Velký přehled o ošetřování člena rodiny - OČR

Potřebujete se krátkodobě postarat o dítě či osobu blízkou? Povíme vám, jaké jsou podmínky pro výplatu ošetřovného, o koho ze svých příbuzných můžete pečovat, kdo a jak dlouho může pečovat a kdy výplatu ošetřovného dostanete.

Na začátek je důležité říci, že rozlišujeme dvě kategorie ošetřování blízké osoby. Krátkodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé ošetřování můžete využít v případě, že ošetřujete dítě mladší 10 let nebo jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Jedná se o ošetřování na několik dní. Určitě to budete znát pod pojmem ošetřování člena rodiny, OČR nebo lidově "paragraf".

Dlouhodobé ošetřování, neboli péče o osobu blízkou, je aktuální v případě, kdy se o blízkou osobu staráte dlouhodobě. Tuto problematiku jsme detailně rozebrali v článku Odpovědi na otázky při péči o osobu blízkou.

Aktuální nabídka práce

Ošetřování člena rodiny podmínky

Ošetřovat člena rodiny může kdokoliv. Abyste měli nárok na ošetřovné, je nutné, abyste splnili několik podmínek.

První podmínkou nároku na výplatu ošetřovného je, že jste nemocensky pojištěni, účastníte se nemocenského pojištění. Tato podmínka je splněna, pokud pracujete jako zaměstnanec, váš zaměstnavatel vám ze mzdy strhává mimo jiného i zdravotní pojištění.

Na ošetřovné máte nárok jako zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože:

  • ošetřuje dítě mladší 10 let;
  • ošetřuje jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou;
  • pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla.

V posledním případě vám školské nebo dětské zařízení vydá dokument "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení". Ten vyplníte a pošlete svému zaměstnavateli. Žádostí o ošetřovné se omlouvá vaše nepřítomnost v práci. Zaměstnavatel dokument pošle na Okresní správu sociálního zabezpečení, která vám dávku vyplatí. Výplata proběhne na bankovní účet nebo v hotovosti, jak si sami na žádosti zvolíte.

O koho můžete pečovat

Další podmínkou nároku na ošetřovné je, že vámi ošetřovaná osoba žije s vámi ve společné domácnosti. To samozřejmě neplatí v případě, kdy ošetřujete nebo pečujete o příbuzného v linii přímé, kam patří:

  • váš sourozenec;
  • manžel / manželka;
  • registrovaný partner / registrovaná partnerka;
  • rodiče manžela / rodiče manželky;
  • rodiče registrovaného partnera / registrované partnerky.

Kdo potřebu ošetřování schvaluje

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje jen ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Tento dokument předáte svému zaměstnavateli. Je tím omluvena vaše nepřítomnost v práci a současně tím žádáte o výplatu ošetřovného. Váš zaměstnavatel dokument zpracuje, doplní svou část a zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení, která vše zkontroluje a dávku schválí či zamítne.

Střídání ošetřujících osob

Je zde možnost se v péči vystřídat, důvody mohou být jakékoliv. Nový ošetřující musí vyplnit tiskopis Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči), který obdrží na kterékoliv Okresní správě sociálního zabezpečení. Na tomto tiskopise vyplní požadované údaje a přiloží II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který mu vystaví ošetřující lékař. Tiskopis vám musí podepsat i osoba, od které přebíráte ošetřování (péči). Tiskopisy předáte svému zaměstnavateli. Stejně jako u prvního ošetřujícího, tento dokument omlouvá vaši nepřítomnost v zaměstnání a je také podkladem pro výplatu ošetřovného.

Nárok na dávku schvaluje OSSZ

O nároku na dávku rozhoduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).

Splníte-li všechny podmínky, je vám dávka vyplacena.

Pokud nebyly podmínky pro nárok na ošetřovné splněny, obdržíte písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Aktuální nabídka práce

Výpočet ošetřovného

Základem pro výpočet ošetřovného je denní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem za rozhodné období - zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. potřeba péče).

Výše ošetřovného:

  • od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Dávka je vyplácena za kalendářní dny, předpokládá se, že dochází k nepřetržitému ošetřování člena rodiny, víkendy, státní svátky.

Orientační výši dávky si můžete snadno spočítat s kalkulačkou výše ošetřovného.

 

Publikováno 3. srpna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Velký přehled o ošetřování člena rodiny - OČR

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena