Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a propustka k lékaři? Věděli jste, že zákoník práce nezná pojem propustka k lékaři? Abyste věděli o propustkách všechno, ukážeme vám, co by měla propustka k lékaři obsahovat.

Kdy vás z práce musí omluvit a kdy dokonce nepřítomnost zaplatit

Existují takzvané překážky na straně zaměstnance, kam patří například návštěva lékaře, svatba, narození dítěte, stěhování a další, které při správném doložení musí zaměstnavatel  omluvit a v některých případech dokonce i zaplatit. 

Všechny tyto překážky na straně zaměstnance jsme pro vás zpracovali v našem článku.

Aktuální nabídka práce

Návštěva lékaře v pracovní době

Detailně se podíváme na případy, kdy musíte jít k lékaři. Stejně jako u ostatních překážek na straně zaměstnance je vaší povinností o této překážce svého zaměstnavatele informovat

Návštěva lékaře v pracovní době je zákoníkem práce rozlišována na plánovanou a neplánovanou. 

  • Pokud se jedná o plánovanou návštěvu lékaře, kterou není možné uskutečnit mimo vaši pracovní dobu, nahlaste svou nepřítomnost co nejdříve. V případě neplánované návštěvy lékaře svého zaměstnavatele také informujte co nejdříve, jakmile je to možné. 

Lékař v pracovní době je možný pouze ve výjimečných případech a za splnění podmínek, o kterých si řekneme níže. Návštěva lékaře v pracovní době je spojena s náhradou mzdy

Nárok na lékaře v pracovní době

Návštěva u lékaře v pracovní době by neměla být standardem. Měli byste se pokusit zajistit si lékaře, který vás ošetří mimo vaši pracovní dobu, pokud je to možné. 

Zaměstnavatel je podle nařízení vlády povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu. K tomu se však váže několik podmínek –⁠ Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne vám zaměstnavatel pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy vám přísluší nejvýše za dobu, jako byste navštívili lékaře, který je nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti.

Jinými slovy, nárok na návštěvu lékaře v pracovní době máte, za splnění zmíněných podmínek.

Propustka k lékaři a zákoník práce

Zákoník práce neříká, jak musí zaměstnanec zaměstnavatele o překážce v práci na své straně uvědomit. Proto většina zaměstnavatelů má interní vnitřní směrnici, se kterou všechny své zaměstnance seznámí a kde je uvedeno, jakým způsobem máte zaměstnavatele informovat o tom, že jdete k lékaři. 

Dále je vaší povinností překážku v práci zaměstnavateli prokázat. Propustky k lékaři zákoník práce nespecifikuje. Někteří zaměstnavatelé mají své vlastní propustky k lékaři, neboli potvrzení o návštěvě lékaře formulář, jiní přijímají i ty, které vám vystaví lékař. 

Můžete se setkat i s pojmem potvrzení o návštěvě lékaře. Potvrzení o návštěvě lékaře pro zaměstnavatele je formulář, který obsahuje stejné údaje jako propustka. Propustka neboli potvrzení o návštěvě lékaře vzorové obsahuje níže uvedené informace, které potvrzují vaši přítomnost u lékaře. 

Propustka z práce k lékaři typicky obsahuje

  • Vaše jméno a příjmení; 
  • Datum a čas návštěvy lékaře; 
  • Podpis a razítko lékaře potvrzující datum a čas návštěvy;
  • Interní informace zaměstnavatele - kdy nastal odchod k lékaři v pracovní době a kdy se zaměstnanec na pracoviště vrátil. 

Potvrzení od lékaře pro zaměstnavatele dle vzoru váš lékař vyplní, podepíše, doplní razítkem a svým podpisem. 

Návštěva lékaře s dítětem v pracovní době

Specifickým případem je návštěva lékaře s dítětem v pracovní době. V takovém případě vám zaměstnavatel poskytne pracovní volno s náhradou mzdy k doprovodu dítěte do zdravotnického zařízení k vyšetření, ošetření při náhlém onemocnění, úrazu a k předem stanovenému vyšetření. 

Pracovní volno s náhradou mzdy zaměstnavatel poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

Aktuální nabídka práce

Návštěva lékaře v době pracovní neschopnosti

V době pracovní neschopnosti chodíte na návštěvy k lékaři podle toho, jak si vás lékař objedná. V případě kontroly od zaměstnavatele nebo od úřadu následně lékař potvrdí, že jste u něj byli na kontrole. 

Zajímavostí je to, že může nastat změna lékaře v době pracovní neschopnosti, ať již na vaše přání nebo z důvodu nepřítomnosti lékaře. Změna lékaře není důvodem ukončení, či přerušení vaší dočasné pracovní neschopnosti.

 

Publikováno 24. srpna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena