Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké jsou výhody pro dárce.

Darování krve a volno v práci

Darování krve zákoník práce upravuje v paragrafu 203, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance v podobě takzvaného jiného úkonu v obecném zájmu. 

Aktuální nabídka práce

Konkrétně zákoník práce o darování krve říká, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno k činnosti dárce při odběru krve a při aferezi. Zaměstnanci náleží pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. 

Doba k zotavení po odběru krve je vysoce individuální a obtížně lze prokázat její nezbytnou délku, proto přistupují zaměstnavatelé k tomu, že omlouvají zaměstnancovu nepřítomnost až do začátku další rozvržené směny. Zjistěte si u svého zaměstnavatele, jakým způsobem je doba nutná k zotavení řešena ve vaší společnosti. Podmínky pro darování krve má zaměstnavatel upravené ve vnitřní směrnici

Nedojde-li k odběru krve, přísluší zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci. 

Ptáte se, zda může zaměstnavatel zakázat darování krve. Nemůže zakázat samotné darování krve. 

Pozor! Pracovní volno zaměstnanci náleží tehdy, pokud není možné odběr krve uskutečnit  mimo pracovní dobu. Odběry probíhají většinou v dopoledních hodinách. Pokud pracujete na směny a máte možnost darovat mimo svou pracovní dobu, měli byste tak uskutečnit. Může se stát, že pokud váš zaměstnavatel zjistí, že darování bylo možné uskutečnit mimo vaši pracovní dobu, neposkytne vám pracovní volno.

Jak při darování krve požádat o pracovní volno

Jak můžete spojit darování krve a pracovní volno? Zákoník práce zaměstnanci ukládá, aby o překážkách na straně zaměstnance, o kterých ví, neprodleně informoval svého zaměstnavatele. Darování krve je naplánovanou aktivitou, proto byste svého zaměstnavatele měli včas informovat o tom, že půjdete krev darovat. A následně přítomnost na darování krve zaměstnavateli doložit. 

Výhody pro dárce

Kromě dobrého pocitu z darování krve, možné záchrany lidského života a pracovního volna si podle zákona o daních z příjmů si mohou dárci snížit základ daně o 3 000 Kč za každý jeden bezúplatný odběr. Daňový odpočet není počtem odběrů krve či její složky nijak omezen, ale v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání lze odečíst maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně.

Darování bezplatné a za peníze

Z principu dárcovství vyplývá, že darování se provádí bez nároku na odměnu. Za bezúplatné darování krve náleží dárci pracovní volno s náhradou mzdy a výše popsané daňové úlevy. 

V případě úplatného darování krve nebo jejích složek, tedy za finanční odměnu, vám váš zaměstnavatel nemusí poskytnout placené volno.

 

Publikováno 30. srpna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Za darování krve máte nárok na placené volno

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena