Velký přehled: placené volno, neplacené volno

Rozdělili jsme překážky na ty placené a ty, kde zaměstnanci nepřítomnost v práci omlouváte bez nároku na náhradu mzdy. Dozvíte se, v jakých případech má zaměstnanec nárok na placené volno na pohřeb, placené volno na stěhování, placené volno na návštěvu lékaře a mnohem více.

Vše, co personalista musí vědět o překážkách na straně zaměstnance, jsme pro vás shrnuli v našem článku. Dozvíte se, na co má zaměstnanec ze zákona nárok, kdy mu zaměstnavatel musí překážku proplatit, kdy nepřítomnost z důvodu překážky omluvit. 

Aktuální nabídka práce

Placené volno 

Každý zaměstnavatel by měl mít k dispozici vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým stanovuje pravidla pro hlášení nepřítomnosti zaměstnance v práci, pravidla, jak zaměstnanec musí doložit svou nepřítomnost, případnou překážku na straně zaměstnance a další související témata. 

Zaměstnavatel může stanovený rozsah překážek na straně zaměstnavatele rozšířit, a tím rozšířit svůj balíček benefitů. Zákoník práce placené volno zaměstnavatelům nezakazuje. Některé společnosti například pro budoucí tatínky zajišťují bezplatnou taxi službu do porodnice, vybaví tatínka prvním dárkem pro miminko a maminku. Zaměstnanec, který řeší úmrtí v rodině a pohřeb, dostane neplacené volno na delší než na vyhláškou nařízenou dobu. 

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Legislativní rámec 

Překážky na straně zaměstnance jsou z legislativního pohledu řešeny v několika zákonech a konkretizovány jsou v nařízení vlády. 

Důležité osobní překážky na straně zaměstnance jsou definovány zákoníkem práce, konkrétně částí osmou. Placené volno zákoník práce v případě překážek na straně zaměstnance definuje pouze základním výčtem těchto překážek a základních povinností zaměstnavatele.  

Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance jsou detailně definované v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. 

Zákon o nemocenském pojištění, který řeší problematiku ošetřování dítěte. 

Zákon o nemocenském pojištění, kde najdeme detaily k dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.  

Nárok na placené volno

Placené volno - vyšetření nebo ošetření

Pracovní volno s náhradou mzdy je zaměstnanci poskytnuto na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance.

Placené volno - znemožnění cesty do zaměstnání

Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.

Placené volno - svatba

Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy přísluší však pouze za 1 den

Placené volno na svatbu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy dítěti při svatbě rodiče. 

Placené volno - narození dítěte, převoz manželky do porodnice 

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět.  

Placené volno - pohřeb, úmrtí 

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na

  • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
  • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
  • Nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

Placené volno - doprovod k lékaři

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne v případě doprovodu rodinného příslušníka (manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela) do zdravotnického zařízení k vyšetření. Placené volno se poskytne i v případě doprovodu na ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu, k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení, avšak jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

Má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy.  

Placené volno - stěhování 

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele.

Placené volno - vyhledání nového zaměstnání

Pracovní volno s náhradou mzdy před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. 

Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Nárok na neplacené volno 

Pojďme se podívat na případy, kdy zaměstnanci vzniká nárok na neplacené volno. Tedy, je z práce omluven, po doložení potřebných dokumentů, ale nenáleží mu náhrada mzdy. 

Neplacené volno - pracovně-lékařská prohlídka

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.  

Neplacené volno - přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

Pracovní volno bez náhrady mzdy se zaměstnanci poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

Neplacené volno - účast při porodu

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu k účasti při porodu manželky (družky).

Neplacené volno - doprovod k lékaři 

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne zaměstnanci, který doprovází rodinného příslušníka (jiného než je manžel, druh nebo dítě, rodič a prarodič zaměstnance nebo jeho manžela) do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu. Neplacené volno se poskytne i v případě doprovodu k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení, avšak jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu.  

Neplacené volno - stěhování 

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení.  

Aktuální nabídka práce

Neplacené volno - vyhledání nového zaměstnání

Pracovní volno bez náhrady mzdy před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. 

Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

 

Publikováno 16. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Velký přehled: placené volno, neplacené volno

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena