Jednoduché ukončení dohody o pracovní činnosti

Uzavřeli jste se zaměstnavatelem dohodu, kterou chcete ukončit? Povíme si vše o ukončení dohody o pracovní činnosti. Kdy můžete podat výpověď z dohody o pracovní činnosti, kdy můžete zaměstnavatele požádat o podepsání dohody o ukončení dohody o pracovní činnosti a kdy máte právo podat okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti.

V článku Dohoda o pracovní činnosti a vše, co potřebujete vědět jste se dozvěděli odpovědi na všechny otázky, které můžete mít ohledně dohody o pracovní činnosti. Kdy a jak se platí daně, jak je to se zdravotním a sociálním pojištěním.

Nyní se zaměříme na ukončení dohody o pracovní činnosti. 

Ukončení dohody o pracovní činnosti

Způsoby ukončení dohody o pracovní činnosti můžete mít se zaměstnavatelem sjednané přímo v dohodě o pracovní činnosti, kterou jste podepsali. Pokud tomu tak není, platí ustanovení zákoníku práce. 

Existují tři základní způsoby, kterými lze ukončit dohodu o pracovní činnosti:

  • Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti, kdy se se zaměstnavatelem domluvíte na skončení k určitému datu. Je vhodné za zaměstnavatelem přijít a domluvit se, na personálním oddělení vám jistě poradí, jak ve vaší firmě postupovat. 

Protože se jedná o dohodu, je nutné, aby obě strany souhlasily - vy jako zaměstnanec a i váš zaměstnavatel. Zaměstnavatel má právo váš návrh na dohodu odmítnout. V takovém případě je nutné, abyste podali výpověď. 

Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti musí být sepsána písemně, jedno vyhotovení zůstává vám a druhé zaměstnavateli. 

  • Další možností, na kterou máte právo, je výpověď dohody o pracovní činnosti, která bývá většinou bez udání důvodu. Zákoník práce umožňuje důvody výpovědi uvést. Vy jste ten, kdo dokument připravuje a nese do práce. Nenecháme vás v tom, na konci článku najdete vzor. 

Výpověď z dohody o pracovní činnosti musí být písemná, má patnáctidenní výpovědní dobu, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. To znamená, že po dobu výpovědní lhůty musíte i nadále pracovat, protože váš pracovní poměr stále trvá. 

Doporučujeme, abyste si udělali dvě kopie výpovědi z dohody o pracovní činnosti a jednu si od zaměstnavatele nechali potvrdit. 

  • Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti. Okamžité zrušení lze použít pouze v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, tak praví zákoník práce. 

Vy jako zaměstnanec můžete použít okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti například v případě, kdy vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo její část do 15 dnů po splatnosti nebo v případě, že podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává) nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel vám neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro vás vhodné práce. 

Zaměstnavatel s vámi může pracovní poměr ukončit, pokud například hrubým způsobem porušujete své pracovní povinnosti. 

Ukončení dohody o pracovní činnosti vzory

Dohoda o pracovní činnosti ukončení - jak jsme slíbili, přinášíme vám několik vzorů, které můžete použít pro ukončení vaší dohody o pracovní činnosti. Kdy použít dohodu, výpověď nebo okamžité zrušení je popsáno v článku výše. 

Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti vzor

Dohoda o pracovní činnosti výpověď

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jednoduché ukončení dohody o pracovní činnosti

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena