Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Ukážeme vám postup vhodný při hromadném propouštění zaměstnanců. Zaměříme se na povinnosti zaměstnavatele, aby hromadné propouštění nebylo možné napadnout.

Hromadné propouštění zaměstnanců

Zjednodušeně řečeno, hromadné propouštění označuje současné ukončení pracovního poměru většího počtu zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele. 

K hromadnému propouštění může dojít pouze u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají nejméně 20 zaměstnanců. 

Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodů uvedených v paragrafu 52 písm. a) až c) nejméně: 

a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců;

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců;

c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců.

Zjistěte možnosti inzerce

Legislativní rámec

Hromadné propouštění zákoník práce řeší v paragrafu 62 a dalších. Stanovuje detailně podmínky, které zaměstnavatel musí dodržet, kdy, jak a koho musí informovat.

Postup při propouštění a povinnosti zaměstnavatele

Po přijetí rozhodnutí o hromadném propouštění je zaměstnavatel povinen o svém záměru nejpozději 30 dnů před předáváním výpovědí písemně informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců. Odborová organizace a rada zaměstnanců se dozvědí o:

 • Důvodech hromadného propouštění;
 • Počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni;
 • O počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnání;
 • Době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit;
 • Hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni;
 • Odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.

Dalším krokem je zahájení jednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců, jehož cílem je dosažení shody zejména o opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance, především možnosti jejich zařazení ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele.

Pokud u zaměstnavatele není ustavena nebo nepůsobí odborová organizace ani rada zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit povinnosti uvedené výši vůči každému zaměstnanci, jehož se hromadné propouštění týká.

V případě hromadného propouštění musí být úřad práce zaměstnavatelem písemně informován. Úřad práce od zaměstnavatele dostane detaily k hromadnému propuštění, tedy důvody propuštění, celkový počet propuštěných zaměstnanců, kdy dojde k hromadnému propouštění, dále musí být informovaný i o navržených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců. Jedno vyhotovení písemné informace doručí zaměstnavatel odborové organizaci a radě zaměstnanců. Dalším dokumentem, který zaměstnavatel úřadu práce zasílá, je písemná zpráva o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců.

Připravte si interní komunikaci, otázky na předpokládané dotazy zaměstnanců, a to těch, kterých se hromadné propouštění týká, i těch, kterých se netýká. Zvažte možnost setkání všech zaměstnanců, kde je o plánovaném hromadném propouštění budete informovat. Následovat by měla schůzky s těmi, kterých se hromadné propouštění týká. Komunikace směrem k zaměstnancům by měla být otevřená, upřímná. 

Neméně důležité je stanovit termín ukončení pracovního poměru propuštěných zaměstnanců. Pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce. Pokud zaměstnanec na prodloužení pracovního poměru o tuto dobu netrvá, je možné pracovní poměr ukončit “klasickou” 2měsíční výpovědní lhůtou. 

V případě hromadného propouštění je odstupné vyplacené každému dotčenému zaměstnanci.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

 

Publikováno 2. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Malá Hraštice
 • PECU Stáňa s.r.o.
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 22. března
 • Jarpice
 • Creative Group s.r.o.
 • od 22 200 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • Cheb
 • Enado s.r.o.
 • 20 000 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. března
 • České Meziříčí
 • STAVIBET s.r.o.
 • od 28 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 22. března
 • Rybník, Ústí nad Orlicí
 • SOLEA CZ výrobní družstvo
 • 36 000 – 39 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 2. dubna
 • Opava
 • JASPA s.r.o.
 • od 19 400 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Zeleneč
 • JIAGO s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. ledna
 • Pec pod Sněžkou
 • CARPATIONE s.r.o.
 • 30 000 – 60 000 Kč
 • Plný úvazek, Zkrácený úvazek
 • Vhodné pro cizince
  Benefity:
 • Finanční bonusy / prémie
 • Slevy na firemní zboží
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na ubytování
Zveřejněno: 10. dubna
 • Jeníkov, Teplice
 • BITTERSMANN A SPOL., s.r.o.
 • od 24 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Český Krumlov
 • Nemocnice Český Krumlov, a.s.
 • od 41 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 12. února
 • Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • Golden sun s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 11. ledna
 • Letovice
 • Střechy Janků, s.r.o.
 • 25 560 – 29 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 21. února
 • Ústí nad Labem
 • ENVIR-INVEST spol. s r.o.
 • od 25 800 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Rudná, Praha-západ
 • Beerex s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 5. dubna
 • Chudenín
 • Základní škola a Mateřská škola…
 • od 30 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 11. dubna
 • Opava
 • TRANSA spol. s r.o.
 • 35 000 – 45 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Pardubice
 • Galerie Café Pardubice s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 5. dubna
 • Polička
 • Văn Khanh Lé
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 18. ledna
 • Postřižín
 • GAZU CZ s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 23. ledna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena