Produktivita práce - její ukazatele a výpočet

Produktivita práce je hlavním ukazatelem pro měření výkonnosti. Máme pro vás jednoduchý vzorec, jak ji spočítat. Ukážeme si hlavní ukazatele, které produktivitu práce ovlivňují, a jak můžete ovlivnit, aby vaši zaměstnanci byli v práci produktivní.

Produktivita práce

Produktivita je jeden z nejznámějších indikátorů pro měření výkonnosti. Poměřuje výstup generovaný jednotkou vstupu. V případě produktivity práce se jedná o hodnotu výstupu na zaměstnance, či odpracovanou hodinu.

Aktuální nabídka práce

Produktivita práce výpočet

Produktivitu práce udává hrubý domácí produkt, který je určený na základě produktivity pracovníka za hodinu. Jedná se o průměrnou hodnotu práce, kterou člověk vykoná za jednu hodinu. 

My se zaměříme na výpočet produktivity práce zaměstnanců ve společnosti, kde je měřena produktivita práce. Vzorec pro měření produktivity práce je obecně určen podílem výstupů a vstupů.

Produktivita, respektive výpočet produktivity práce, se v každé společnosti bude počítat rozdílně. Je nutné vědět, vůči čemu chcete vstupy a výstupy porovnávat. 

Výpočet produktivity práce na pracovníka můžete vypočítat: 

Příjmy
-
(výdaje + režie + odpisy + úroky + personální náklady)
:
průměrný počet zaměstnanců

Produktivita práce je údaj, který lze měřit v přepočtu na zaměstnance, a zároveň ji lze sledovat na podnikové úrovni.

Na rozdíl od některých jiných ukazatelů výkonu podniku tak lze vysledovat změnu produktivity práce napříč organizací, v jednotlivých odděleních, u jednotlivých pracovníků apod.

Tento vzorec samozřejmě nelze použít pro každou kategorii zaměstnanců. 

Ukazatele produktivity 

Je celá řada faktorů, které ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců. Všeobecně platí, že k nejvýznamnějším patří

Produktivita práce se zvyšuje použitím dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručnosti zaměstnanců na základě poskytnutých školení, ale i vytvořením příjemného pracovního prostředí, kde se zaměstnanci setkávají s ostatními, mají možnost si během přestávek v práci odpočinout, dát si kávu. 

Aktuální nabídka práce

Jak na zvýšení produktivity práce

Zjistěte, co produktivitu práce ve vaší společnosti snižuje. Je to používaná technologie, vysoká fluktuace zaměstnanců, nízká kvalifikace zaměstnanců? Zjištěné použijte pro odstranění bariér. 

Ptejte se zaměstnanců, vedoucích pracovníků, co by jim v práci pomohlo. Možná zjistíte, že to jsou překážky, které můžete snadno odstranit. V jedné společnosti na základě dotazování zaměstnanců zjistili, že v rámci bezpečnostních přestávek zaměstnanci nestíhají kávu a cigaretu, řešením za pár korun bylo vybudovat další prostor pro kuřáky. V následujících šesti měsících se měřená produktivita práce na daném oddělení zvýšila o průměrných 23 % na jednoho zaměstnance za odpracovaný den.

Máte v práci tabuli, kam zaměstnanci mohou psát své názory a nápady na zlepšení? Ne? Možná je nejvyšší čas tabuli pořídit. Je důležité, aby vedení společnosti věnovalo pravidelně pozornost každému komentáři, který na tabuli bude. 

Když budete svým zaměstnancům naslouchat, dozvíte se, co je trápí. Odstraněním bariér se zvýší motivace zaměstnanců i jejich produktivita.

 

Publikováno 5. prosince 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Produktivita práce - její ukazatele a výpočet

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Ukážeme vám postup vhodný při hromadném propouštění zaměstnanců. Zaměříme se na povinnosti zaměstnavatele, aby hromadné propouštění nebylo možné napadnout.
Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena