Nelegální zaměstnávání aneb práce na černo

Povíme vám, jak rozpoznat zaměstnávání na černo. Jaká jsou rizika práce na černo a jak vysoké jsou pokuty pro zaměstnance, který pracuje na černo, a pro zaměstnavatele, který práci na černo umožnil. Dále vám poradíme, jak poznat, že agentura práce má potřebné oprávnění, a vy se nebudete podílet na nelegálním zaměstnávání.

Nelegální zaměstnávání aneb práce na černo

Pojďme si na začátek říci, co to je nelegální práce. Nelegální zaměstnávání na černo je definováno v paragrafu 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů jako: 

 • Závislá práce vykonávána fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah – tedy bez uzavření pracovní smlouvy, případně dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti;
 • V případě cizinců pak hovoříme o nelegální práci také tehdy, pokud je práce vykonávána cizincem bez nebo v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou či modrou kartou nebo kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance, a také v případě, že je práce vykonávána cizincem bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky v případech, kdy je toto oprávnění požadováno;
 • Švarcsystém je od roku 2012 také považován za nelegální zaměstnávání. Je to systém, kdy zaměstnanci nepracují na základě pracovní smlouvy či některé z dohod konaných mimo pracovní poměr, ale na základě například obchodní smlouvy, i když pro zaměstnavatele vykonávají činnosti, které jsou běžné pro pracovní poměr. 
Aktuální nabídka práce

Pokuta za nelegální zaměstnávání

Odhalování a potírání nelegálního zaměstnávání patří mezi jednu z hlavní kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. Při určování výše pokuty fyzické nebo právnické osobě úřad přihlíží k závažnosti přestupku.

Práce na černo = pokuta pro zaměstnance i zaměstnavatele 

Zaměstnavatel - fyzická osoba

 • Který umožní výkon nelegální práce, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč;
 • Současně se dopouští přestupku i v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nesplní oznamovací povinnost nebo nevede evidence v tomto zákoně stanovené. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč;
 • A také se dopouští přestupku v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Zaměstnavatel - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba

 • Který umožní výkon nelegální práce, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však ve výši 50 000 Kč;
 • Také se dopouští přestupku v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nesplní oznamovací povinnost nebo nevede evidence v tomto zákoně stanovené. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč;
 • Dále se dopouští přestupku v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Cizinec ze třetí země nebo občan EU/EHP nebo Švýcarska

 • Který vykonává nelegální práci, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu do výše 100 000 Kč;
 • Který se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby, koná práci a neprokáže kontrolnímu orgánu svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu do výše 200 000 Kč.

Nelegální agentury práce

Samostatnou kapitolou jsou nelegální agentury práce. Pro získání oprávnění pro agenturní zaměstnávání je nutné splnit řadu požadavků, potřebná kvalifikace, pojistné krytí či složení kauce ve výši 500 000 Kč. 

Ne všechny agentury práce potřebné oprávnění získaly. Přijetí dočasně přiděleného zaměstnance od agentury práce, která nemá platné oprávnění, s sebou nese rizika i pro zaměstnavatele. Jedná se o takzvanou spoluodpovědnost uživatele, kdy horní hranice pokuty je stejná jako u umožnění nelegálního zaměstnávání, tedy maximálně 10 000 000 Kč.

Úřad práce má k dispozici seznam agentur práce, včetně detailu oprávnění.

 

Publikováno 19. června 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Nelegální zaměstnávání aneb práce na černo

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena