Kdy a za jakých podmínek můžete snížit mzdu

Ukážeme si možnosti, jak zaměstnavatel může zaměstnanci změnit mzdu. Ale jen v některých případech může dojít k legálnímu snížení mzdy zaměstnavatelem i bez souhlasu zaměstnance. V případě převedení na jinou práci má v některých případech zaměstnavatel povinnost doplatit zaměstnanci rozdíl do výše průměrného výdělku.

Před začátkem pracovního poměru se zaměstnancem uzavřete pracovní poměr, podepíšete pracovní smlouvu nebo některou z dohod konaných mimo pracovní poměr. 

Zaměstnavatelé mají tři zákonné možnosti, jak stanovit zaměstnanci mzdu. Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určí mzdovým výměrem. Sjednání mzdy může proběhnout v jakékoliv smlouvě, tedy jak v pracovní, tak v individuální dohodě o mzdě, tak i v kolektivní smlouvě. Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.

Aktuální nabídka práce

Snížení mzdy

Pojďme se na jednotlivé případy sjednání mzdy podívat detailněji s ohledem na změnu mzdy. 

Mzda stanovená ve smlouvě

Je-li mzda zaměstnance sjednána ve smlouvě, pracovní, kolektivní či jiné, je možné ji měnit pouze dohodou obou stran. Tedy, zaměstnanec musí se změnou mzdy souhlasit.

Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na změně výše mzdy, musí být v takovém případě vždy uzavřen dodatek k pracovní smlouvě, který výši mzdy mění, anebo musí být uzavřena nová pracovní smlouva. Jestliže zaměstnanec v takovém případě nebude se snížením mzdy souhlasit, potom ke snížení mzdy nedojde a pracovněprávní vztah bude pokračovat za nezměněných podmínek.

Mzda stanovená mzdovým výměrem nebo vnitřním předpisem 

V případě, že je mzda zaměstnance stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo určena mzdovým výměrem, může ji zaměstnavatel změnit. Zaměstnavateli často využívaný mzdový výměr snížení mzdy umožňuje ze strany zaměstnavatele, jinými slovy může dojít ke snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance

Mzdový výměr však nesmí být součástí pracovní smlouvy. Pokud by byl, vztahovala by se na výměr podmínka oboustranného souhlasu. 

Zaměstnavatel může vydávat vnitřní předpisy, které upravují práva v pracovněprávních vztazích, a tím také upravit výši mzdy zaměstnanců. V praxi tak zaměstnavatel často upravuje mzdy zaměstnancům ve velkých podnicích, kdy vydáním vnitřního předpisu dokáže upravit mzdy či jiná práva všem zaměstnancům najednou, popřípadě všem zaměstnancům konkrétního oddělení či na konkrétní pracovní pozici.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Převedení na jinou práci a snížení mzdy 

Další z možností, kdy z pozice zaměstnavatele můžete zaměstnanci změnit mzdu, je při převedení na jinou práci. Zákoník práce upravuje případy, kdy je zaměstnavatel povinen nebo oprávněn převést zaměstnance i proti jeho vůli na jinou práci. 

Zaměstnavatel je rovněž povinen důvod převedení na jinou práci a dobu jeho trvání se zaměstnancem předem projednat, a jestliže převedením zaměstnance dochází ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání. Zákoník práce v paragrafu 41 stanovuje výjimky, kdy zaměstnavatel nemá povinnost toto potvrzení vydat (například, pokud je důvodem převedení to, že zaměstnanec pozbyl dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo jestliže je převedení zaměstnance na jinou práci třeba k odvrácení mimořádné události). 

Zákoník práce určuje zaměstnavateli povinnost poskytnout doplatek ke snížené mzdě nebo platu, a to v případě, že zaměstnanec je převeden na jinou práci, kde došlo ke snížení mzdy či snížení platu. V níže uvedených případech přísluší zaměstnanci za dobu převedení ke mzdě nebo platu doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.

 • Z důvodů ohrožení nemocí z povolání nebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice podle zvláštního právního předpisu;
 • Podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním;
 • K odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků; 
 • Pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. 
Aktuální nabídka práce

Jak zaměstnance o snížení mzdy informovat 

Zaměstnance máte povinnost o změně mzdy zaměstnance informovat.

 • Ke změně výše mzdy nikdy nemůže dojít se zpětnou účinností. Nový mzdový výměr je potřeba zaměstnanci doručit nejpozději v den, kdy nabývá účinnosti. 
 • Mzdu můžete snížit jen do určité výše. Nemůžete platit méně, než je minimální mzda, současně je nutné dodržovat částky určené pro zaručenou mzdu pro jednotlivé skupiny práce uvedené v nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
 • Samotné doručení nového mzdového výměru doporučujeme dělat se svědkem, například nadřízeným pracovníkem daného zaměstnance, který v případě sporu potvrdí, že došlo k řádnému převzetí. Po řádném předání nabývá nový mzdový výměr platnosti. Místo podpisu zaměstnance doplňte, že mzdový výměr byl řádně předán dne… v … hodin za přítomnosti manažera (doplňte jméno) a uveďte, že zaměstnanec odmítl dokument podepsat.

 

Publikováno 10. července 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Kdy a za jakých podmínek můžete snížit mzdu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Kunice, Praha-východ
 • FILKOPI SUPPORT s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 21. března
 • Písek
 • NEJLEVNĚJŠÍ POTRAVINY s.r.o.
 • od 23 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 10. dubna
 • Přelouč
 • DOMNIKU s.r.o.
 • 19 500 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 1. března
 • Krupka
 • PT Bohemia Trading, s.r.o.
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Olomouc
 • Work Opportunities, s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • Těšovice, Prachatice
 • CZECH DOORS a.s.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Čížová
 • Výběr Lux s.r.o.
 • od 23 640 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. února
 • Hořice na Šumavě
 • Josef Bartoš
 • 26 000 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 16. dubna
 • Poříčí u Litomyšle
 • STAVOTREND Poříčí s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. března
 • Ludkovice
 • EUROZET s.r.o.
 • 18 900 – 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • Hulín
 • TRIANGOLO spol. s r.o.
 • 31 000 – 33 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 20. února
 • Brno
 • ENERG-SERVIS a.s.
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro absolventy
  Benefity:
 • Dovolená navíc
 • Kariérní růst
 • Firemní akce
 • Pracovní zařízení (mobil, PC, notebook...)
 • Vzdělávací kurzy
 • Příspěvek na sport
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na spoření / pojištění
 • Přátelské prostředí
 • Občerstvení na pracovišti
 • ...
Zveřejněno: 17. dubna
 • Hradec Králové
 • VALC, s.r.o.
 • od 60 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 15. dubna
 • Horní Pěna
 • AUTOLAKY SERVIS s.r.o.
 • od 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 18. dubna
 • Mladotice
 • Oxia Europe s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 24. ledna
 • Dolní Rychnov
 • Q Stavebniny s.r.o.
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna
 • Velké Opatovice
 • FARELA s.r.o.
 • od 23 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena