Vše o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Váš zaměstnavatel má možnosti, jak s vámi rozvázat pracovní poměr. Přeložíme si právnickou mluvu, abyste všemu rozuměli. Poukážeme na to, na co si musíte dát pozor. Na závěr si povíme, kdy vám zaměstnavatel výpověď dát nesmí.

V našem článku Velký přehled o ukončení pracovního poměru, jsme se seznámili se základními informacemi, jak váš zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr. V tomto článku si možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele rozebereme detailněji. 

Způsoby ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jsou jasně definované zákoníkem práce. Zaměstnavatel má možnost vám dát výpověď, dohodnout se a podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru, může zrušit pracovní poměr ve zkušební době a může okamžitě zrušit pracovní poměr. 

Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat detailněji. 

Aktuální nabídka práce

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel má osm možných výpovědních důvodů, na jejichž základě může svému zaměstnanci dát výpověď. Jedná se o § 52 zákoníku práce. 

Na co si dejte pozor - zákoník práce výpověď ze strany zaměstnavatele definuje velmi specificky, zaměstnavatel musí dodržet všechny povinné části. Jakýkoliv jiný paragraf než je § 52 uvedený ve výpovědi od zaměstnavatele zakládá neplatnost této výpovědi. Výpovědní důvod musí být ve výpovědi konkrétně popsaný tak, aby jej nešlo zaměnit za jiný, jinak je výpověď neplatná. Neplatná je i výpověď, kde není uveden žádný důvod. Nepřehlédněte článek, kde se dozvíte vše o odstupném, abyste byli připraveni.

Tyto důvody si pro přehlednost rozdělíme do čtyř kategorií. 

Organizační důvody

Pod organizační důvody můžeme zařadit nadbytečnost, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

Výpovědi pro nadbytečnost předchází například organizační změna u vašeho zaměstnavatele. 

Při výpovědi z organizačních důvodů máte nárok na odstupné a to podle délky pracovního poměru u daného zaměstnavatele. Pokud váš pracovní poměr byl kratší než jeden rok, dostanete jednu průměrnou mzdu; pokud trval 1 -  2 roky, dostanete dvě průměrné mzdy; pokud trval více než 3 roky, dostanete tři průměrné měsíční mzdy s poslední vyplácenou mzdou.  

Zdravotní důvody zaměstnance

Výpověď můžete dostat, pokud již nemůžete dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí anebo jste pozbyli dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

Taková výpověď musí být podložená lékařským posudkem, který vydává poskytovatel pracovně-lékařských služeb, který zná vaše pracoviště a náplň vaší práce (případně příslušný správní orgán, který lékařský posudek přezkoumává). 

Pokud jste dostali výpověď z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, ohrožení touto nemocí, máte nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Je důležité podotknout, že na odstupné nebudete mít nárok, pokud se váš zaměstnavatel zcela zprostí povinnosti k náhradě újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Máte-li výpověď z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti, na odstupné nárok nemáte

Zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro řádný výkon

Výpověď můžete dostat, pokud nesplňujete předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (jako řidič přijdete o řidičský průkaz), nesplňujete požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon sjednané práce (sjednanou prací je práce kuchaře, ale neumíte vařit), a to vše bez zavinění zaměstnavatele. Nesplňování požadavků pro řádný výkon práce může spočívat i v neuspokojivých pracovních výsledcích. Na nesplňování požadavků musíte být písemně upozorněni a vyzváni k jejich odstranění. 

Zaměstnanec porušuje své povinnosti

Zaměstnavatel vám může dát výpověď, pokud: 

 • najde důvody, pro které by s vámi mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, 
 • pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci, 
 • pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (podmínkou je, abyste byli v posledních šesti měsících písemně upozorněni na možnost výpovědi), 
 • porušíte-li zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance, 
 • pokud jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný, a to při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

Je zřejmé, že u těchto výpovědních důvodů není nárok na odstupné.

Dohoda o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Již v předchozích článcích jsme si říkali, že dohoda je možnou formou ukončení pracovního poměru. Z názvu vyplývá, že se s vámi musí zaměstnavatel na všech detailech dohody domluvit. Zaměstnavatel vás nesmí do dohody nutit. 

V dohodě mohou ale i nemusí být uvedeny důvody, které vedou ke skončení pracovního poměru. Pokud se jedná o důvody, jako je například péče o blízkou osobu, trvejte na tom, aby tam důvod byl uveden; budete mít vyšší podporu v nezaměstnanosti

Dohodu lze použít i v případě, že máte nárok na odstupné. Tato skutečnost musí být v dohodě uvedena. 

Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být vždy písemná. Pokud se dohodnete jen ústně, není skončení pracovního poměru platné. 

Vše o ukončení pracovního poměru dohodou jsme shrnuli v článku Jak ukončit práci na dohodu + v článku najdete vzor zdarma.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

Zkušební doba je období, při kterém si vy i váš zaměstnavatel ověřujete, zda má vzájemná spolupráce budoucnost, zda budou naplněna vaše vzájemná očekávání. 

Stejně jako vy i váš zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Takové zrušení musí být písemné. Může, ale nemusí obsahovat důvody ukončení spolupráce. 

Zákoník práce určuje výjimku, že zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pracovní poměr skončí dnem, kdy dojde k doručení zrušení pracovního poměru, není-li v něm uveden den pozdější. 

Dejte si pozor na to, že vaše zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky a to včetně vaší dovolené. Vaše zkušební doba tedy nemusí trvat tři měsíce, ale může se o celodenní nepřítomnost prodloužit. 

Pokud potřebujete více informací o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, přečtěte si článek Jak na výpověď ve zkušební době.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Zákoník práce vašemu zaměstnavateli dává dvě možnosti, kdy může okamžitě zrušit váš pracovní poměr. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 

Prvním důvodem je, pokud z vaší strany dojde k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů při plnění pracovních úkolů a to zvlášť hrubým způsobem. Intenzitu porušení vždy zkoumá soud. Pro ilustraci uveďme, že se jedná například o fyzické napadení kolegy, krádež majetku zaměstnavatele, a podobné. 

Druhým důvodem, který váš zaměstnavatel může využít, je, pokud došlo k vašemu odsouzení pro úmyslný trestní čin a byli jste pravomocně odsouzeni. V tomto případě může zaměstnavatel volit mezi okamžitým zrušením a výpovědí. 

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Pokud Vás spíše zajímá, jak Vy můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, přečtěte si článek Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma.

Aktuální nabídka práce

Kdy vám zaměstnavatel výpověď dát nesmí

Zákoník práce ochraňuje zaměstnance, kteří jsou v takzvané ochranné době (nemocní, těhotné ženy, ženy na mateřské dovolené, rodič na rodičovské dovolené a podobně), a ty, kteří plní povinnosti vůči společnosti (veřejná funkce, vojenské cvičení). 

Tito jsou před výpovědí chráněni. A to i v případě, že zaměstnavatel má důvody, pro které by vám výpověď dát mohl.

 

Publikováno 24. srpna 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • České Budějovice
 • ABC Finance, s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 14. února
 • Skalice, Znojmo
 • JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.
 • 18 900 – 26 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 19. ledna
 • Vsetín
 • Diakonie ČCE - středisko Vsetín
 • 35 000 – 37 000 Kč
 • Plný úvazek, Zkrácený úvazek
  Benefity:
 • Firemní akce
 • Pružná pracovní doba
 • Přátelské prostředí
 • Závodní stravování
Zveřejněno: 6. dubna
 • Brno
 • RS Premiere s.r.o.
 • 28 000 – 32 000 Kč
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Finanční bonusy / prémie
 • Firemní akce
 • Pracovní zařízení (mobil, PC, notebook...)
 • Vzdělávací kurzy
 • Příspěvek na stravování
 • Přátelské prostředí
 • Dog-friendly office
Zveřejněno: 9. dubna
 • Prostějov
 • POZEMSTAV Prostějov,a.s.
 • 24 100 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Bystřany
 • Domov důchodců Bystřany, příspěvková…
 • 21 300 – 23 510 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Vodňany
 • Miloslav Diblík
 • 25 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 20. února
 • Mnichovo Hradiště
 • ZDEPE.CZ s.r.o.
 • 25 000 – 30 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. dubna
 • Ústí nad Labem
 • Anna Lou Longyapon Krautová
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Louny
 • Filber Group s.r.o.
 • od 23 640 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. dubna
 • Vráto
 • MARCIUS PLUS s.r.o.
 • od 23 400 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. dubna
 • Těšovice, Prachatice
 • TCS s.r.o.
 • od 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 21. března
 • Uničov
 • UNEX a.s.
 • 25 560 – 28 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 20. března
 • Slaný
 • WELDER seed s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Choceň
 • Petr Ryšavý - AUTODOPRAVA, s.r.o.
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. března
 • Jemnice
 • JemDent s.r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. ledna
 • Krč, Praha
 • Auto Strž CZ a.s.
 • 30 000 – 80 000 Kč
 • Plný úvazek
  Benefity:
 • Finanční bonusy / prémie
 • Pružná pracovní doba
 • Služební auto
 • Přátelské prostředí
 • Parkoviště
včerejší
 • Žirovnice
 • Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. března

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena