Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci přesčas a práci ve svátek.

Náhradní volno

Pojďme si říci, kdy vám vzniká nárok na náhradní volno. Vše si ukážeme na konkrétních případech. 

Zákoník práce nárok na náhradní volno určuje zaměstnanci, který pracoval přesčas, s tím, že zaměstnanci vzniká přednostně právo na příplatek za práci přesčas ve výši 25 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel vám nemůže nařídit, abyste si vzali náhradní volno. 

Na čerpání náhradního volna se musíte dohodnout se zaměstnavatelem. Abyste předešli jakýmkoliv dohadům a nedorozuměním, je vhodné svému zaměstnavateli předložit písemnou žádost o náhradní volno. Svou žádost o náhradní volno můžete poslat například emailem na svého nadřízeného. 

Aktuální nabídka práce

Kdy vzniká nárok na náhradní volno

Náhradní volno za práci přesčas vám vznikne v případě, že se tak se zaměstnavatelem domluvíte. Náhradní volno za přesčas vám přísluší v rozsahu práce konané přesčas. Pokud si za práci přesčas vyberete náhradní volno, ztrácíte nárok na příplatek za přesčasovou práci. Náhradní volno je zaměstnavatel povinen vám poskytnout v době tří kalendářních měsíců po odpracovaném přesčasu. 

Zjistěte, kdy vám zaměstnavatel může nařídit práci přesčas.

Náhradní volno za práci ve svátek má podobná pravidla jako náhradní volno za práci přesčas. V tomto případě vám vzniká nárok na placené náhradní volno za svátek nebo na příplatek k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. I v tomto případě náhradní volno zaměstnavatel musí poskytnout nejpozději do tří měsíců od odpracovaného svátku. Pokud tak zaměstnavatel z provozních důvodů neučiní, vzniká vám nárok na příplatek ve výši minimálně 100 %. 

Náhradní volno za práci o víkendu nenáleží, pokud se nejedná o přesčasovou směnu. Za práci o víkendu máte nárok na příplatek za práci o víkendu, a to nejméně ve výši 10 % vašeho průměrného výdělku (pokud mezi zaměstnavatelem a vámi nedošlo k dohodě o jiné minimální výši příplatku). 

Náhradní volno za práci přesčas o víkendu můžete čerpat dle výše uvedených pravidel. S tím, že zaměstnavatel vám k vaší mzdě musí vyplatit i příplatek za práci o víkendu.

Placené volno

Nárok na placené volno vám vzniká v případech, které určuje zákoník práce a vyhláška ministerstva

Jedná se o placené volno na svatbu, návštěvu lékaře, narození dítěte a další. Někdy je toto placené volno nesprávně nazýváno jako náhradní volno. Můžete se setkat s tím, že někdo žádá o náhradní volno na pohřeb. My už ale víme, že překážky na straně zaměstnance jsou kompenzovány placeným nebo neplaceným volnem. A práce přesčas a práce ve svátek může být kompenzována náhradním volnem. 

Všechny překážky na straně zaměstnance jsme pro vás zpracovali, abyste věděli, kdy máte nárok na placené volno a neplacené volno.

 

Publikováno 13. září 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena