Vše, co potřebujete vědět o cestovních náhradách

Na služební cestu se většina z nás těší. Můžete si i hezky přivydělat díky cestovním náhradám, neboli dietám. Na co všechno máte nárok? Jaké jsou vaše povinnosti na služební cestě? Kdy můžete služební cestu odmítnout? Zodpovíme v našem článku.

Cestovní náhrady

Chystáte se na služební cestu v rámci České republiky, tedy tuzemskou, nebo dokonce zahraniční? Poradíme vám, na co všechno máte nárok, aby vám žádná cestovní náhrada neutekla.

Pokud jedete na služební cestu do zahraničí, přečtěte si kromě tohoto článku i článek, který je zaměřený na zahraniční služební cestu a cestovní náhrady v zahraničí.

Na základě podepsané pracovní smlouvy vás zaměstnavatel může vyslat na služební cestu, tedy na jiné místo, než je v pracovní smlouvě sjednané místo výkonu práce. V takovém případě máte nárok na cestovní náhrady. Mezi tyto náhrady patří například náhrada jízdních výdajů, stravného, výdajů za ubytování a nutných vedlejších výdajů. Všechny tyto náklady jste povinni zaměstnavateli doložit, a ten je následně proplatí.

Každý zaměstnavatel si určuje, jakým způsobem požaduje, abyste mu náklady doložili. Některé firmy poskytují firemní platební kartu, jiné dávají zálohy.

Zákoník práce upravuje cestovní náhrady, společně s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Aktuální nabídka práce

Cestovní náhrady –⁠ vyhláška

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje minimální a maximální sazby u cestovních náhrad. Tyto sazby se mění vždy 1. ledna, pokud je potřeba změny, a to v závislosti na vývoji cen. Změna sazeb je většinou ve prospěch zaměstnance, který byl na služební cestu vyslaný. Aktuální sazby najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, které je upravuje ve své vyhlášce.

Kdy začíná a kdy končí služební cesta

Na začátku a konci se domlouváte se zaměstnavatelem před zahájením služební cesty. Ideálně písemně, aby následně nedošlo k dohadům.

Pokud před služební cestou musíte ještě do práce, pak vaše služební cesta může začít ve chvíli, kdy z práce odejdete. Případně se domluvíte, že začátkem služební cesty bude, když nasednete do taxíku před vaším domem.

Stejně jako začátek je nutné si domluvit i konec služební cesty. Bude to, když vaše letadlo přistane na letišti nebo až když vás taxík doveze domů.

Za cestování vás zaměstnavatel nemusí zaplatit

Mzdu nebo plat dostáváte za výkon práce. Chcete vyjít zaměstnavateli vstříc a na služební cestu vyrazíte velmi brzy ráno, v době, kdy byste normálně ještě spali. V takovém případě cestování, když je mimo vaši pracovní dobu, nebude zaplaceno (pokud se se zaměstnavatelem nedomluvíte jinak, nebo nebudete při cestě vykonávat práci, za kterou vás platí). Nárok na stravné vám ze zákona zůstává. A bohužel nebudete mít nárok ani na příplatek za práci přesčas.

Jsou zaměstnavatelé, kteří jdou nad zákoník práce a zaplatí vám i cestování, ale není to jejich povinnost.

Pojďme se na jednotlivé cestovní náhrady podívat podrobněji. Hlavním rozdělením je rozdělení na tuzemskou služební cestu a zahraniční služební cestu. Každá zahraniční služební cesta začíná v tuzemsku.

Výpočet cestovních náhrad

Pokud je vaše služební cesta tuzemská, tedy v rámci České republiky, nebo zde jen začíná a pokračuje do zahraničí, máte nárok na následující cestovní náhrady (pokud dodržíte stanovené podmínky).

Stravné neboli diety

Stravné, neboli lidově diety, je kompenzace za neposkytnuté hlavní jídlo, snídaně, oběd a večeře. Zaměstnavatel je povinen vám stravné poskytnout. Výše stravného se odvíjí od délky služební cesty a od sektoru, ve kterém pracujete (v soukromé společnosti nebo ve státním sektoru). Nárok na stravné vzniká, pokud je služební cesta delší než 5 hodin.

Stravné, které na konci služební cesty od zaměstnavatele dostanete vyplacené, je osvobozeno od odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel vám nad rámec vyhlášky může stravné či jiné cestovní náhrady navýšit. Stravné se daní ve chvíli, kdy ho zaměstnavatel vyplácí ve vyšší hodnotě než určuje zákon.

Krácení stravného

Zaměstnavatel krátí stravné v případě, že vám bylo jídlo poskytnuto = neplatili jste za něj vy, ale zaměstnavatel (a to bez ohledu na to, zda jste jídlo snědli, či nikoliv). Například oběd zaplacený zaměstnavatelem, snídaně v hotelu, který platí zaměstnavatel.

Krácení stravného za každé poskytnuté bezplatné jídlo:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Může se stát, že na stravné nebudete mít nárok vůbec. A to v případě, pokud vám během pracovní cesty, která trvá:

  • 12 hodin a méně, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
  • déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Ubytování

Na služební cestě se můžete ubytovat. V takovém případě vám přísluší náhrada výdajů za ubytování, které jste vynaložili v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokážete.

Pokud využijete možnost navštívit člena rodiny, o kterém si povíme níže, měli byste ubytování placené zaměstnavatelem přerušit, pokud je to možné.

Náhrada jízdních výdajů

Jízdní náklady vám zaměstnavatel musí uhradit v plné výši, pokud prokazatelně souvisejí se služební cestou a řádně je vykážete.

Pokud po dohodě se zaměstnavatelem pojedete svým soukromým vozem, náleží vám za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonných hmot prokazujete dokladem o nákupu, který by měl proběhnout v době, kdy probíhá služební cesta. Spotřeba pohonných hmot se vypočítá na základě údajů o spotřebě uvedené v technickém průkazu použitého vozidla.

Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny

Pokud služební cesta trvá déle než 7 dnů, máte nárok na náhradu jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny a zpět.

Po dobu návštěvy člena rodiny vám nepřísluší stravné.

Náhrada nutných vedlejších výdajů

Podle zákoníku práce zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů prokázat, přísluší mu náhrada odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty.

Cestovní náhrady kalkulačka

Chcete si jednoduše a rychle spočítat, na co máte při služební cestě nárok? Využijte tuto kalkulačku.

Služební cestu můžete odmítnout

I když v pracovní smlouvě máte sjednáno, že vás zaměstnavatel může na služební cestu vyslat, můžete toto vyslání odmítnout v případě:

  • těhotenství,
  • péče o dítě do 8 let věku,
  • péče o dítě do 15 let věku v případě samoživitelky či samoživitele,
  • dlouhodobé péče o zdravotně handicapovanou osobu.
Aktuální nabídka práce

Rady při služební cestě

Pokud jste byli vysláni na služební cestu, stále reprezentujete svého zaměstnavatele. I když na firemní večeři bude zdarma alkohol, není vhodné překročit hranice. Jak by se na vás kolegové druhý den koukali?

Pojištění. Kdyby se něco nečekaného stalo, je dobré být pojištěný. Zeptejte se svého zaměstnavatele, zda a jaké pojištění za vás platí. Případně si připojištění zajistěte.

Pokud máte hotel placený zaměstnavatelem, chovejte se v něm slušně. Je možné, že pokud se stane nějaký incident, váš zaměstnavatel o tom bude informován.

 

Publikováno 6. května 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co potřebujete vědět o cestovních náhradách

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena