Nerovnoměrná pracovní doba s příklady

Pojďme se detailněji podívat, jak vypadá nerovnoměrně rozvržená pracovní doba na příkladech. Zjistíte, jak zákoník práce definuje nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, a mnoho dalšího.

Vše, co potřebujete vědět o pracovní době jsme pro vás shrnuli v našem článku. Dozvíte se, jak se pracovní doba rozvrhuje, kdo určuje začátek a konec pracovní doby. Jaký je rozdíl mezi rovnoměrnou a nerovnoměrnou pracovní dobou. 

Již víme, že o rozvržení týdenní pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel, který určí začátek a konec směn. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout k tomu, aby rozvržení pracovní doby nebylo v rozporu s hlediskem bezpečné a zdraví neohrožující práce. Pracovní doba může být zaměstnavatelem rozvržena rovnoměrně nebo nerovnoměrně. 

Zaměstnavatel může rozhodnout, že část zaměstnanců bude mít pracovní dobu rozvrženou rovnoměrně a část nerovnoměrně. 

Někdy se můžete setkat s pojmem ”nerovnoměrně rozložená pracovní doba”, pracovní doba je rozvržena, nikoliv rozložena.

Nerovnoměrná pracovní doba

Nerovnoměrná pracovní doba je taková, kdy stanovená pracovní doba není rozvrhována na jednotlivé týdny rovnoměrně s tím, že průměrná týdenní pracovní doba za určité zaměstnavatelem zvolené vyrovnávací období v rámci zákonných limitů nesmí přesáhnout stanovenou pracovní dobu. 

Vyrovnávací období je dané zákoníkem práce a může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích, s tím, že kolektivní smlouva jej může prodloužit až na maximálních 52 týdnů. 

U zaměstnanců pracujících v režimu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen vypracovat rozvrh směn na celé vyrovnávací období. Při rozvrhování pracovní doby by zaměstnavatel měl předejít nerovnému zacházení a v případě například státních svátků směny rozvrhnout spravedlivě. 

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - příklad: různé střídání krátkého a dlouhého týdne v gastronomii a pohostinství. Při nerovnoměrném rozvržení se pracovní doba zaměstnance v jednotlivých týdnech liší, v jednom týdnu odpracuje jen 2 směny, v druhém týdnu 5 směn, ve třetím týdnu 3 směny a podobně. Podmínkou je, aby byl dodržen průměr za celé vyrovnávací období.

Aktuální nabídka práce

Legislativní rámec

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba je v zákoníku práce definována v paragrafu 78. 

Svátky jsou vymezeny zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. 

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - konkrétní případy

Pojďme se podívat, jak je to v případě dovolené či státního svátku.

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a státní svátky 

Pokud státní svátek připadne na den, kdy zaměstnanec nemá naplánovanou směnu, tedy nemá pracovat, do odpracované doby se nezapočítává a zaměstnanci nevznikají nároky na žádné finanční odměny. 

Připadne-li zaměstnanci nerovnoměrná pracovní doba na svátek, mohou vzniknout dvě situace. 

  • V prvním případě zaměstnanec svou směnu odpracuje, i když se jedná o státní svátek. Náleží mu mzda za odpracovanou směnu a nárok na náhradní volno v rozsahu práce konané v tento den. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem domluvit na poskytnutí příplatku k jeho dosažené mzdě nejméně ve výši 100 % průměrného výdělku místo náhradního volna. 
  • V druhém případě zaměstnanec naplánovanou směnu neodpracuje (protože zaměstnavatel nebude otevírat odchod). Takovému zaměstnanci náleží odměna jako by svou směnu odpracoval.

Nerovnoměrně rozvržena pracovní doba a dovolená

Výpočet dovolené se provádí běžným způsobem, bez ohledu na to, zda má daný zaměstnanec rozvrženou pracovní dobu rovnoměrně či nerovnoměrně. 

Nově se nárok na dovolenou počítá v hodinách, proto jsme na téma výpočtu a nároku na dovolenou zpracovali samostatný článek.

 

Publikováno 11. října 2023

 

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Nerovnoměrná pracovní doba s příklady

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena