Velký přehled o ošetřování člena rodiny - OČR

Potřebujete se krátkodobě postarat o dítě či osobu blízkou? Povíme vám, jaké jsou podmínky pro výplatu ošetřovného, o koho ze svých příbuzných můžete pečovat, kdo a jak dlouho může pečovat a kdy výplatu ošetřovného dostanete.

Na začátek je důležité říci, že rozlišujeme dvě kategorie ošetřování blízké osoby. Krátkodobé a dlouhodobé.

Krátkodobé ošetřování můžete využít v případě, že ošetřujete dítě mladší 10 let nebo jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Jedná se o ošetřování na několik dní. Určitě to budete znát pod pojmem ošetřování člena rodiny, OČR nebo lidově "paragraf".

Dlouhodobé ošetřování, neboli péče o osobu blízkou, je aktuální v případě, kdy se o blízkou osobu staráte dlouhodobě. Tuto problematiku jsme detailně rozebrali v článku Odpovědi na otázky při péči o osobu blízkou.

Aktuální nabídka práce

Ošetřování člena rodiny podmínky

Ošetřovat člena rodiny může kdokoliv. Abyste měli nárok na ošetřovné, je nutné, abyste splnili několik podmínek.

První podmínkou nároku na výplatu ošetřovného je, že jste nemocensky pojištěni, účastníte se nemocenského pojištění. Tato podmínka je splněna, pokud pracujete jako zaměstnanec, váš zaměstnavatel vám ze mzdy strhává mimo jiného i zdravotní pojištění.

Na ošetřovné máte nárok jako zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože:

  • ošetřuje dítě mladší 10 let;
  • ošetřuje jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou;
  • pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla.

V posledním případě vám školské nebo dětské zařízení vydá dokument "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení". Ten vyplníte a pošlete svému zaměstnavateli. Žádostí o ošetřovné se omlouvá vaše nepřítomnost v práci. Zaměstnavatel dokument pošle na Okresní správu sociálního zabezpečení, která vám dávku vyplatí. Výplata proběhne na bankovní účet nebo v hotovosti, jak si sami na žádosti zvolíte.

O koho můžete pečovat

Další podmínkou nároku na ošetřovné je, že vámi ošetřovaná osoba žije s vámi ve společné domácnosti. To samozřejmě neplatí v případě, kdy ošetřujete nebo pečujete o příbuzného v linii přímé, kam patří:

  • váš sourozenec;
  • manžel / manželka;
  • registrovaný partner / registrovaná partnerka;
  • rodiče manžela / rodiče manželky;
  • rodiče registrovaného partnera / registrované partnerky.

Kdo potřebu ošetřování schvaluje

O potřebě ošetřování či péče rozhoduje jen ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Tento dokument předáte svému zaměstnavateli. Je tím omluvena vaše nepřítomnost v práci a současně tím žádáte o výplatu ošetřovného. Váš zaměstnavatel dokument zpracuje, doplní svou část a zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení, která vše zkontroluje a dávku schválí či zamítne.

Střídání ošetřujících osob

Je zde možnost se v péči vystřídat, důvody mohou být jakékoliv. Nový ošetřující musí vyplnit tiskopis Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči), který obdrží na kterékoliv Okresní správě sociálního zabezpečení. Na tomto tiskopise vyplní požadované údaje a přiloží II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který mu vystaví ošetřující lékař. Tiskopis vám musí podepsat i osoba, od které přebíráte ošetřování (péči). Tiskopisy předáte svému zaměstnavateli. Stejně jako u prvního ošetřujícího, tento dokument omlouvá vaši nepřítomnost v zaměstnání a je také podkladem pro výplatu ošetřovného.

Nárok na dávku schvaluje OSSZ

O nároku na dávku rozhoduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).

Splníte-li všechny podmínky, je vám dávka vyplacena.

Pokud nebyly podmínky pro nárok na ošetřovné splněny, obdržíte písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Aktuální nabídka práce

Výpočet ošetřovného

Základem pro výpočet ošetřovného je denní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem za rozhodné období - zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. potřeba péče).

Výše ošetřovného:

  • od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Dávka je vyplácena za kalendářní dny, předpokládá se, že dochází k nepřetržitému ošetřování člena rodiny, víkendy, státní svátky.

Orientační výši dávky si můžete snadno spočítat s kalkulačkou výše ošetřovného.

 

Publikováno 3. srpna 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Velký přehled o ošetřování člena rodiny - OČR

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena