Růžové prohlášení, jak správně zpracovat daně

Každý rok v práci vyplňujete růžové prohlášení, pojďte se na toto prohlášení podívat detailněji a zjistěte, jak správně uplatnit slevy na dani. Ukážeme vám, kde růžové prohlášení najdete. Finanční správa připravila růžové prohlášení jako formulář, který si vytisknete nebo vyplníte na počítači. Poradíme vám také, jak růžové prohlášení ukončit. K daním patří také potvrzení o zdanitelných příjmech, o kterém si řekneme více.

Růžové prohlášení

V každém zaměstnání s vámi váš zaměstnavatel vyplňuje růžový papír - prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období. Na základě tohoto růžového prohlášení, kam uvádíte, zda jste studentem, máte děti a podobně, vám váš zaměstnavatel sráží daň z vaší mzdy. 

Růžové prohlášení podepisujete vždy na každý rok znovu. A to i v případě, že se u vás nemění zaměstnání ani rozsah uplatňovaných slev na dani.

Každý zaměstnanec má právo růžové daňové prohlášení podepsat a uplatnit si tím slevy na dani. Bez ohledu, zda pracujete na základě pracovní smlouvy či některé z dohod. Růžové prohlášení pro DPP a DPČ je stejné jako pro zaměstnance, kteří pracují na základě pracovní smlouvy. 

Růžové prohlášení u dvou zaměstnavatelů nesmíte mít podepsané v rámci stejného kalendářního měsíce, dvakrát podepsané růžové prohlášení je nelegální a uplatníte tak daňové slevy u druhého zaměstnavatele neoprávněně. Neoprávněné slevy pak vracíte svému zaměstnavateli nebo přímo finančnímu úřadu. Každý zaměstnanec svým podpisem stvrzuje, že prohlášení na stejné období nepodepsal u jiného zaměstnavatele.

Kde podepsat růžové prohlášení, aby to pro vás bylo nejvýhodnější? U zaměstnavatele, kde máte vyšší příjmy. Je jen na vás, u kterého ze zaměstnavatelů se rozhodnete pro daný měsíc potvrzení podepsat. 

Aktuální nabídka práce

Jak vyplnit růžové prohlášení

Většina zaměstnavatelů svým zaměstnancům s vyplněním růžového prohlášení pomáhá, ale není to povinnost zaměstnavatele. Proto je dobré, abyste věděli, že všechny tiskopisy, včetně Prohlášení poplatníka daně najdete na stránkách finanční správy. Vyberete si, zda růžové prohlášení vzor vyplníte na počítači nebo si jej vytisknete a vyplníte rukou. 

Na stránkách je detailní návod, jak prohlášení vyplnit. 

Růžové prohlášení student

Pro studenty platí stejné podmínky. Studenti vyplňují stejné růžové prohlášení jako ostatní zaměstnanci a uplatňují daňovou slevu na studenta. Proto nikde nenajdete růžové prohlášení student vzor, ale je nutné použít standardní výše zmíněné prohlášení. 

A jak vyplnit růžové prohlášení studenta? Stejně, jen nezapomeňte přiložit potvrzení o studiu a uplatnit si tak další slevu na dani. 

Slevu na studenta lze uplatnit až do dovršení 26 let věku v případě, že se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. V případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu lze slevu uplatnit až do 28 let věku.

Jak ukončit růžové prohlášení

Pokud jste se rozhodli, že u zaměstnavatele již nadále nechcete mít podepsané růžové prohlášení, je nutné toto zaměstnavateli oznámit písemně. Tuto změnu musíte oznámit nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Od následujícího měsíce můžete růžové prohlášení podepsat u jiného zaměstnavatele. 

Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele

Zjistěte si informace o tom, kdy za vás podává daňové přiznání váš zaměstnavatel a kdy naopak si musíte daňové přiznání podat sami. 

Pokud si budete dělat roční zúčtování daně sami, vyžádejte si od všech zaměstnavatelů, kde jste v daném roce pracovali, potvrzení o zdanitelných příjmech. Je nutné si vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího zaměstnavatele i od současného, abyste měli kompletní informace, které z ročnímu zúčtování daně potřebujete. 

Zúčtování daně nelze udělat bez potvrzení o zdanitelných příjmech, je povinnost zaměstnavatele, ať již současného nebo předchozího, vám toto potvrzení vydat. 

Potvrzení o zdanitelných příjmech od bývalého zaměstnavatele vám většinou přijde na poslední adresu, kterou jste bývalému zaměstnavateli uvedli, pár týdnů po skončení vašeho pracovního poměru. 

Proč je potvrzení o zdanitelných příjmech pro zpracování daní důležité? Obsahuje informace, kolik jste si za celý rok vydělali, v jaké výši za vás zaměstnavatel odváděl srážkovou daň, kolik za vás zaplatil na sociálním a zdravotní pojištění a také jaké daňové slevy jste si uplatňovali.

Pokud vám potvrzení bývalý či současný zaměstnavatel nechce dát, požádejte jej písemně. Do 10 dnů od podání žádosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň, případně o sražené srážkové dani. 

Jaké základní slevy můžete uplatnit

Základní slevou je sleva na poplatníka, k té vám stačí podepsat růžový formulář. 

Pokud máte dítě nebo děti, nezapomeňte svému zaměstnavateli doručit potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o tom, že druhý poplatník (manžel nebo manželka) si slevu na dani neuplatňuje. Bez potvrzení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění vám sleva na dítě nebo děti nebude vaší mzdovou účetní uznána. 

Důvodem je to, abyste oba neuplatňovali stejnou slevu na dítě žijící ve společné domácnosti. Toto potvrzení má neomezenou platnost.

V případě, že druhý poplatník nemá zaměstnavatele, a tedy nemůže potvrzení druhého z poplatníků, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě, doručit, je dostačující čestné prohlášení druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Tato situace může nastat, pokud druhý z poplatníků je OSVČ, nezaměstnaný, v důchodu, studuje a podobně. 

Aktuální nabídka práce

Čestné prohlášení druhého z poplatníků vzor je pro vás připravené v editovatelné podobě, stačí jen doplnit své údaje, vytisknout, podepsat a druhý z poplatníků předá svému zaměstnavateli. 

Na stránkách finanční správy naleznete Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků vzor, vyplnění je již na zaměstnavateli druhého z poplatníků. Většina zaměstnavatelů má vzor potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků připravený na personálním oddělení, kde vám jej vyplní.

 

Publikováno 3. srpna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Růžové prohlášení, jak správně zpracovat daně

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena