Pusťte se do výběru rekvalifikačních kurzů!

Toužíte po jiném zaměstnání a chcete získat novou kvalifikaci? Nebo byste si chtěli udržet stávající zaměstnání, a proto si musíte rozšířit či prohloubit dosavadní kvalifikaci?

Úřad práce vám toto může umožnit, pokud…

  • jste v evidenci Úřadu práce

  • máte odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a výkon profese

  • jste zdravotně způsobilí

  • daná rekvalifikace je potřebná a účelná

Náklady hradí Úřad práce

Náklady rekvalifikace hradí Úřad práce, pokud se zájemcem nebo uchazečem o zaměstnání uzavře před zahájením kurzu písemnou dohodu o rekvalifikaci. Všechny náklady spojené s rekvalifikací zahrnují kurzovné, jízdné a  pojištění. Pokud uchazeč nebo zájemce bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného povolání, má povinnost uhradit veškeré náklady.

Podporu dostanete

Uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce, má nárok na podporu při rekvalifikaci, která činí 60% průměrného měsíčního čistého výdělku, jenž zaměstnanec dostal ve svém posledním zaměstnání.

Výběr na základě pohovoru

Výběr zájemců o účast na kurzu probíhá na základě profesně-poradenského pohovoru prováděného útvarem zaměstnanosti kontaktního pracoviště Úřadu práce, který zároveň podává návrh na zařazení do rekvalifikace.

Kurz do 50.000 Kč

Na zvolenou rekvalifikaci je možno dát požadavek nejméně 14 dnů před zahájením vybraného kurzu, jelikož musí být posouzen a administrativně zpracován Úřadem práce. Celková částka požadovaného kurzu (a ostatní výdaje s ním spojené) nesmí přesáhnout 50.000 Kč.

Publikováno: 16. 2. 2015

Komentáře ke článku

Toplist