Růžové prohlášení, jak správně zpracovat daně

Každý rok v práci vyplňujete růžové prohlášení, pojďte se na toto prohlášení podívat detailněji a zjistěte, jak správně uplatnit slevy na dani. Ukážeme vám, kde růžové prohlášení najdete. Finanční správa připravila růžové prohlášení jako formulář, který si vytisknete nebo vyplníte na počítači. Poradíme vám také, jak růžové prohlášení ukončit. K daním patří také potvrzení o zdanitelných příjmech, o kterém si řekneme více.

Růžové prohlášení

V každém zaměstnání s vámi váš zaměstnavatel vyplňuje růžový papír - prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období. Na základě tohoto růžového prohlášení, kam uvádíte, zda jste studentem, máte děti a podobně, vám váš zaměstnavatel sráží daň z vaší mzdy. 

Růžové prohlášení podepisujete vždy na každý rok znovu. A to i v případě, že se u vás nemění zaměstnání ani rozsah uplatňovaných slev na dani.

Každý zaměstnanec má právo růžové daňové prohlášení podepsat a uplatnit si tím slevy na dani. Bez ohledu, zda pracujete na základě pracovní smlouvy či některé z dohod. Růžové prohlášení pro DPP a DPČ je stejné jako pro zaměstnance, kteří pracují na základě pracovní smlouvy. 

Růžové prohlášení u dvou zaměstnavatelů nesmíte mít podepsané v rámci stejného kalendářního měsíce, dvakrát podepsané růžové prohlášení je nelegální a uplatníte tak daňové slevy u druhého zaměstnavatele neoprávněně. Neoprávněné slevy pak vracíte svému zaměstnavateli nebo přímo finančnímu úřadu. Každý zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že prohlášení na stejné období nepodepsal u jiného zaměstnavatele.

Kde podepsat růžové prohlášení, aby to pro vás bylo nejvýhodnější? U zaměstnavatele, kde máte vyšší příjmy. Je jen na vás, u kterého ze zaměstnavatelů se rozhodnete pro daný měsíc potvrzení podepsat. 

Aktuální nabídka práce

Jak vyplnit růžové prohlášení

Většina zaměstnavatelů svým zaměstnancům s vyplněním růžového prohlášení pomáhá, ale není to povinnost zaměstnavatele. Proto je dobré, abyste věděli, že všechny tiskopisy, včetně Prohlášení poplatníka daně najdete na stránkách finanční správy. Vyberete si, zda růžové prohlášení vzor vyplníte na počítači nebo si jej vytisknete a vyplníte rukou. 

Na stránkách je detailní návod, jak prohlášení vyplnit. 

Růžové prohlášení student

Pro studenty platí stejné podmínky. Studenti vyplňují stejné růžové prohlášení jako ostatní zaměstnanci a uplatňují daňovou slevu na studenta. Proto nikde nenajdete růžové prohlášení student vzor, ale je nutné použít standardní výše zmíněné prohlášení. 

A jak vyplnit růžové prohlášení studenta? Stejně, jen nezapomeňte přiložit potvrzení o studiu a uplatnit si tak další slevu na dani. 

Slevu na studenta lze uplatnit až do dovršení 26 let věku v případě, že se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. V případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu lze slevu uplatnit až do 28 let věku.

Jak ukončit růžové prohlášení

Pokud jste se rozhodli, že u zaměstnavatele již nadále nechcete mít podepsané růžové prohlášení, je nutné toto zaměstnavateli oznámit písemně. Tuto změnu musíte oznámit nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Od následujícího měsíce můžete růžové prohlášení podepsat u jiného zaměstnavatele. 

Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele

Zjistěte si informace o tom, kdy za vás podává daňové přiznání váš zaměstnavatel a kdy naopak si musíte daňové přiznání podat sami. 

Pokud si budete dělat roční zúčtování daně sami, vyžádejte si od všech zaměstnavatelů, kde jste v daném roce pracovali, potvrzení o zdanitelných příjmech. Je nutné si vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele i od současného, abyste měli kompletní informace, které z ročnímu zúčtování daně potřebujete. 

Zúčtování daně nelze udělat bez potvrzení o zdanitelných příjmech, je povinnost zaměstnavatele, ať již současného nebo předchozího, vám toto potvrzení vydat. 

Potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele vám většinou přijde na poslední adresu, kterou jste bývalému zaměstnavateli uvedli, pár týdnů po skončení vašeho pracovního poměru. 

Proč je potvrzení o zdanitelných příjmech pro zpracování daní důležité? Obsahuje informace, kolik jste si za celý rok vydělali, v jaké výši za vás zaměstnavatel odváděl srážkovou daň, kolik za vás zaplatil na sociálním a zdravotní pojištění a také jaké daňové slevy jste si uplatňovali.

Pokud vám potvrzení bývalý či současný zaměstnavatel nechce dát, požádejte jej písemně. Do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň, případně o sražené srážkové dani. 

Jaké základní slevy můžete uplatnit

Základní slevou je sleva na poplatníka, k té vám stačí podepsat růžový formulář. 

Pokud máte dítě nebo děti, nezapomeňte svému zaměstnavateli doručit potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o tom, že druhý poplatník (manžel nebo manželka) si slevu na dani neuplatňuje. Bez potvrzení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění vám sleva na dítě nebo děti nebude vaší mzdovou účetní uznána. 

Důvodem je to, abyste oba neuplatňovali stejnou slevu na dítě žijící ve společné domácnosti. Toto potvrzení má neomezenou platnost.

V případě, že druhý poplatník nemá zaměstnavatele, a tedy nemůže potvrzení druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě, doručit, je dostačující čestné prohlášení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tato situace může nastat, pokud druhý z poplatníků je OSVČ, nezaměstnaný, v důchodu, studuje a podobně. 

Aktuální nabídka práce

Čestné prohlášení druhého z poplatníků vzor je pro vás připravené v editovatelné podobě, stačí jen doplnit své údaje, vytisknout, podepsat a druhý z poplatníků předá svému zaměstnavateli. 

Na stránkách finanční správy naleznete Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků vzor, vyplnění je již na zaměstnavateli druhého z poplatníků. Většina zaměstnavatelů má vzor potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků připravený na personálním oddělení, kde vám jej vyplní.

 

Publikováno 3. srpna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Růžové prohlášení, jak správně zpracovat daně

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Rožmitál pod Třemšínem
 • KovoSýkora s.r.o.
 • 25 200 – 34 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 1. března
 • Skalice, Znojmo
 • JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.
 • 18 900 – 26 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. ledna
 • Chrudim
 • YI MA NEI LI s.r.o.
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 23. ledna
 • Dolní Bousov
 • BLEACH DENT s.r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. dubna
 • Rožnov pod Radhoštěm
 • Střední škola informatiky,…
 • 18 900 – 23 510 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Žatec, Louny
 • MATTHAN IMMO spol. s r.o.
 • 20 000 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 17. dubna
 • Zlín
 • Cleanshop s.r.o.
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Vsetín
 • PROMET FOUNDRY a.s.
 • 35 000 – 48 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. ledna
 • Mirošov, Rokycany
 • Domov Harmonie, centrum sociálních…
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 18. dubna
 • Jílové u Prahy
 • AUTO KARLÍN, s.r.o.
 • 21 800 – 26 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. dubna
 • Kynšperk nad Ohří
 • Văn Luong Tran
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Kynšperk nad Ohří
 • Thi Kiem Trinh
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Tábor
 • MM - personal computer s.r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 24. ledna
 • Kvasiny
 • DU-MI CZ s.r.o.
 • 24 200 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
  Benefity:
 • Zálohy ze mzdy
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na dopravu
 • Příspěvek na ubytování
Zveřejněno: 17. dubna
 • Dolní Poustevna
 • Trescal s.r.o.
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 7. března
 • Žamberk
 • ACR GASTRO s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Luhačovice
 • OPTIMA RECRUITMENT EUROPE, s.r.o.
 • 26 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro absolventy
  Benefity:
 • Finanční bonusy / prémie
 • Vzdělávací kurzy
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na ubytování
 • Závodní stravování
Zveřejněno: 15. dubna
 • Písek
 • Triangle Recruitment CZ s.r.o.
 • 32 149 – 36 550 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 17. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena