Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny. Změna názvu by měla podle oficiálního oznámení proběhnout bez nutnosti aktivní účasti klientů, čímž LMC Group deklaruje, že předejde nestabilitě svých služeb a možným přerušením. Firma zdůrazňuje, že smluvní a fakturační údaje zůstanou nezměněny s výjimkou obchodního názvu, což by mohlo vést k méně náročnému přechodu pro stávající i nové klienty.

Od 1. ledna 2024 dojde k významné organizační změně v rámci korporátní skupiny LMC, která je známá jako vlastník historických pracovních portálů, jako jsou Jobs.cz a Práce.cz, lokálního vyhledávače pracovních příležitostí Práce za rohem, dále pak vzdělávací platformy Seduo a systému pro personalisty Teamio. Tato společnost se bude nyní oficiálně prezentovat pod značkou Alma Career s.r.o. na českém trhu, její slovenská pobočka ponese název Alma Career Slovakia s.r.o. a v Polsku bude působit pod obchodním jménem Alma Career Poland Sp. z o.o. 

Původně byla LMC Group součástí většího korporátního celku Alma Media Group, ale od zmíněného data dojde k jejímu začlenění pod jednotný brand Alma Career. Tím vlastníci firmy usilují nejen o zjednodušení struktury firmy, ale zároveň o otevření nových možnosti pro její rozvoj a expanzi na zahraniční trhy. Tato reorganizace by měla deklarovaně zefektivnit procesy a vést k jednotnějšímu vystupování společnosti v mezinárodním měřítku. 

Hledáte alternativu pro pracovní inzerci, vyzkoušejte Jenpráce.cz

Budu muset proaktivně něco podepisovat a vyřizovat?

Klienti LMC Group byli srozuměni, že změna proběhne bez nutnosti jejich aktivní účasti. Společnost zdůrazňuje, že přechod na novou značku a strukturu bude realizován automaticky, a to bez požadavku na podpis nových smluv nebo dodatků. Všechny obchodní a pracovní procesy by měly deklarovaně pokračovat beze změny a bez výrazných přerušení, což by mělo předejít větší nestabilitě pro stávající i nové klienty.

Služební poskytovatel LMC group podle vyjádření představitelů společnosti tvrdí, že v důsledku probíhající změny dojde pouze ke změně obchodního názvu společnosti v rámci fakturační dokumentace. Všechny ostatní identifikační údaje - jako je identifikační číslo organizace (IČO), adresa sídla, identifikátory pro účely daně z přidané hodnoty (DPH) či bankovní spojení - zůstanou nezměněny. Rovněž služby, na které jsou klienti LMC zvyklí, by neměli být dotčeny zásadními změnami. 

S inzercí na JenPráce.cz není žádná administrativa, vyzkoušejte

 

Obchodní zástupci firmy dle veřejných informací komunikují se svými klienty, že změna názvu firmy je čistě administrativního charakteru a nebude mít výrazný dopad na existující dodatky ke smlouvám ani na proces objednávání služeb, na který jsou klienti zvyklí. Zajištění tohoto přechodu není podloženo pouze legislativními normami, ale také praktickou nemožností nutit desítky tisíc klientů k podpisu nových dodatků či revizi obchodních podmínek. Jediná substantivní změna v obchodních podmínek se týká změny názvu poskytovatele služeb z LMC na Alma Career s.r.o.

Budou nastaveny nové pravidla pro komunikaci mezi klientem a společností?

V rámci interní komunikace mezi obchodními zástupci a klienty společnosti LMC došlo k oznámení, že v důsledku změny názvu dojde i ke změně e-mailových adres. E-mailové adresy zaměstnanců budou transformovány z původní domény @lmc.eu na novou @almacareer.com. Přestože se mění e-mailové domény, přidělení obchodních zástupců zůstává beze změny, a v případě, že by k nějaké změně obchodního zástupce došlo, bude klient o této skutečnosti informován včas, a to buď e-mailem nebo telefonicky. 

Společnost LMC dále klade důraz na to, že i přes změnu prezentace společnosti, vlastnická struktura zůstává beze změny, jelikož firma je již od roku 2000 součástí Alma Media Group. Od 1. ledna 2024 tedy bude společnost vystupovat výhradně pod značkou Alma Career. 

Jaký dopad bude mít změna v rámci GDPR?

Pokud jde o branding, společnost plánuje postupně přepracovávat stávající názvy, jako jsou Profesa nebo LMC, na značku Alma Career. Tento krok směřuje k jednotné prezentaci všech služeb a produktů pod novým jménem a k úplné změně identity stávajících entit. Změna v komunikaci bude zřetelná nejen pro klienty, ale také pro partnery, dodavatele, uchazeče o zaměstnání využívající jejich služby, média a další organizace. Je důležité zdůraznit, že i když se mění název společnosti a s tím spojený branding, všechny zavedené produkty zůstanou ve své podstatě stejné, pouze budou nyní prezentovány pod novou značkou Alma Career. Tato značka bude nově odpovědná za všechny uživatelská data, obchodní a produktové podmínky a veškeré ostatní aspekty související s poskytovanými službami.

V souvislosti s GDPR a zpracováním osobních údajů společnost LMC informuje, že od 1. ledna 2024 budou společnosti Alma Career v České republice, na Slovensku a v Polsku působit jako vzájemní zpracovatelé osobních údajů. Využívají tím synergii služeb napříč celým regionem. V tomto kontextu zůstávají všechny dosavadní smlouvy o zpracování osobních údajů platné a zachovány, a proto žádné změny nepředstavují právní ani technický dopad na klienty či partnery. 

Tam, kde tyto společnosti dosud vystupovaly jako samostatní správci osobních údajů, jsou nyní, počínaje 1. lednem 2024, považovány za společné správce. Tato nová role zpracovatelů osobních údajů nemění povahu nebo rozsah zpracování údajů, jde jen o administrativní změnu ve způsobu, jakým jsou společnosti prezentovány ve vztahu k GDPR. 

Ovlivní změna platební adaptibilitu?

Pokud jde o platební transakce a fakturaci, společnost LMC tvrdí, že všechny nezbytné údaje pro platbu zůstávají nezměněny. Ovšem upozorňuje, že v případě, že klienti používají automatické zpracování přijatých faktur, například skrze OCR technologie nebo mají specificky nastavené interní procesy, mohlo by dojít k chybám v zpracování v důsledku změny názvu poskytovatele na fakturách. Proto LMC doporučuje klientům provést aktualizaci názvu poskytovatele ve svých systémech co nejdříve, aby se předešlo jakýmkoliv zpožděním v platbách.

Na JenPráce.cz jsou platby přímočaré, zjistěte sami

 

Pokud jde o cenotvorbu služeb v rámci LMC a Profesia, dodavatel služeb potvrzuje, že v souvislosti se změnou názvu společnosti k cenovým změnám ceníků nedochází. Nicméně společnost nevylučuje možnost budoucího zvýšení cen svých služeb vzhledem k celkové ekonomické situaci, jako je inflace, nebo jako součást zkvalitňování a rozšiřování nabídky svých služeb. To však není přímo spjato se změnou názvu společnosti, ale je to běžná obchodní praxe a reakce na tržní podmínky. 

Proč tyto změny vlastně vznikly?

Co se týče důvodů změn, LMC a celá skupina Alma Career věří, že integrace a spolupráce na úrovni skupiny přináší řadu výhod. Skupina působí ve 11 evropských zemích a spojením sil se otevírají nové možnosti pro sdílení zkušeností a know-how. LMC, jako česká pobočka skupiny Alma Career, má v portfoliu produkty, které v ostatních zemích skupiny nemusí být dostupné a naopak. Změna struktury a společného brandingu umožňuje, aby produkty a služby byly snadněji přístupné napříč různými trhy a umožňuje také lepší využití inovací a úspěšných produktů napříč celým regionem. Toto propojení tedy směřuje ke společnému růstu a posilování konkurenceschopnosti v rámci skupiny.

Integrace a sjednocení know-how skupiny Alma Career představuje pro společnost LMC důležitý krok k posílení její pozice na trhu. Sloučením sil s mateřskou skupinou, která působí ve více evropských zemích, společnost LMC věří, že toto ucelení zkušeností a expertízy povede k posílení své pozice dominantního hráče na trhu. Přechod na značku Alma Career je pak podle zástupců společnosti přirozeným vývojem, který má za cíl nejen zjednodušit a sjednotit brandovou identitu, ale i interní komunikaci a procesy.

Geografický dosah skupiny Alma Career je už nyní rozsáhlý, se zastoupením v 11 zemích Evropy, konkrétně ve Finsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Česku, na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a Severní Makedonii. Navíc spolupracuje s partnery v dalších zemích, jako je Albánie, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko nebo Černá Hora a spolupracuje také s partnery v dalších regionech. Tato rozsáhlá síť poskytuje platformu pro spolupráci a sdílení nejen v rámci stávajících služeb, ale také s potenciálem rozšíření na nové trhy v budoucnu. Ačkoli rozšíření do některých zemí, jako jsou Albánie, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, ještě není okamžitě realizovatelné, skupina tvrdí, že je připravená pomoci klientům s jejich požadavky jak na lokální, tak mezinárodní úrovni, což umožňuje využívání jejích služeb napříč různými trhy a kulturami. 

Celkově lze očekávat, že tato strukturální a brandová změna umožní LMC a celé skupině Alma Career dosáhnout ještě většího podílu na trhu využitím interních zdrojů a znalostí, integrací jejich velkého množství koupených či vybudovaných služeb a produktů do jednoho s větším centrálním řízením.

Slovník zmíněných termínů

Alma Career s.r.o.

Společnost Alma Career s.r.o., založená v roce 2012, funguje jako agentura pro zprostředkování práce v Evropě. Pod křídly Alma Media z Finska, se zaměřila na akvizici různých náborových společností a pracovních portálů po celém kontinentu. V roce 2022 došlo k přeformulování strategie, kdy Alma Career nastavila cíl poskytovat sjednocené služby na mezinárodní úrovni, s důrazem na kombinaci technologie a znalostí místních trhů.

Firma prohlašuje závazek k sociální odpovědnosti a uvádí, že iniciovala projekty zaměřené na inkluzivní zaměstnanost. Spolupracuje s více než 600 nevládními organizacemi a tvrdí, že podporuje vzdělávání v této oblasti. V rámci své prezentace zdůrazňuje snahu o propagaci rovného zacházení v regionech, kde působí.

Poslední segment jejího působení zahrnuje nabídku komplexních náborových řešení pro společnosti, s cílem zlepšení jejich náborových procesů. Alma Career poskytuje podporu od počáteční fáze náboru až po správu životního cyklu zaměstnanců, přičemž se zaměřuje na posílení zaměstnavatelské značky a vyhledávání kandidátů napříč Evropou.

Alma Group

Alma Group je korporace poskytující průmyslová a technologická řešení, orientovaná na specifické potřeby segmentů trhu, jako jsou terminály pro olej a jiné kapaliny, nosiče kapalin a čerpací stanice. Její produkty jsou koncipovány s ohledem na provozní bezpečnost, přesnost transakcí a soulad s předpisy.

Historie společnosti zahrnuje rozvoj a vznik nových dceřiných společností a značek, které se věnují poskytování specializovaných služeb a produktů. Mezi ty patří například GRIZZLI, specializující se na palubní počítače, a CARBOVAC, zaměřující se na výrobu jednotek pro zotavení par a jejich údržbu.

Z finančního a organizačního hlediska Alma Group uvádí obrat 40 milionů eur a zaměstnává přibližně 255 lidí. Působí ve 40 zemích, s průmyslovými a obchodními lokacemi ve 19 zemích, a její technologie jsou implementovány v tisících turbín a vozidel po celém světě.

Teamio

Teamio je český náborový systém, navržený s ohledem na potřeby místních podniků. Platforma zjednodušuje proces náboru zaměstnanců, nabízí vyhodnocování dat, vytváření dotazníků pro uchazeče a umožňuje nastavení automatických odpovědí. Poskytuje rovněž možnost integrace s externími zdroji a interní správy kandidátů a dat.

Teamio nabízí jak placenou, tak neplacenou verzi své platformy, přičemž každá z nich umožňuje určitou míru personalizace. Součástí služeb je i mobilní aplikace kompatibilní s Androidem a iOS. Systém byl zaveden v roce 2012 pod značkou LMC a je nástupcem rozhraní G2 pro inzerci na Jobs a Prace.cz.

Prace.cz

Web Prace.cz, patřící do skupiny LMC a spuštěný v roce 2012, se zaměřuje především na nabídky práce pro střední a nižší kvalifikace. Sdílí náborové rozhraní s Jobs.cz prostřednictvím aplikace Teamio, což usnadňuje inzerování pracovních pozic v různých oborech a profesích. Portál nabízí možnost publikace nabídek brigád i dlouhodobých pozic a umožňuje zaměstnavatelům specifikovat geografickou lokalitu prezentace nabídek.

Po registraci mohou uchazeči umístit svůj životopis do databáze CV, která je k dispozici zaměstnavatelům za poplatek. Databáze CV je sdílena také s Jobs.cz, což rozšiřuje dosah uchazečů. Stránka doporučuje uchazečům přihlásit se k odběru newsletteru pro pravidelné obdržení relevantních nabídek práce.

V poslední době se Prace.cz umístil jako druhý nejnavštěvovanější pracovní portál v České republice. Udržuje svou tržní pozici a je známý svými intuitivními a uživatelsky přívětivými webovými stránkami, což představuje benefit pro uživatele hledající zaměstnání.

Jobs.cz

Jobs.cz je významný český pracovní portál, který od svého založení v roce 1996 patří mezi klíčové hráče na trhu digitálních náborových služeb. Jako součást LMC a Alma Media Group poskytuje široké spektrum pracovních příležitostí v mnoha sektorech. Umožňuje vyhledávání pracovních nabídek podle různých kritérií a prezentuje desítky tisíc pracovních míst.

Jobs.cz je oblíbený mezi vysoce kvalifikovanými profesionály, například vedoucími týmů, specialisty a IT experty, což může naznačovat menší zastoupení nižších kvalifikací. Platforma nabízí uživatelům vytvoření a správu vlastních životopisů a široké možnosti filtrování pracovních nabídek. Jobs.cz rovněž vyvíjí aplikaci Teamio pro sledování pracovních nabídek a reakcí kandidátů, integrovanou s dalšími náborovými platformami.

 

Publikováno 15. listopadu 2023

Autor: Daniela Plšková
Aktivně propojuje marketing a nábor prostřednictvím sociálních sítí, v současné době také rozšiřuje svou působnost na LinkedIn. Kromě svého zájmu o využití AI v náborových procesech, věnuje pozornost tématům pracovních benefitů a vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena