Co vše lze měnit v pracovní smlouvě a jak na zkrácený úvazek

Přiblížíme si zkušební dobu, jak je dlouhá, jak ji lze prodlužovat. A co vše se dá dodatkem v pracovní smlouvě změnit. Připravili jsme pro vás i vzor dodatku k pracovní smlouvě. Podíváme se, jak vypadá pracovní smlouva na zkrácený úvazek.

V článku týkajícím se pracovní smlouvy jsme si ukázali vzor pracovní smlouvy na dobu určitou i neurčitou, jaké jsou zákonem určené a obvyklé náležitosti pracovní smlouvy.

Zkušební doba

Zkušební doba slouží k tomu, aby si zaměstnanec i zaměstnavatel mohli ověřit, zda jim bude vzájemný vztah vyhovovat. Pokud tomu tak nebude, je oběma stranám umožněno během zkušební doby pracovní poměr rychle a bez uvádění důvodů ukončit. Zkušební doba není dána ze zákona, ale musí být vždy sjednána.

Sjednána musí být, a to opět písemně, nejpozději v den nástupu. Typicky bývá sjednána v pracovní smlouvě.

Délka zkušební doby:

Zkušební doba nesmí být delší než:

 • 3 po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru,
 • 6 po sobě jdoucích měsíců od vzniku pracovního poměru u vedoucích zaměstnanců,
 • Současně nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat, ani písemnou dohodou obou stran. Každopádně se zkušební doba prodlužuje o:

 • Dobu celodenních překážek v práci
 • Dobu celodenní dovolené.

Pokud tedy zaměstnanec ve zkušební době onemocní a je v pracovní neschopnosti v délce 14 dnů, o tuto dobu se jeho zkušební doba prodlužuje. Důvodem je, aby obě strany měly celou zkušební dobu na zjištění, zda jim pracovní spolupráce bude vyhovovat.

Zkušební dobu nelze prodloužit ani v případě, že bude zaměstnanec s 3 měsíční zkušební dobou povýšen na vedoucí pozici.

Zkušební dobu nelze sjednat, pokud pracovní poměr již vznikl.

K tomuto tématu se vztahuje i náš dřívější článek: Jak na skončení, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, který vám doporučujeme si přečíst, pokud se právě nacházíte ve zkušební době a uvažujete o ukončení pracovního poměru.

Detailnější informace o zkušební době naleznete v článku Zkušební doba, kde vám poradíme, co dělat, když ve zkušební době onemocníte, budete potřebovat dovolenou nebo otěhotníte?  (vložit link)

Změna pracovní smlouvy

Již víme, že pracovní poměr byl založen pracovní smlouvou, se kterou souhlasí zaměstnanec i zaměstnavatel. Jakákoliv změna pracovní smlouvy musí být podložena podepsaným dodatkem k této pracovní smlouvě. I v tomto případě je nutná písemná podoba.

Často se nás ptáte na nahrazení staré pracovní smlouvy novou. Váš dotaz tedy zřejmě směřuje k tomu, že váš zaměstnavatel vám chce změnit nějakou část vaší pracovní smlouvy. K jakékoliv změně pracovní smlouvy je nutný souhlas obou stran. Zaměstnavatel tedy nemůže zaměstnance nutit podepsat dodatek k pracovní smlouvě, se kterým zaměstnanec nesouhlasí.

Co vše lze v pracovní smlouvě měnit

V pracovní smlouvě lze změnit vše, na čem se obě strany, tedy zaměstnanec i zaměstnavatel, domluví. Nejčastěji dochází ke změnám v těchto oblastech: 

 • Změna pozice
 • Místa výkonu práce
 • Úvazek
 • Doby trvání pracovního poměru
 • Převedení na jinou práci
 • Přeložení zaměstnance
 • Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 • Pracovní cesta

Vzor dohody o změně pracovní smlouvy

Abychom vám poskytli kompletní informace, připravili jsme pro vás dohodu o změně pracovní smlouvy, její vzor. Dokument je k dispozici na tomto odkaze: Dodatek k pracovní smlouvě vzor.

Pracovní smlouva na zkrácený úvazek

Jednou z náležitostí pracovní smlouvy je pracovní doba. Délka pracovní doby je opět na vzájemné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Na povinnostech a právech jak zaměstnance, tak zaměstnavatele se nic nemění.

Zaměstnanec, který si o zkrácený úvazek požádal, podepisuje standardní pracovní smlouvu, vykonává své povinnosti, za které dostane proporčně poníženou mzdu nebo plat, a má nárok na dovolenou a další firemní benefity.

O zkrácený úvazek typicky žádají rodiče dětí do 15 let věku, starobní důchodci, těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci, kteří dlouhodobě pečující o osobu závislou.

Pokud o zkrácený úvazek žádáte, zaměstnavatel vám nemusí z vážných provozních důvodů vyhovět.

Pracovní smlouva na zkrácený úvazek vzor

Připravili jsme pro vás vzor pracovní smlouvy na zkrácený úvazek.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Co vše lze měnit v pracovní smlouvě a jak na zkrácený úvazek

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena