Co vše lze měnit v pracovní smlouvě a jak na zkrácený úvazek

Přiblížíme si zkušební dobu, jak je dlouhá, jak ji lze prodlužovat. A co vše se dá dodatkem v pracovní smlouvě změnit. Připravili jsme pro vás i vzor dodatku k pracovní smlouvě. Podíváme se, jak vypadá pracovní smlouva na zkrácený úvazek.

V článku týkajícím se pracovní smlouvy jsme si ukázali vzor pracovní smlouvy na dobu určitou i neurčitou, jaké jsou zákonem určené a obvyklé náležitosti pracovní smlouvy.

Zkušební doba

Zkušební doba slouží k tomu, aby si zaměstnanec i zaměstnavatel mohli ověřit, zda jim bude vzájemný vztah vyhovovat. Pokud tomu tak nebude, je oběma stranám umožněno během zkušební doby pracovní poměr rychle a bez uvádění důvodů ukončit. Zkušební doba není dána ze zákona, ale musí být vždy sjednána.

Sjednána musí být, a to opět písemně, nejpozději v den nástupu. Typicky bývá sjednána v pracovní smlouvě.

Aktuální nabídka práce

Délka zkušební doby:

Zkušební doba nesmí být delší než:

 • 3 po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru,
 • 6 po sobě jdoucích měsíců od vzniku pracovního poměru u vedoucích zaměstnanců,
 • Současně nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat, ani písemnou dohodou obou stran. Každopádně se zkušební doba prodlužuje o:

 • Dobu celodenních překážek v práci
 • Dobu celodenní dovolené.

Pokud tedy zaměstnanec ve zkušební době onemocní a je v pracovní neschopnosti v délce 14 dnů, o tuto dobu se jeho zkušební doba prodlužuje. Důvodem je, aby obě strany měly celou zkušební dobu na zjištění, zda jim pracovní spolupráce bude vyhovovat.

Zkušební dobu nelze prodloužit ani v případě, že bude zaměstnanec s 3 měsíční zkušební dobou povýšen na vedoucí pozici.

Zkušební dobu nelze sjednat, pokud pracovní poměr již vznikl.

K tomuto tématu se vztahuje i náš dřívější článek: Jak na skončení, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, který vám doporučujeme si přečíst, pokud se právě nacházíte ve zkušební době a uvažujete o ukončení pracovního poměru.

Detailnější informace o zkušební době naleznete v článku Zkušební doba, kde vám poradíme, co dělat, když ve zkušební době onemocníte, budete potřebovat dovolenou nebo otěhotníte?  (vložit link)

Změna pracovní smlouvy

Již víme, že pracovní poměr byl založen pracovní smlouvou, se kterou souhlasí zaměstnanec i zaměstnavatel. Jakákoliv změna pracovní smlouvy musí být podložena podepsaným dodatkem k této pracovní smlouvě. I v tomto případě je nutná písemná podoba.

Často se nás ptáte na nahrazení staré pracovní smlouvy novou. Váš dotaz tedy zřejmě směřuje k tomu, že váš zaměstnavatel vám chce změnit nějakou část vaší pracovní smlouvy. K jakékoliv změně pracovní smlouvy je nutný souhlas obou stran. Zaměstnavatel tedy nemůže zaměstnance nutit podepsat dodatek k pracovní smlouvě, se kterým zaměstnanec nesouhlasí.

Co vše lze v pracovní smlouvě měnit

V pracovní smlouvě lze změnit vše, na čem se obě strany, tedy zaměstnanec i zaměstnavatel, domluví. Nejčastěji dochází ke změnám v těchto oblastech: 

 • Změna pozice
 • Místa výkonu práce
 • Úvazek
 • Doby trvání pracovního poměru
 • Převedení na jinou práci
 • Přeložení zaměstnance
 • Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 • Pracovní cesta

Vzor dohody o změně pracovní smlouvy

Abychom vám poskytli kompletní informace, připravili jsme pro vás dohodu o změně pracovní smlouvy, její vzor. Dokument je k dispozici na tomto odkaze: Dodatek k pracovní smlouvě vzor.

Pracovní smlouva na zkrácený úvazek

Jednou z náležitostí pracovní smlouvy je pracovní doba. Délka pracovní doby je opět na vzájemné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Na povinnostech a právech jak zaměstnance, tak zaměstnavatele se nic nemění.

Zaměstnanec, který si o zkrácený úvazek požádal, podepisuje standardní pracovní smlouvu, vykonává své povinnosti, za které dostane proporčně poníženou mzdu nebo plat, a má nárok na dovolenou a další firemní benefity.

O zkrácený úvazek typicky žádají rodiče dětí do 15 let věku, starobní důchodci, těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci, kteří dlouhodobě pečující o osobu závislou.

Pokud o zkrácený úvazek žádáte, zaměstnavatel vám nemusí z vážných provozních důvodů vyhovět.

Aktuální nabídka práce

Pracovní smlouva na zkrácený úvazek vzor

Připravili jsme pro vás vzor pracovní smlouvy na zkrácený úvazek.

 

Publikováno 6. května 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Co vše lze měnit v pracovní smlouvě a jak na zkrácený úvazek

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena