Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je důležité nejen pro sociální společnost, ale i pro vaši firmu. Ukážeme vám i jiné než jen finanční výhody. Pokud nemůžete osoby se zdravotním postižením zaměstnávat, představíme vám možnosti, jaké máte, abyste nemuseli odvádět částky do státního rozpočtu.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pojďme si úvodem říci, kdo je osobou se zdravotním postižením (OZP). Osobou se zdravotním postižením je fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána:

  • invalidní ve třetím stupni - osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla nejméně o 70 %;
  • Invalidní ve druhém stupni - osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %;
  • Invalidní v prvním stupni - osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla minimálně o 35 %, maximálně však o 49 %; 
  • osoba zdravotně znevýhodněná - osoba zdravotně znevýhodněná nepobírá invalidní důchod, ale má kvůli své nemoci omezení vykonávat některé profese. 

Udělejte pro svou firmu ze zaměstnávání zdravotně postižených svou konkurenční výhodu! Zaměstnávání tělesně postižených a jejich integrace má výrazný přínos pro celou společnost, kdy tento člověk není díky zaměstnání odkázaný na sociální dávky. 

Zaměstnávání zdravotně postižených osob na správných pozicích pro vaši společnost zajistí stabilní, loajální a velmi pracovité zaměstnance.

Ze strany vaší společnosti je nutná podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ať již přizpůsobením pracovního místa, cesty k pracovnímu místu a cesty do jídelny a další. Nutná je i správná interní komunikace, aby zaměstnanci věděli, že nastoupí nový kolega, který bude tělesně postižený.  

Výhody zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou pro zaměstnavatele zřejmé, kromě zlepšení dobrého jména jako zaměstnavatele, vylepšení firemní kultury a mnoha dalších výhod, jsou tu i výhody finanční. 

Aktuální nabídka práce

Příspěvek na zaměstnávání OZP

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytuje úřad práce. Hlavní příspěvky pro zaměstnavatele jsou: 

  1. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP. Pracovní místo musí být obsazeno OZP po dobu 3 let. Výše příspěvku může činit pro OZP v prvním a druhém stupni a osobu zdravotně znevýhodněnou maximálně osminásobek a pro OZP ve třetím stupni maximálně dvanácti násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Při současném zřízení 10 a více pracovních míst činí maximální výše příspěvku desetinásobek, resp. čtrnáctinásobek průměrné mzdy.
  2. Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP. Příspěvek je poskytován zálohově. 

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením předkládá zaměstnavatel úřadu práce, který žádost posoudí. 

Od 1. července 2022 dochází ke zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP, kde maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč. Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými úřad práce uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Další možností, kterou zaměstnavatel může uplatnit při zaměstnávání OZP, jsou slevy na dani. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu je zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají OZP, poskytována sleva na dani na každého takového zaměstnance. Konkrétní výši slevy na dani upravuje § 35 tohoto zákona.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu 4 % OZP na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. 

Pokud se zaměstnavateli nedaří plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, může zvolit variantu odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP, se kterými ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům; další možnosti plnění povinného podílu je odvod do státního rozpočtu.

V situaci, kdy jako zaměstnavatel nezaměstnáváte požadovaný podíl OZP, ani neodebíráte výrobky nebo služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP, musíte odvádět částky do státního rozpočtu z titulu nesplnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. Konkrétně, odvádíte částku za účetní období, za jaké je hrazen odvod za nesplněný povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, účtování na účet 548 - Ostatní provozní náklady.

 

Publikováno 21. prosince 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena