Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na zaměstnance.

Odvody za zaměstnance

Zjistěte, kolik platí zaměstnavatel za zaměstnance. Není to jen mzda, bonus, zákonné příplatky. Třetinu mzdových nákladů tvoří odvody zaměstnavatele za zaměstnance

Stejně jako daň z příjmu, i sociální a zdravotní pojištění je povinnou srážkou, kterou musí odvádět každý zaměstnanec. Nad rámec těchto odvodů odvádí i zaměstnavatel za každého svého zaměstnance odvody na zdravotní a sociální pojištění. 

Samotný výpočet odvodů za zaměstnance je snadný a většina mzdových systémů si umí poradit i s případnými změnami v legislativě. 

Sociální pojištění - poplatníky jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, zahraniční zaměstnanci a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. 

Zaměstnavatel odvádí pojistné na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení za jednotlivé kalendářní měsíce. Odvod sociálního pojištění za zaměstnance je 25%, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. 

Zdravotní pojištění - za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 9 % z vyměřovacího základu, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. 

Odvod

Zaměstnavatel

Zaměstnanec

Sociální pojištění

25%

6,5%

Zdravotní pojištění

9%

4,5%

Zjistěte možnosti inzerce

Odvody za zaměstnance kalkulačka

Náklady zaměstnavatele na zaměstnance kalkulačka. Po zrušení superhrubé mzdy se změnil výpočet čisté mzdy zaměstnance. Pro výpočet odvodů ze strany zaměstnavatele stačí znát hrubou mzdu, od které se pouze odečte daň z příjmu ponížená o odvody ze strany zaměstnance.

Jednoduchý příklad: 

Hrubá mzda (v Kč)

30 000 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

1 950 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

1 350 Kč

Záloha na daň 

1 930 Kč

Čistá mzda (v Kč)

24 770 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

7 440 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

2 700 Kč

Odvody státu celkem (zaměstnanec + zaměstnavatel) 

15 370 Kč

Pro úplnost doplníme, že odvod daně za zaměstnance pro rok 2023 je ve výši 15 % pro část základu pro výpočet zálohy, která nepřesahuje 4násobek průměrné mzdy (161 296 Kč), 23 % pro část základu pro výpočet zálohy, která přesahuje 4násobek průměrné mzdy.

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Jak na srážky z pohledu zákoníku práce 

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli, aby provedl i bez souhlasu zaměstnance z jeho mzdy následující srážky na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a další. 

Není nutné se zaměstnanci podepisovat dohodu o srážkách ze mzdy

Náklady na zaměstnance

Na výše uvedeném příkladu jsme si ukázali celkové náklady na zaměstnance. Důležitým pojmem jsou takzvané osobní náklady na zaměstnance, obsahují mzdové náklady na zaměstnance zahrnující příjmy společností obchodních korporací ze závislé činnosti, odměny členům orgánů obchodních korporací, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a právě i zákonné a ostatní sociální náklady, a to včetně sociálních nákladů fyzické osoby.

Nemalou součástí nákladů na zaměstnance jsou i náklady na vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců je podle ustanovení paragrafu 24 odst. 2 písm. j) bod 3. zákona o daních z příjmů daňově účinným nákladem. Důležitou podmínkou daňové účinnosti je souvislost vzdělávání s předmětem činnosti zaměstnavatele. Daňově relevantním nákladem jsou i náklady na středoškolské a vysokoškolské vzdělávání zaměstnanců.

 

Publikováno 23. října 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena