Jak správně připravit výtku + vzor a tipy, jak předat

Vysvětlíme si, kdy připravujete výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků podle § 52 písmeno f) zákoníku práce, a kdy naopak upozornění na porušení povinností podle § 52 písmeno g) zákoníku práce. Písemná výtka zaměstnanci vzorová je pro oba případy pro vás k dispozici v editovatelné podobě. Nechybí ani tipy, jak dokument zaměstnanci předat.

V článku se zaměříme na kroky, které zaměstnavatel musí učinit, pokud zaměstnanci neplní své povinnosti nebo nedosahují uspokojivých pracovních výsledků. Nejen mezi laickou veřejností, ale i mezi personalisty se stále používají výrazy jako výtka či důtka zaměstnanci, které pro lepší srozumitelnost občas použijeme i v našem článku. Vždy zde najdete i právně správné označení. 

Zjistěte možnosti inzerce

Písemné napomenutí neboli výtka zaměstnanci

Zákoník práce zaměstnavateli umožňuje dát zaměstnanci výpověď v případech specifikovaných v paragrafu 52.

Předání výpovědi v případech pod písmeny f) a g) musí předcházet důtka zaměstnanci, vzory naleznete níže. 

Pojďme se na oba případy podívat detailněji. Vysvětlíme si, kdy se připravuje výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky a kdy se naopak připravuje výtka zaměstnanci za porušení pracovní kázně

Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

V případě, že zjistíte, že zaměstnanec nedosahuje uspokojivých pracovních výsledků, můžete mu tuto skutečnost ústně či písemně vytknout s odkazem na § 52 písmeno f) zákoníku práce. Důvodem pro neuspokojivé pracovní výsledky nemusí být zaviněné porušení pracovních povinností, může se jednat o nezodpovědný přístup k plnění pracovních povinností, nezpůsobilost plnit své povinnosti, ale i neschopnost je plnit. Podstatné je, že u zaměstnance objektivně neuspokojivé pracovní výsledky existují. 

Prvním krokem by vždy měla být ústní zpětná vazba, návrh pomoci a písemně nastavené plány, které má dotyčný zaměstnanec splnit ve stanoveném časovém období. Nastavené cíle by měly být SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické v určeném čase). 

Nastavené cíle následně vyhodnotíte, a pokud nedošlo k jejich splnění, spolu s nadřízeným vytvoříte výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků. Tato výzva musí mít písemnou podobu, aby bylo možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď. Součástí výzvy k odstranění je nastavení přiměřené doby na to, aby zaměstnanec identifikované neuspokojivé pracovní výsledky odstranil. 

Jak jste již z předchozích článků zvyklí, i v tomto článku je pro vás připravena výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky vzor, kterou si můžete editovat dle svých potřeb.

Na co si dát pozor

Je důležité, abyste v písemné výzvě dostatečně konkrétně vymezili nedostatky v práci, které má dotyčný zaměstnanec v přesně stanovené lhůtě odstranit. Lhůtu pro odstranění stanovujete vy jako zaměstnavatel na základě znalostí a zkušeností daného procesu a průměrné doby, za kterou se vytýkané nedostatky dají odstranit. Bez přesné specifikace nelze následně určit, zda zaměstnanec výzvě vyhověl, či nikoliv. Doporučujeme přidat i část, která se týká očekávaných výsledků ve stanovené lhůtě. 

V případě, že stanovíte lhůtu velmi krátkou, nebo nebudete dostatečně konkrétní při určení nedostatků a očekávaného výsledku, může se stát, že následná výpověď může být soudem určena jako neplatná

Kdy můžete dát výpověď

Zaměstnavatel může přistoupit k rozvázání pracovního poměru s takovým zaměstnancem výpovědí z důvodu nesplňování požadavků pro řádný výkon práce spočívající v neuspokojivých pracovních výsledcích podle § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. 

Upozornění na porušení povinnosti

Upozornění na porušení povinnosti zaměstnanci předáváme v případě, kdy se ze strany zaměstnance jedná o přímý úmysl. Jinými slovy, kdy zaměstnanec své pracovní povinnosti porušit chtěl. Či úmysl nepřímý, kdy věděl, že jeho chování může být s nimi v rozporu, a byl s tím srozuměn pro případ, že se tak stane. Pro předání upozornění podle § 52 písmena g) zákoníku práce je podle nejvyššího soudu dostačující i nedbalost v jakékoli formě.

V prvním případě, kdy zaměstnanec nedosahuje uspokojivých pracovních výsledků, má zaměstnanec dostat zpětnou vazbu. V tomto případě zaměstnanec ví, že porušuje své povinnosti. V tomto případě není podstatné, zda zaměstnanec dosahuje dobrých pracovních výsledků, protože zcela nezávisle na nich se dopouští porušování povinností, které pro něj z pracovního poměru vyplývají. 

Typickým případem je výtka zaměstnanci za neomluvenou absenci, výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného či výtka zaměstnanci pro porušení povinností vyplývajících z pracovního řádu zaměstnavatele. I pro tyto případy je pro vás připravena výtka zaměstnanci vzor zdarma (neboli upozornění na porušení povinností zaměstnance) a v editovatelné podobě.

Kdy můžete dát výpověď 

Podle ustanovení § 52 písmena g) zákoníku práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen tehdy, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. 

Jak na předání výtky

Jak u přípravy, tak i u předání by měl být nadřízený dotčeného zaměstnance a zástupce personálního oddělení. Předání by mělo probíhat v pracovní době zaměstnance, na klidném místě, kde zaměstnanec bude mít čas si dokument přečíst. 

Role jsou zde jasné - zástupce personální oddělení zaměstnanci sdělí, proč se zde sešli, manažer vše vysvětlí na konkrétních případech, zástupce personální oddělení vysvětlí právní důsledky a předá dokument. Dokument mějte vždy ve dvou vyhotoveních, jedno zůstává zaměstnanci, druhé se stává součástí osobní složky zaměstnance. 

Objevte možnosti inzerce

Zaměstnanec nechce dopis převzít

V případě výtky se jedná o jednostranný právní akt ze strany zaměstnavatele. Jinými slovy, podpis zaměstnance nepotřebujete. Je důležité, abyste zaměstnanci upozornění nebo výzvu řádně předali. I když vidíte, že zaměstnanec neposlouchá a dokument zjevně nechce, zachovejte klid a předejte a vysvětlete vše, co je potřeba. 

Po řádném předání dokument nabývá platnosti. Místo podpisu zaměstnance doplňte, že výzva nebo upozornění bylo řádně předáno dne… v … hodin za přítomnosti manažera (doplňte jméno) a uveďte, že zaměstnanec odmítl dokument podepsat.

 

Publikováno 26. června 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak správně připravit výtku + vzor a tipy, jak předat

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Opava
 • ECM System Solutions s.r.o.
 • 30 000 – 60 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Nepomuk, Plzeň-jih
 • Lucky transport s.r.o.
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. března
 • Ostrava
 • AUTOLAROS SPEED s.r.o.
 • 21 300 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. března
 • Pečky
 • LM Construction s.r.o.
 • od 50 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 30. ledna
 • Chrudim
 • Michal Šeda
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. února
 • Lety, Písek
 • Autometal, spol. s r.o.
 • od 26 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 16. února
 • Chrášťany, Praha-západ
 • Max Food SE
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. dubna
 • Plzeň
 • COPO CENTRAL EUROPE s.r.o.
 • od 25 950 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 21. března
 • Dubí
 • NAZAR-DÖNERPRODUKTION s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Mladá Boleslav
 • JINÁ ZAHRADA s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. ledna
 • Horoměřice
 • Pizza Continent s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Slavkov u Brna
 • PEGAS - GONDA s.r.o.
 • 31 300 – 34 800 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 29. února
 • Věžnice, Havlíčkův Brod
 • Josef Kutlvašr
 • 18 900 – 24 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. ledna
 • Královské Poříčí
 • SLUMM LOG s.r.o.
 • od 22 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Domažlice
 • ROC - Galvanik s.r.o.
 • 23 500 – 34 500 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 10. dubna
 • Třebenice, Litoměřice
 • Zdeněk Lisec
 • 20 000 – 26 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 18. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena