Velký přehled o ošetřování člena rodiny - OČR

Potřebujete se krátkodobě postarat o dítě či osobu blízkou? Povíme vám, jaké jsou podmínky pro výplatu ošetřovného, o koho ze svých příbuzných můžete pečovat, kdo a jak dlouho může pečovat a kdy výplatu ošetřovného dostanete.

Na začátek je důležité říci, že rozlišujeme dvě kategorie ošetřování blízké osoby. Krátkodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé ošetřování můžete využít v případě, že ošetřujete dítě mladší 10 let nebo jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Jedná se o ošetřování na několik dní. Určitě to budete znát pod pojmem ošetřování člena rodiny, OČR nebo lidově "paragraf".

Dlouhodobé ošetřování, neboli péče o osobu blízkou, je aktuální v případě, kdy se o blízkou osobu staráte dlouhodobě. Tuto problematiku jsme detailně rozebrali v článku Odpovědi na otázky při péči o osobu blízkou.

Ošetřování člena rodiny podmínky

Ošetřovat člena rodiny může kdokoliv. Abyste měli nárok na ošetřovné, je nutné, abyste splnili několik podmínek.

První podmínkou nároku na výplatu ošetřovného je, že jste nemocensky pojištěni, účastníte se nemocenského pojištění. Tato podmínka je splněna, pokud pracujete jako zaměstnanec, váš zaměstnavatel vám ze mzdy strhává mimo jiného i zdravotní pojištění.

Na ošetřovné máte nárok jako zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože:

  • ošetřuje dítě mladší 10 let;
  • ošetřuje jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou;
  • pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla.

V posledním případě vám školské nebo dětské zařízení vydá dokument "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení". Ten vyplníte a pošlete svému zaměstnavateli. Žádostí o ošetřovné se omlouvá vaše nepřítomnost v práci. Zaměstnavatel dokument pošle na Okresní správu sociálního zabezpečení, která vám dávku vyplatí. Výplata proběhne na bankovní účet nebo v hotovosti, jak si sami na žádosti zvolíte.

O koho můžete pečovat

Další podmínkou nároku na ošetřovné je, že vámi ošetřovaná osoba žije s vámi ve společné domácnosti. To samozřejmě neplatí v případě, kdy ošetřujete nebo pečujete o příbuzného v linii přímé, kam patří:

  • váš sourozenec;
  • manžel / manželka;
  • registrovaný partner / registrovaná partnerka;
  • rodiče manžela / rodiče manželky;
  • rodiče registrovaného partnera / registrované partnerky.

Kdo potřebu ošetřování schvaluje

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje jen ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Tento dokument předáte svému zaměstnavateli. Je tím omluvena vaše nepřítomnost v práci a současně tím žádáte o výplatu ošetřovného. Váš zaměstnavatel dokument zpracuje, doplní svou část a zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení, která vše zkontroluje a dávku schválí či zamítne.

Střídání ošetřujících osob

Je zde možnost se v péči vystřídat, důvody mohou být jakékoliv. Nový ošetřující musí vyplnit tiskopis Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči), který obdrží na kterékoliv Okresní správě sociálního zabezpečení. Na tomto tiskopise vyplní požadované údaje a přiloží II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který mu vystaví ošetřující lékař. Tiskopis vám musí podepsat i osoba, od které přebíráte ošetřování (péči). Tiskopisy předáte svému zaměstnavateli. Stejně jako u prvního ošetřujícího, tento dokument omlouvá vaši nepřítomnost v zaměstnání a je také podkladem pro výplatu ošetřovného.

Nárok na dávku schvaluje OSSZ

O nároku na dávku rozhoduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).

Splníte-li všechny podmínky, je vám dávka vyplacena.

Pokud nebyly podmínky pro nárok na ošetřovné splněny, obdržíte písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Výpočet ošetřovného

Základem pro výpočet ošetřovného je denní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem za rozhodné období - zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. potřeba péče).

Výše ošetřovného:

  • od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Dávka je vyplácena za kalendářní dny, předpokládá se, že dochází k nepřetržitému ošetřování člena rodiny, víkendy, státní svátky.

Orientační výši dávky si můžete snadno spočítat s kalkulačkou výše ošetřovného.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Velký přehled o ošetřování člena rodiny - OČR

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena