Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí obsahovat a jaké z ní pro vás plynou závazky a případné pokuty.

Kvalifikační dohoda

Chytrý zaměstnavatel investuje do vzdělávání svých zaměstnanců. Třeba tím, že vybranému zaměstnanci uhradí veškeré náklady na vzdělávání. Protože se jedná o nemalé náklady, může zaměstnavatel přistoupit k tomu, že se zaměstnancem podepíše takzvanou kvalifikační dohodu.

Kvalifikační dohoda je dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o zvýšení či prohloubení kvalifikace, která zároveň definuje s tím související povinnosti.

Zaměstnavatel se v dohodě zaváže zvýšit či prohloubit kvalifikaci zaměstnance, uhradit veškeré související náklady a umožnit studium absolvovat v pracovní době. 

Na oplátku se zaměstnanec zaváže k tomu, že po řádném absolvování studia setrvá u zaměstnavatele po dobu, na které se vzájemně domluví. Tato povinnost zaměstnanci vzniká až po ukončení studia. To znamená, že kdyby zaměstnanec ze společnosti odešel v průběhu studia nebo nemohl svou povinnost setrvání u zaměstnavatele dodržet, je povinen zaměstnavateli uhradit skutečně vynaložené náklady na zvýšení či prohloubení jeho kvalifikace, případně jejich poměrnou část.

Aktuální nabídka práce

Rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace

Prohlubování kvalifikace je její průběžné doplňování, udržování a obnovování. Prohlubovat kvalifikaci budou nejrůznější školení či semináře, na nichž se zaměstnanec učí například pracovat s novými pomůckami, seznamuje se s nejnovějšími pracovními postupy a podobně. 

Účast na školení, studiu nebo jiných formách přípravy za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda.

V případě, že předpokládané náklady dosáhnou alespoň 75 000 Kč, lze se zaměstnancem uzavřít kvalifikační dohodu. Pokud budou předpokládané náklady na prohloubení kvalifikace nižší, nelze kvalifikační dohodu uzavřít. 

Zvýšení kvalifikace je změna hodnoty, získání nebo rozšíření kvalifikace. Příkladem zvýšení kvalifikace je situace, kdy zaměstnanec s řidičským průkazem B získá řidičský průkaz jiného typu. Pro zvyšování kvalifikace je typické, že zaměstnanec může vykonávat svou práci i bez zvýšené kvalifikace. Proto také není povinností zaměstnance zvyšovat si kvalifikaci a současně není povinností zaměstnavatele se na zvyšování kvalifikace zaměstnance finančně nebo jinak podílet.

Váš zaměstnavatel může spolupracovat s úřadem práce, který nabízí rekvalifikační kurzy.

Kvalifikační dohoda a zákoník práce

Zákoník práce umožňuje při zvyšování kvalifikace nebo při prohlubování kvalifikace, jehož předpokládané náklady dosahují alespoň 75 000 Kč, uzavřít se zaměstnancem kvalifikační dohodu

Podle zákoníku práce musí kvalifikační dohoda obsahovat: 

  • Druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení;
  • Dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace;
  • Druhy nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání.
  • Platí podmínka, že kvalifikační dohoda musí být uzavřena písemně.

Kvalifikační dohoda vzor

Dohoda o zvýšení kvalifikace musí být vždy uzavřena písemně, jinak je neplatná. Kvalifikační dohodu je možné připravit pouze v případě, že předpokládané náklady budou vyšší než 75 000 Kč. Vy jako zaměstnanec se zněním dohody a se stanovenými podmínkami musíte souhlasit. Není vaší povinností dohodu podepsat; nepodepsání dohody znamená, že se prohlubování či zvýšení kvalifikace nezúčastníte. 

Pojďte se podívat, jak dohoda o zvýšení kvalifikace vzor vypadá. Je pro vás připravená v editovatelné podobě a je ke stažení zdarma.

 

Publikováno 16. srpna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena