Vše, co zaměstnavatel musí vědět o služební cestě

Víte, kdy začíná služební cesta, kdy cestování hradí zaměstnavatel a kdy naopak zaměstnanec za cestování nedostane nic? Prozradíme, jaký je rozdíl mezi pracovní cestou a vysláním zaměstnance.

Služební cesta

Základní informace o zahraniční služební cestě najdete v našem článku, kde zjistíte, co to je zahraniční pracovní cesta, jak vyslání zaměstnance do zahraničí řeší zákoník práce a další důležité informace. Detailní informace o cestovních náhradách jsme pro vás zpracovali v článku Vše, co potřebujete vědět o cestovních náhradách.

Služební cesty a vysílání zaměstnanců do zahraničí probereme detailněji z pohledu personalisty. 

Pracovní cesta je zákoníkem práce definována jako časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. 

Pracovní cestu je třeba odlišovat od cesty mimo pravidelné pracoviště, kterou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce v rámci sjednaného místa výkonu práce, avšak mimo obec pravidelného pracoviště. Zaměstnavatel může od zaměstnance i bez zvláštní dohody nebo souhlasu požadovat, aby zaměstnanec cestoval v rámci místa výkonu práce i mimo pravidelné pracoviště, nestanoví-li zákoník práce jinak. 

V průběhu pracovní cesty zaměstnanec koná práci podle pokynů toho vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. V případě dočasného přidělení zaměstnance do zahraničí, například v rámci pobočkové sítě zaměstnavatele, může zaměstnavatel pověřit jiného vedoucího zaměstnance, aby během pracovní cesty dával zaměstnanci pokyny k práci a jeho práci případně organizoval, řídil a kontroloval. 

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Aktuální nabídka práce

Služební cesta vyúčtování

Každý zaměstnanec je povinen svou služební cestu vyúčtovat zaměstnavateli po svém návratu, pokud zaměstnavatel vnitřním předpisem nestanoví jinak. 

Každý zaměstnavatel, který vysílá své zaměstnance na tuzemské či zahraniční pracovní cesty, by měl mít pro tyto potřeby vypracovaný vnitřní předpis. Vnitřním předpisem definuje povinnosti zaměstnance v průběhu a po skončení pracovní cesty, současně také povinnosti své jako zaměstnavatele. Kromě povinností vnitřní předpis řeší také praktické záležitosti, jako je cestovní pojištění zaměstnanců, kdo jej hradí a v jakém rozsahu, způsob dopravy a ubytování, jestli zaměstnavatel umožní, aby byla služební cesta zahájena o víkendu, zda a za jakých podmínek je zaměstnanci umožněna služební cesta soukromým vozidlem a další náležitosti. 

Služební cesta o víkendu není výjimkou, může o víkendu začít, skončit, nebo přes víkend trvat. Na tyto případy myslí i zákoník práce a říká, že pokud je zaměstnanec svým zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu, je pro poskytování náhrad cestovních výdajů rozhodující doba trvání pracovní cesty, jak určil zaměstnavatel podle paragrafu 153 odstavce 1. Podle tohoto ustanovení platí, že podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel s tím, že přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Jestliže zaměstnavatel vyšle zaměstnance na služební cestu tak, že její doba zahrnuje i víkendové dny, pak náhrady cestovních výdajů náležejí zaměstnanci i za tyto dny bez ohledu na to, zda v tyto dny pracuje či nikoliv, rozhodující je, že pracovní cesta trvá. 

Služební cesta a pracovní doba

Víme, že zákoník práce pracovní dobu definuje jako dobu, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a dobu, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. To platí i pro služební cestu, pracovní cesta a pracovní doba se stále řídí platnými zákony. Jinými slovy, doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů, byť je nad rámec pracovní doby, není prací přesčas.

Současně paragraf 210 zákoníku práce říká, že “Doba strávená na pracovní cestě nebo na cestě mimo pravidelné pracoviště jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nebo plat nekrátí. Jestliže však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda nebo plat ušla, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.”

Pojďme si výše uvedené ukázat na příkladu. Pan Novák má pracovní dobu od 9:00 do 17:30 hodin. Na služební cestu se vydal v 8:00 hodin ráno (cestoval vlakem a nepracoval), práci ukončil v 17:30 hodin a vrátil se v 19:00 hodin (cestoval vlakem a nepracoval). Čas mimo jeho standardní pracovní dobu, to je čas mezi 8:00 a 9:00 a také mezi 17:30 a 19:00 hodin, mu proplacen nebude. Jedná se o dobu strávenou na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů, v tomto případě doba strávená na pracovní cestě jízdou v dopravním prostředku proplacena nebude. 

Naopak, pokud by pan Novák svou jízdu vlakem ukončil až v 9:30 (tedy 30 minut po začátku jeho pracovní doby), bude mu tento čas proplacený. Podle pravidla, že čas strávený na služební cestě jinak než plněním pracovních úkolů, která spadá do pracovní doby, se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele. 

Pracovní cesta do zahraničí 

Téměř každá služební cesta začíná v České republice, je tedy nejprve služební cestou tuzemskou. Rozhodným okamžikem pro určování doby strávené mimo ČR, je okamžik přechodu státních hranic, dobu přechodu státní hranice je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli. 

Zaměstnanci náleží stravné v případě, kdy hranice České republiky překročí byť jen na jednu hodinu. Výše stravného vyplácená zaměstnanci závisí na tom, v jaké zemi služební cesta bude. 

Aktuální nabídka práce

Vysílání zaměstnanců do zahraničí

Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí se řídí předpisy, které vysílání pracovníků upravují. 

Vyslání zaměstnance můžeme definovat jako situaci, kdy zaměstnanec, který pracuje pro svého zaměstnavatele na území jednoho státu, je dočasně vyslán svým zaměstnavatelem na území jiného státu, aby tam pro něj vykonal určitou práci. Vyslaný zaměstnanec podléhá i nadále právním předpisům vysílajícího státu.

O vyslání zaměstnance na pracovní cestu do zahraničí jde v případě, že vaše společnost se sídlem v některém ze států EU má smlouvu s partnerským podnikem v jiném státě Unie a je potřeba z důvodu poskytování služeb vyslat vaše pracovníky na určitou dobu do tohoto státu, nebo vysíláte pracovníka sice do vašeho podniku, který ale sídlí v jiném státě EU.

 

Publikováno 17. července 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co zaměstnavatel musí vědět o služební cestě

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena