Vše o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Váš zaměstnavatel má možnosti, jak s vámi rozvázat pracovní poměr. Přeložíme si právnickou mluvu, abyste všemu rozuměli. Poukážeme na to, na co si musíte dát pozor. Na závěr si povíme, kdy vám zaměstnavatel výpověď dát nesmí.

V našem článku Velký přehled o ukončení pracovního poměru, jsme se seznámili se základními informacemi, jak váš zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr. V tomto článku si možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele rozebereme detailněji. 

Způsoby ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jsou jasně definované zákoníkem práce. Zaměstnavatel má možnost vám dát výpověď, dohodnout se a podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru, může zrušit pracovní poměr ve zkušební době a může okamžitě zrušit pracovní poměr. 

Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat detailněji. 

Aktuální nabídka práce

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel má osm možných výpovědních důvodů, na jejichž základě může svému zaměstnanci dát výpověď. Jedná se o § 52 zákoníku práce. 

Na co si dejte pozor - zákoník práce výpověď ze strany zaměstnavatele definuje velmi specificky, zaměstnavatel musí dodržet všechny povinné části. Jakýkoliv jiný paragraf než je § 52 uvedený ve výpovědi od zaměstnavatele zakládá neplatnost této výpovědi. Výpovědní důvod musí být ve výpovědi konkrétně popsaný tak, aby jej nešlo zaměnit za jiný, jinak je výpověď neplatná. Neplatná je i výpověď, kde není uveden žádný důvod. Nepřehlédněte článek, kde se dozvíte vše o odstupném, abyste byli připraveni.

Tyto důvody si pro přehlednost rozdělíme do čtyř kategorií. 

Organizační důvody

Pod organizační důvody můžeme zařadit nadbytečnost, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

Výpovědi pro nadbytečnost předchází například organizační změna u vašeho zaměstnavatele. 

Při výpovědi z organizačních důvodů máte nárok na odstupné a to podle délky pracovního poměru u daného zaměstnavatele. Pokud váš pracovní poměr byl kratší než jeden rok, dostanete jednu průměrnou mzdu; pokud trval 1 -  2 roky, dostanete dvě průměrné mzdy; pokud trval více než 3 roky, dostanete tři průměrné měsíční mzdy s poslední vyplácenou mzdou.  

Zdravotní důvody zaměstnance

Výpověď můžete dostat, pokud již nemůžete dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí anebo jste pozbyli dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

Taková výpověď musí být podložená lékařským posudkem, který vydává poskytovatel pracovně-lékařských služeb, který zná vaše pracoviště a náplň vaší práce (případně příslušný správní orgán, který lékařský posudek přezkoumává). 

Pokud jste dostali výpověď z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, ohrožení touto nemocí, máte nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Je důležité podotknout, že na odstupné nebudete mít nárok, pokud se váš zaměstnavatel zcela zprostí povinnosti k náhradě újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Máte-li výpověď z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti, na odstupné nárok nemáte

Zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo požadavky pro řádný výkon

Výpověď můžete dostat, pokud nesplňujete předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (jako řidič přijdete o řidičský průkaz), nesplňujete požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon sjednané práce (sjednanou prací je práce kuchaře, ale neumíte vařit), a to vše bez zavinění zaměstnavatele. Nesplňování požadavků pro řádný výkon práce může spočívat i v neuspokojivých pracovních výsledcích. Na nesplňování požadavků musíte být písemně upozorněni a vyzváni k jejich odstranění. 

Zaměstnanec porušuje své povinnosti

Zaměstnavatel vám může dát výpověď, pokud: 

  • najde důvody, pro které by s vámi mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, 
  • pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci, 
  • pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (podmínkou je, abyste byli v posledních šesti měsících písemně upozorněni na možnost výpovědi), 
  • porušíte-li zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance, 
  • pokud jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo jste byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin spáchaný, a to při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

Je zřejmé, že u těchto výpovědních důvodů není nárok na odstupné.

Dohoda o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Již v předchozích článcích jsme si říkali, že dohoda je možnou formou ukončení pracovního poměru. Z názvu vyplývá, že se s vámi musí zaměstnavatel na všech detailech dohody domluvit. Zaměstnavatel vás nesmí do dohody nutit. 

V dohodě mohou ale i nemusí být uvedeny důvody, které vedou ke skončení pracovního poměru. Pokud se jedná o důvody, jako je například péče o blízkou osobu, trvejte na tom, aby tam důvod byl uveden; budete mít vyšší podporu v nezaměstnanosti

Dohodu lze použít i v případě, že máte nárok na odstupné. Tato skutečnost musí být v dohodě uvedena. 

Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být vždy písemná. Pokud se dohodnete jen ústně, není skončení pracovního poměru platné. 

Vše o ukončení pracovního poměru dohodou jsme shrnuli v článku Jak ukončit práci na dohodu + v článku najdete vzor zdarma.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

Zkušební doba je období, při kterém si vy i váš zaměstnavatel ověřujete, zda má vzájemná spolupráce budoucnost, zda budou naplněna vaše vzájemná očekávání. 

Stejně jako vy i váš zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Takové zrušení musí být písemné. Může, ale nemusí obsahovat důvody ukončení spolupráce. 

Zákoník práce určuje výjimku, že zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pracovní poměr skončí dnem, kdy dojde k doručení zrušení pracovního poměru, není-li v něm uveden den pozdější. 

Dejte si pozor na to, že vaše zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky a to včetně vaší dovolené. Vaše zkušební doba tedy nemusí trvat tři měsíce, ale může se o celodenní nepřítomnost prodloužit. 

Pokud potřebujete více informací o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, přečtěte si článek Jak na výpověď ve zkušební době.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Zákoník práce vašemu zaměstnavateli dává dvě možnosti, kdy může okamžitě zrušit váš pracovní poměr. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 

Prvním důvodem je, pokud z vaší strany dojde k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů při plnění pracovních úkolů a to zvlášť hrubým způsobem. Intenzitu porušení vždy zkoumá soud. Pro ilustraci uveďme, že se jedná například o fyzické napadení kolegy, krádež majetku zaměstnavatele, a podobné. 

Druhým důvodem, který váš zaměstnavatel může využít, je, pokud došlo k vašemu odsouzení pro úmyslný trestní čin a byli jste pravomocně odsouzeni. V tomto případě může zaměstnavatel volit mezi okamžitým zrušením a výpovědí. 

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Pokud Vás spíše zajímá, jak Vy můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, přečtěte si článek Jak dát výpověď pracovní smlouvy a vzor zdarma.

Aktuální nabídka práce

Kdy vám zaměstnavatel výpověď dát nesmí

Zákoník práce ochraňuje zaměstnance, kteří jsou v takzvané ochranné době (nemocní, těhotné ženy, ženy na mateřské dovolené, rodič na rodičovské dovolené a podobně), a ty, kteří plní povinnosti vůči společnosti (veřejná funkce, vojenské cvičení). 

Tito jsou před výpovědí chráněni. A to i v případě, že zaměstnavatel má důvody, pro které by vám výpověď dát mohl.

 

Publikováno 24. srpna 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena