Přehledně: základní povinnosti zaměstnance

Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele upravuje zákoník práce. Dozvíte se, jaké jsou povinnosti zaměstnance podle zákoníku práce, jaká jsou jeho práva, a jaké povinnosti má zaměstnanec vůči svému zaměstnavateli.

Základní povinnosti zaměstnance 

Nejen povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli, ale i práva zaměstnance a stejně tak i zaměstnavatele řeší zákoník práce a interní předpisy zaměstnavatele. Současně je zaměstnanec povinen uposlechnout pokynů nadřízeného pracovníka

Zákoník práce povinnosti zaměstnance definuje v několika svých částech. V paragrafu 103 a dalších popisuje povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance. V paragrafu 301 a dalších jsou řešeny základní povinnosti zaměstnanců. 

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele jsou v zákoníku práce popsána obšírně, v případě sporů se vychází z judikatury. 

Zaměstnavatel základní povinnosti zaměstnance shrnuje ve specifickém vnitřním předpisu, kterým je pracovní řád.

Aktuální nabídka práce

Konkrétní povinnosti zaměstnance 

Nad rámec zákonem stanovených povinností si společnosti určují pravidla, kterými se zaměstnanci musí řídit. Primárním důvodem je bezpečnost na pracovišti, dalšími důvody je udržení nastavené firemní kultury a naplnění firemní vize, mise a cílů. Ve většině případů se povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele shodují; zaměstnavatel musí vytvořit bezpečné podmínky pro výkon práce, které zaměstnanec dodržuje a pomáhá udržovat. 

Základní povinnosti definované společností mohou vypadat následovně: 

  • Předpisy - dodržování zákonů a předpisů v souvislosti s pracovní smlouvou.
  • Bezpečnost - soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou práci.
  • Plnění úkolů - plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.
  • Vzdělávání - neustále prohlubovat kvalifikaci potřebnou k výkonu daného povolání.
  • Práce se svěřenými prostředky - řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a jeho telekomunikační zařízení. 
  • Firemní kultura - k ostatním kolegům se chovat slušně, čisté oblečení, dodržování hygieny, nulová tolerance k drogám, alkoholu.  

Co když zaměstnanec své povinnosti neplní

Závazné jsou nejen povinnosti zaměstnance vyplývající ze zákoníku práce, ale také interní předpisy zaměstnavatele a ústní pokyny nadřízených pracovníků. Jejich porušení může vést k výtce zaměstnanci a zahájení disciplinárního řízení.

Specifické případy

Specifickou povinností je povinnost nahradit škodu.

Další specifika se týkají vedoucích pracovních, kterým jsme věnovali článek, kde se dozvíte nejen o povinnostech vedoucích pracovníků.

Zaměstnavatel může definovat další povinnosti, jsou to například povinnosti zaměstnance při nástupu do zaměstnání, povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP PO a další, které souvisejí s výkonem konkrétního pracovního místa, které zaměstnanec zastává.

 

Publikováno 12. června 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Přehledně: základní povinnosti zaměstnance

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena