Kdy a za jakých podmínek můžete snížit mzdu

Ukážeme si možnosti, jak zaměstnavatel může zaměstnanci změnit mzdu. Ale jen v některých případech může dojít k legálnímu snížení mzdy zaměstnavatelem i bez souhlasu zaměstnance. V případě převedení na jinou práci má v některých případech zaměstnavatel povinnost doplatit zaměstnanci rozdíl do výše průměrného výdělku.

Před začátkem pracovního poměru se zaměstnancem uzavřete pracovní poměr, podepíšete pracovní smlouvu nebo některou z dohod konaných mimo pracovní poměr. 

Zaměstnavatelé mají tři zákonné možnosti, jak stanovit zaměstnanci mzdu. Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určí mzdovým výměrem. Sjednání mzdy může proběhnout v jakékoliv smlouvě, tedy jak v pracovní, tak v individuální dohodě o mzdě, tak i v kolektivní smlouvě. Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.

Aktuální nabídka práce

Snížení mzdy

Pojďme se na jednotlivé případy sjednání mzdy podívat detailněji s ohledem na změnu mzdy. 

Mzda stanovená ve smlouvě

Je-li mzda zaměstnance sjednána ve smlouvě, pracovní, kolektivní či jiné, je možné ji měnit pouze dohodou obou stran. Tedy, zaměstnanec musí se změnou mzdy souhlasit.

Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na změně výše mzdy, musí být v takovém případě vždy uzavřen dodatek k pracovní smlouvě, který výši mzdy mění, anebo musí být uzavřena nová pracovní smlouva. Jestliže zaměstnanec v takovém případě nebude se snížením mzdy souhlasit, potom ke snížení mzdy nedojde a pracovněprávní vztah bude pokračovat za nezměněných podmínek.

Mzda stanovená mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem 

V případě, že je mzda zaměstnance stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo určena mzdovým výměrem, může ji zaměstnavatel změnit. Zaměstnavateli často využívaný mzdový výměr snížení mzdy umožňuje ze strany zaměstnavatele, jinými slovy může dojít ke snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance

Mzdový výměr však nesmí být součástí pracovní smlouvy. Pokud by byl, vztahovala by se na výměr podmínka oboustranného souhlasu. 

Zaměstnavatel může vydávat vnitřní předpisy, které upravují práva v pracovněprávních vztazích, a tím také upravit výši mzdy zaměstnanců. V praxi tak zaměstnavatel často upravuje mzdy zaměstnancům ve velkých podnicích, kdy vydáním vnitřního předpisu dokáže upravit mzdy či jiná práva všem zaměstnancům najednou, popřípadě všem zaměstnancům konkrétního oddělení či na konkrétní pracovní pozici.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Převedení na jinou práci a snížení mzdy 

Další z možností, kdy z pozice zaměstnavatele můžete zaměstnanci změnit mzdu, je při převedení na jinou práci. Zákoník práce upravuje případy, kdy je zaměstnavatel povinen nebo oprávněn převést zaměstnance i proti jeho vůli na jinou práci. 

Zaměstnavatel je rovněž povinen důvod převedení na jinou práci a dobu jeho trvání se zaměstnancem předem projednat, a jestliže převedením zaměstnance dochází ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání. Zákoník práce v paragrafu 41 stanovuje výjimky, kdy zaměstnavatel nemá povinnost toto potvrzení vydat (například, pokud je důvodem převedení to, že zaměstnanec pozbyl dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo jestliže je převedení zaměstnance na jinou práci třeba k odvrácení mimořádné události). 

Zákoník práce určuje zaměstnavateli povinnost poskytnout doplatek ke snížené mzdě nebo platu, a to v případě, že zaměstnanec je převeden na jinou práci, kde došlo ke snížení mzdy či snížení platu. V níže uvedených případech přísluší zaměstnanci za dobu převedení ke mzdě nebo platu doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.

  • Z důvodů ohrožení nemocí z povolání nebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice podle zvláštního právního předpisu;
  • Podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním;
  • K odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků; 
  • Pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. 
Aktuální nabídka práce

Jak zaměstnance o snížení mzdy informovat 

Zaměstnance máte povinnost o změně mzdy zaměstnance informovat.

  • Ke změně výše mzdy nikdy nemůže dojít se zpětnou účinností. Nový mzdový výměr je potřeba zaměstnanci doručit nejpozději v den, kdy nabývá účinnosti. 
  • Mzdu můžete snížit jen do určité výše. Nemůžete platit méně, než je minimální mzda, současně je nutné dodržovat částky určené pro zaručenou mzdu pro jednotlivé skupiny práce uvedené v nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
  • Samotné doručení nového mzdového výměru doporučujeme dělat se svědkem, například nadřízeným pracovníkem daného zaměstnance, který v případě sporu potvrdí, že došlo k řádnému převzetí. Po řádném předání nabývá nový mzdový výměr platnosti. Místo podpisu zaměstnance doplňte, že mzdový výměr byl řádně předán dne… v … hodin za přítomnosti manažera (doplňte jméno) a uveďte, že zaměstnanec odmítl dokument podepsat.

 

Publikováno 10. července 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy a za jakých podmínek můžete snížit mzdu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena