Velký přehled: placené volno, neplacené volno

Rozdělili jsme překážky na ty placené a ty, kde zaměstnanci nepřítomnost v práci omlouváte bez nároku na náhradu mzdy. Dozvíte se, v jakých případech má zaměstnanec nárok na placené volno na pohřeb, placené volno na stěhování, placené volno na návštěvu lékaře a mnohem více.

Vše, co personalista musí vědět o překážkách na straně zaměstnance, jsme pro vás shrnuli v našem článku. Dozvíte se, na co má zaměstnanec ze zákona nárok, kdy mu zaměstnavatel musí překážku proplatit, kdy nepřítomnost z důvodu překážky omluvit. 

Aktuální nabídka práce

Placené volno 

Každý zaměstnavatel by měl mít k dispozici vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým stanovuje pravidla pro hlášení nepřítomnosti zaměstnance v práci, pravidla, jak zaměstnanec musí doložit svou nepřítomnost, případnou překážku na straně zaměstnance a další související témata. 

Zaměstnavatel může stanovený rozsah překážek na straně zaměstnavatele rozšířit, a tím rozšířit svůj balíček benefitů. Zákoník práce placené volno zaměstnavatelům nezakazuje. Některé společnosti například pro budoucí tatínky zajišťují bezplatnou taxi službu do porodnice, vybaví tatínka prvním dárkem pro miminko a maminku. Zaměstnanec, který řeší úmrtí v rodině a pohřeb, dostane neplacené volno na delší než na vyhláškou nařízenou dobu. 

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Legislativní rámec 

Překážky na straně zaměstnance jsou z legislativního pohledu řešeny v několika zákonech a konkretizovány jsou v nařízení vlády. 

Důležité osobní překážky na straně zaměstnance jsou definovány zákoníkem práce, konkrétně částí osmou. Placené volno zákoník práce v případě překážek na straně zaměstnance definuje pouze základním výčtem těchto překážek a základních povinností zaměstnavatele.  

Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance jsou detailně definované v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. 

Zákon o nemocenském pojištění, který řeší problematiku ošetřování dítěte. 

Zákon o nemocenském pojištění, kde najdeme detaily k dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.  

Nárok na placené volno

Placené volno - vyšetření nebo ošetření

Pracovní volno s náhradou mzdy je zaměstnanci poskytnuto na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance.

Placené volno - znemožnění cesty do zaměstnání

Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.

Placené volno - svatba

Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy přísluší však pouze za 1 den

Placené volno na svatbu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy dítěti při svatbě rodiče. 

Placené volno - narození dítěte, převoz manželky do porodnice 

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět.  

Placené volno - pohřeb, úmrtí 

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na

 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • Nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.

Placené volno - doprovod k lékaři

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne v případě doprovodu rodinného příslušníka (manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela) do zdravotnického zařízení k vyšetření. Placené volno se poskytne i v případě doprovodu na ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu, k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení, avšak jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

Má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy.  

Placené volno - stěhování 

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele.

Placené volno - vyhledání nového zaměstnání

Pracovní volno s náhradou mzdy před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. 

Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Nárok na neplacené volno 

Pojďme se podívat na případy, kdy zaměstnanci vzniká nárok na neplacené volno. Tedy, je z práce omluven, po doložení potřebných dokumentů, ale nenáleží mu náhrada mzdy. 

Neplacené volno - pracovně-lékařská prohlídka

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu.  

Neplacené volno - přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

Pracovní volno bez náhrady mzdy se zaměstnanci poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

Neplacené volno - účast při porodu

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu k účasti při porodu manželky (družky).

Neplacené volno - doprovod k lékaři 

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne zaměstnanci, který doprovází rodinného příslušníka (jiného než je manžel, druh nebo dítě, rodič a prarodič zaměstnance nebo jeho manžela) do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu. Neplacené volno se poskytne i v případě doprovodu k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení, avšak jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu.  

Neplacené volno - stěhování 

Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení.  

Aktuální nabídka práce

Neplacené volno - vyhledání nového zaměstnání

Pracovní volno bez náhrady mzdy před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. 

Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

 

Publikováno 16. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Velký přehled: placené volno, neplacené volno

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Třebechovice pod Orebem
 • Jana Azerová - FELICITA L´ORIGINALE
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 7. března
 • Ostrava
 • Radim Glonek s.r.o.
 • 37 000 – 80 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 21. března
 • Nové Lublice
 • INTERMOS, spol. s r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 3. dubna
 • Mladá Boleslav
 • THE OLD YORK s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Zlín
 • FLIGHTCASE a.s.
 • 20 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Hodonín
 • Trust logistic s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. února
 • Kunratice, Děčín
 • PRIMATEP s.r.o.
 • od 27 500 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 6. března
 • Žamberk
 • Základní škola Erudio Orlicko
 • od 37 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 22. února
 • Uničov
 • UNEX a.s.
 • 25 560 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 20. března
 • Zdíkov
 • Hotel - restaurace zámek Zdíkov, s.r.o.
 • 23 000 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • České Budějovice
 • Petschl - Transporte (Česko) s.r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 23. března
 • Valašské Meziříčí
 • BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
 • 25 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 13. března
 • Vyšší Brod
 • HoTL s.r.o.
 • od 21 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. března
 • Turnov
 • ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s…
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Dětmarovice
 • SALMONIA s.r.o.
 • 24 000 – 27 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 13. března
 • Jamné
 • A.G.J. - produktion, s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. dubna
 • Rožďalovice
 • Domov Rožďalovice, poskytovatel…
 • 30 740 – 44 180 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 30. ledna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena