Vše, co zaměstnavatel musí vědět o služební cestě

Víte, kdy začíná služební cesta, kdy cestování hradí zaměstnavatel a kdy naopak zaměstnanec za cestování nedostane nic? Prozradíme, jaký je rozdíl mezi pracovní cestou a vysláním zaměstnance.

Služební cesta

Základní informace o zahraniční služební cestě najdete v našem článku, kde zjistíte, co to je zahraniční pracovní cesta, jak vyslání zaměstnance do zahraničí řeší zákoník práce a další důležité informace. Detailní informace o cestovních náhradách jsme pro vás zpracovali v článku Vše, co potřebujete vědět o cestovních náhradách.

Služební cesty a vysílání zaměstnanců do zahraničí probereme detailněji z pohledu personalisty. 

Pracovní cesta je zákoníkem práce definována jako časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. 

Pracovní cestu je třeba odlišovat od cesty mimo pravidelné pracoviště, kterou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce v rámci sjednaného místa výkonu práce, avšak mimo obec pravidelného pracoviště. Zaměstnavatel může od zaměstnance i bez zvláštní dohody nebo souhlasu požadovat, aby zaměstnanec cestoval v rámci místa výkonu práce i mimo pravidelné pracoviště, nestanoví-li zákoník práce jinak. 

V průběhu pracovní cesty zaměstnanec koná práci podle pokynů toho vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. V případě dočasného přidělení zaměstnance do zahraničí, například v rámci pobočkové sítě zaměstnavatele, může zaměstnavatel pověřit jiného vedoucího zaměstnance, aby během pracovní cesty dával zaměstnanci pokyny k práci a jeho práci případně organizoval, řídil a kontroloval. 

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Aktuální nabídka práce

Služební cesta vyúčtování

Každý zaměstnanec je povinen svou služební cestu vyúčtovat zaměstnavateli po svém návratu, pokud zaměstnavatel vnitřním předpisem nestanoví jinak. 

Každý zaměstnavatel, který vysílá své zaměstnance na tuzemské či zahraniční pracovní cesty, by měl mít pro tyto potřeby vypracovaný vnitřní předpis. Vnitřním předpisem definuje povinnosti zaměstnance v průběhu a po skončení pracovní cesty, současně také povinnosti své jako zaměstnavatele. Kromě povinností vnitřní předpis řeší také praktické záležitosti, jako je cestovní pojištění zaměstnanců, kdo jej hradí a v jakém rozsahu, způsob dopravy a ubytování, jestli zaměstnavatel umožní, aby byla služební cesta zahájena o víkendu, zda a za jakých podmínek je zaměstnanci umožněna služební cesta soukromým vozidlem a další náležitosti. 

Služební cesta o víkendu není výjimkou, může o víkendu začít, skončit, nebo přes víkend trvat. Na tyto případy myslí i zákoník práce a říká, že pokud je zaměstnanec svým zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu, je pro poskytování náhrad cestovních výdajů rozhodující doba trvání pracovní cesty, jak určil zaměstnavatel podle paragrafu 153 odstavce 1. Podle tohoto ustanovení platí, že podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel s tím, že přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Jestliže zaměstnavatel vyšle zaměstnance na služební cestu tak, že její doba zahrnuje i víkendové dny, pak náhrady cestovních výdajů náležejí zaměstnanci i za tyto dny bez ohledu na to, zda v tyto dny pracuje či nikoliv, rozhodující je, že pracovní cesta trvá. 

Služební cesta a pracovní doba

Víme, že zákoník práce pracovní dobu definuje jako dobu, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a dobu, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. To platí i pro služební cestu, pracovní cesta a pracovní doba se stále řídí platnými zákony. Jinými slovy, doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů, byť je nad rámec pracovní doby, není prací přesčas.

Současně paragraf 210 zákoníku práce říká, že “Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.”

Pojďme si výše uvedené ukázat na příkladu. Pan Novák má pracovní dobu od 9:00 do 17:30 hodin. Na služební cestu se vydal v 8:00 hodin ráno (cestoval vlakem a nepracoval), práci ukončil v 17:30 hodin a vrátil se v 19:00 hodin (cestoval vlakem a nepracoval). Čas mimo jeho standardní pracovní dobu, to je čas mezi 8:00 a 9:00 a také mezi 17:30 a 19:00 hodin, mu proplacen nebude. Jedná se o dobu strávenou na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů, v tomto případě doba strávená na pracovní cestě jízdou v dopravním prostředku proplacena nebude. 

Naopak, pokud by pan Novák svou jízdu vlakem ukončil až v 9:30 (tedy 30 minut po začátku jeho pracovní doby), bude mu tento čas proplacený. Podle pravidla, že čas strávený na služební cestě jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele. 

Pracovní cesta do zahraničí 

Téměř každá služební cesta začíná v České republice, je tedy nejprve služební cestou tuzemskou. Rozhodným okamžikem pro určování doby strávené mimo ČR, je okamžik přechodu státních hranic, dobu přechodu státní hranice je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli. 

Zaměstnanci náleží stravné v případě, kdy hranice České republiky překročí byť jen na jednu hodinu. Výše stravného vyplácená zaměstnanci závisí na tom, v jaké zemi služební cesta bude. 

Aktuální nabídka práce

Vysílání zaměstnanců do zahraničí

Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí se řídí předpisy, které vysílání pracovníků upravují. 

Vyslání zaměstnance můžeme definovat jako situaci, kdy zaměstnanec, který pracuje pro svého zaměstnavatele na území jednoho státu, je dočasně vyslán svým zaměstnavatelem na území jiného státu, aby tam pro něj vykonal určitou práci. Vyslaný zaměstnanec podléhá i nadále právním předpisům vysílajícího státu.

O vyslání zaměstnance na pracovní cestu do zahraničí jde v případě, že vaše společnost se sídlem v některém ze států EU má smlouvu s partnerským podnikem v jiném státě Unie a je potřeba z důvodu poskytování služeb vyslat vaše pracovníky na určitou dobu do tohoto státu, nebo vysíláte pracovníka sice do vašeho podniku, který ale sídlí v jiném státě EU.

 

Publikováno 17. července 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co zaměstnavatel musí vědět o služební cestě

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Opava
 • Stavbit Opava s.r.o.
 • 31 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. dubna
 • Ivanovice na Hané
 • KFC
 • 25 000 – 28 900 Kč
 • Plný úvazek, Zkrácený úvazek
 • Vhodné pro cizince
  Benefity:
 • Dovolená navíc
 • Finanční bonusy / prémie
 • Kariérní růst
 • Firemní akce
 • Pružná pracovní doba
 • Zálohy ze mzdy
 • Příspěvek na sport
 • Příspěvek na volný čas
Zveřejněno: 6. dubna
Nutně vás hledají
 • Rokytnice nad Jizerou
 • Štumpovka a Dvoračky s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. března
 • Jirkov
 • Thi Huong Giang Ngô
 • 20 000 – 22 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 7. března
 • Mladá Boleslav
 • AnhDan s.r.o.
 • 18 900 – 25 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. dubna
 • Rakovník
 • IC - AUMONT, s.r.o., organizační složka
 • 27 500 – 33 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 4. dubna
 • Boskovice
 • PUR Seating s.r.o.
 • 32 000 – 34 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 9. dubna
 • Plzeň
 • Marie Csölleová
 • od 31 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 25. března
 • Luštěnice
 • Domov U Anežky, poskytovatel sociálních…
 • 32 020 – 45 440 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 8. února
 • Karviná
 • POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.
 • 28 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 27. února
 • Jihlava
 • KC GASTRO s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 4. dubna
 • Hradec Králové
 • NOZI FOOD s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 16. ledna
 • Tábor
 • Vasyl Chopyk
 • 21 500 – 26 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 1. března
 • Milešov
 • Člověk zpět k člověku, z.s.
 • 35 500 – 38 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. února
 • Tečovice
 • CBM system s.r.o.
 • od 25 560 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • Loket, Sokolov
 • Shamil Kinzhinov
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 26. března
 • Skalná
 • Czech - real CB, s.r.o.
 • 25 560 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 28. února
 • České Budějovice
 • SP Pinsa s.r.o.
 • 30 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 9. března
 • Zlín
 • Gasibo s.r.o.
 • 18 900 – 21 500 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena