Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK poskytuje rychlé a objektivní informace, jež jsou zásadní pro české novináře a veřejnost. Odhalte, jak se organizace přizpůsobuje digitální době a podporuje svobodu tisku.

Kdo vlastně je Česká tisková kancelář?

Česká tisková kancelář (ČTK) je veřejnoprávní instituce a hlavní zpravodajská agentura v České republice. Její hlavní úlohou je poskytování objektivních, rychlých a přesných informací o domácích i mezinárodních událostech. ČTK nepodléhá vládě ani žádnému jinému politickému orgánu, což zajišťuje její nezávislost a objektivitu.

Řízení ČTK je svěřeno generálnímu řediteli (aktuálně Jaroslav Kábele), který je vybírán Radou ČTK. Rada ČTK je složena z členů jmenovaných Poslaneckou sněmovnou. Mandát členů Rady trvá šest let, zatímco generální ředitel je jmenován obvykle na pětileté období. Kdo konkrétně v současné době řídí ČTK, se může často měnit, a proto je pro aktuální informace o řediteli nejlepší sledovat nejnovější zprávy nebo oficiální stránky. Kancelář tak hraje klíčovou roli v českém mediálním prostoru a má důležitý dopad na informovanost a osvětu ve společnosti. Její práce a působnost jsou základním pilířem demokratického státu, kde svoboda tisku a přístup k informacím jsou zásadními hodnotami.

Věříme, že pro české novináře má ČTK zásadní význam, jelikož jim poskytuje spolehlivý a rychlý zdroj informací, který mohou využívat při tvorbě vlastních reportáží a zpráv. Její úloha je klíčová v okamžicích důležitých událostí, kdy rychlé a přesné informace hrají zásadní roli.

Jak funguje obchodní model ČTK?

Česká tisková kancelář (ČTK) je veřejnoprávní instituce, která funguje na základě specifického obchodního modelu. V rámci tohoto modelu ČTK nevyužívá formy dotací nebo sponzorských darů a raději se zaměřuje na vytváření kvalitního contentu, který prodávají veřejnosti. Formáty jejich služeb jsou převážně zpravodajství, fotografie a multimediální obsah.

Hlavní zdroj příjmů ČTK spočívá v prodeji zpravodajského obsahu, který zahrnuje širokou škálu produktů a služeb. Kromě tradičního zpravodajství, jako jsou textové články a fotografie, se ČTK stále více zaměřuje na rozvoj a nabídku video obsahu a multimediálních služeb. Tyto moderní formáty zpravodajství se stávají nezbytnými pro uspokojení požadavků současného mediálního trhu a očekávání publika.

V dnešním rychle se měnícím mediálním prostředí je nejen logické, ale také pomalu nutné se adaptovat a neustále se snažit držet krok s nejnovějšími tržními trendy a technologickými inovacemi. To zahrnuje využívání umělé inteligence pro automatizaci zpravodajské produkce, rozvoj mobilních aplikací a posílení své přítomnosti na sociálních médiích.

Proč by měli novináři kontaktovat ČTK?

V prvé řadě rozhodně důvěryhodnost. Jelikož je kancelář renomovaná a nezávislá zpravodajská agentura, která poskytuje rychlé, objektivní a přesné informace. Pro novináře je nezbytné mít přístup k informacím, na které se mohou spolehnout, a ČTK je jedním z nejspolehlivějších zdrojů v České republice.

Mají obrovskou rozmanitost pokrývají široké spektrum témat – od politiky, ekonomiky, kultury, sportu až po mezinárodní události. Tato rozmanitost umožňuje novinářům přistupovat k různým typům příběhů a poskytovat svým čtenářům, posluchačům nebo divákům komplexní pohled na aktuální dění.

ČTK jako instituce dodržuje velmi vysoké etické a právní standardy v žurnalistice. Pro novináře, kteří chtějí pracovat v souladu s nejlepšími profesními standardy, je spolupráce s kanceláří přínosná.V neposlední řadě, díky spolupráci s řadou mezinárodních zpravodajských agentur, mohou novináři získat přístup ke zprávám a pohledům z různých částí světa, což je důležité pro objektivní a celostní pokrytí mezinárodních událostí.

Aktuální nabídka práce

Nejznámější mezinárodní tiskové kanceláře, které můžeme také doporučit:

Associated Press

Associated Press je americká nezisková zpravodajská agentura se sídlem v New Yorku. Založena v roce 1846, funguje jako družstvo, nezapsané sdružení a produkuje zpravodajské zprávy, které distribuuje svým členům, hlavním americkým deníkům a rozhlasovým a televizním vysílacím stanicím. Od zavedení Pulitzerovy ceny v roce 1917 získala AP 58 těchto cen, včetně 35 za fotografii. AP je také známá díky široce používanému AP Stylebooku, svým průzkumům sledujícím sporty NCAA a svým průzkumům a výsledkům během amerických voleb. Do roku 2016 byly zprávy shromážděné AP publikovány více než 1 300 novinami a vysílateli. AP provozuje 248 zpravodajských kanceláří v 99 zemích a publikuje v angličtině, španělštině a arabštině.

AP je jedinou organizací, která sbírá a ověřuje výsledky voleb ve všech městech a okresech po celých Spojených státech, včetně závodů na prezidenta USA, Senát a Sněmovnu reprezentantů, guvernéra a dalších státních úřadů. Hlavní zpravodajské kanály spoléhají na průzkumy a výsledky poskytované Associated Press před vyhlášením vítěze v hlavních politických závodech, zejména ve volbách prezidenta. Při vyhlašování vítězů se AP historicky spoléhá na robustní síť místních reportérů s první rukou znalostech přidělených území, kteří mají také dlouhodobé vztahy s okresními úředníky a dalšími místními činiteli. Navíc AP sleduje a shromažďuje data z webových stránek okresů a elektronických kanálů poskytovaných státy. Výzkumný tým dále ověřuje výsledky s ohledem na demografii, počet nepřítomných hlasovacích lístků a další politické otázky, které mohou mít vliv na konečné výsledky.

Novináři mají dobrý důvod čerpat informace od Associated Press, protože je uznávaná a historicky důvěryhodná zpravodajská agentura, která poskytuje přesné a nezaujaté zprávy. AP má rozsáhlou síť místních reportérů a úzké vztahy s místními úředníky, což umožňuje detailní a spolehlivé pokrytí událostí. Navíc kancelář monitoruje data z okresních webových stránek a elektronických kanálů poskytovaných státy, což zvyšuje jejich spolehlivost.

Agence France-Presse

Agence France-Presse je mezinárodní všeobecná a multimediální tisková agentura, založená v srpnu 1944 v Paříži jako nástupce Havasu, nejstarší tiskové agentury na světě. Zajišťuje rychlé, úplné, nestranné a ověřené pokrytí světových událostí ve všech oblastech a ve všech formách: video, fotografie, text a infografika. Hlavním úkolem společnosti je shromažďovat, ověřovat, křížově kontrolovat a šířit informace v neutrální, faktické formě, určené k přímému použití všemi typy médií (rádio, televize, tisk, internetové stránky) a také sloužit jako zdroj a upozornění pro velké společnosti a správní orgány. AFP tvoří síť 2 400 spolupracovníků, z nichž 1 700 jsou aktivní novináři umístěni ve 260 městech ve 151 zemích, což dělá z AFP jednu z největších tiskových agentur na světě spolu s Reuters a Associated Press. Výhodou je poskytování informací v 6 jazycích, a tedy: francouzsky, anglicky, španělsky, portugalsky, německy a arabsky.

AFP začala využívat sociální sítě v roce 2010 formou Facebooku. V září téhož roku vznikla v centrální redakci agentury v Paříži speciální jednotka pro sociální média. Tento tým se z původně jedné osoby rozrostl na čtyři členy do konce roku 2013. Hlavními úkoly této jednotky bylo zajišťování přítomnosti AFP na sociálních sítích a školení agenturních novinářů v používání těchto platforem. Kromě toho, AFP má účty na Twitteru v několika jazycích, na Facebooku, Google+, Tumblr a Pinterestu. V roce 2014 byl spuštěn blog zaměřený na bezpečnost a zabezpečení novinářů.

Věříme, že by měli novináři čerpat informace z Agence France-Presse z několika důvodů, jelikož jsou uznávanou mezinárodní tiskovou agenturou, která je známá svým rychlým, komplexním a nestranným pokrytím aktuálních událostí ve všech oblastech. Díky obrovského portfoliu novinářů dokáže rozsáhle pokrýt všechny země, což umožňuje globální pokrytí událostí. AFP poskytuje informace v šesti jazycích, což umožňuje široké využití v různých médiích po celém světě. Díky svému dlouholetému působení a historii se AFP stala důvěryhodným zdrojem informací

Bloomberg

Bloomberg L.P. je soukromá finanční, softwarová, datová a mediální společnost se sídlem v Midtown Manhattanu v New Yorku. Bloomberg L.P. poskytuje finanční softwarové nástroje a podnikové aplikace jako jsou analytika a platforma pro obchodování s akciemi, datové služby a zpravodajství finančním společnostem a organizacím prostřednictvím Bloomberg Terminalu (přes Bloomberg Professional Service), což je jejich hlavní produkt generující příjmy. Bloomberg L.P. také zahrnuje zpravodajskou agenturu (Bloomberg News), celosvětovou televizní síť (Bloomberg Television), webové stránky, rozhlasové stanice (Bloomberg Radio), předplatitelské zpravodaje a dva časopisy: Bloomberg Businessweek a Bloomberg Markets. K dnešnímu dni má společnost 176 poboček po celé zemi a téměř 20 000 zaměstnanců.

Bloomberg L.P. zůstal od svého založení soukromou společností, většinově vlastněnou miliardářem Michaelem Bloombergem. Aby se mohl v roce 2001 ucházet o pozici starosty New Yorku proti demokratovi Marku Greenovi, Bloomberg se vzdal své pozice a jmenoval Lexe Fenwicka generálním ředitelem. V roce 2012 se Peter Grauer stal předsedou společnosti, tuto funkci stále zastává. V roce 2008 se Fenwick stal generálním ředitelem Bloomberg Ventures, nové divize rizikového kapitálu a Daniel Doctoroff, bývalý náměstek starosty v administrativě Bloomberga, byl jmenován prezidentem a generálním ředitelem, funkci zastával do září 2014. V té době bylo oznámeno, že Michael Bloomberg převezme vedení své pojmenované společnosti od Doctoroffa, který byl šest let generálním ředitelem Bloomberga po svém funkčním období jako náměstek starosty.

Čerpání informací z agentury Bloomberg L.P. vnímáme velmi klíčově z několika důvodů. Bloomberg L.P. je známý poskytováním finančního softwaru, analytických nástrojů a datových služeb, což je zásadní pro přesné a aktuální finanční zpravodajství. Jako globální mediální společnost nabízí široké spektrum zpravodajství prostřednictvím různých platforem, včetně Bloomberg News, Bloomberg Television a Bloomberg Radio, což zajišťuje rozmanitost a hloubku informací. Bloomberg Terminal je klíčový produkt společnosti a je zásadní pro poskytování real-time tržních dat a finančních analýz, což je nezbytné pro novináře, kteří pokrývají finanční sektor.

Reuters

Reuters je zpravodajská agentura, kterou vlastní společnost Thomson Reuters Corporation. Zaměstnává přibližně 2 500 novinářů a 600 fotoreportérů v asi 200 lokalitách po celém světě. Reuters je jednou z největších zpravodajských agentur na světě. Agentura byla založena v Londýně v roce 1851 německým rodákem Paulem Reuterem. V roce 2008 ji získala kanadská společnost Thomson Corporation a nyní tvoří divizi zpravodajských médií společnosti Thomson Reuters.

Dne 1. června 2020 oznámila agentura Reuters, že ruská tisková agentura TASS se připojila k jejímu programu "Reuters Connect", který tehdy zahrnoval celkem 18 partnerských agentur. Prezident Reuters Michael Friedenberg uvedl, že je "potěšen, že TASS a Reuters budují cenné partnerství". Dva roky poté bylo členství TASS v programu Reuters Connect podrobeno zkoumání v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, kde uvedli, že zaměstnanci Reuters byli "frustrováni a zahanbeni" tím, že jejich agentura nezastavila partnerství s TASS.

Reuters je považována za jednu z předních a největších zpravodajských agentur na světě. Jejich novináři se řídí standardy a hodnotami pro spravedlivou prezentaci a odhalování relevantních zájmů, což udržuje jejich pověst spolehlivosti, přesnosti, rychlosti a exkluzivity. Reuters má dlouhou historii poskytování rychlých a přesných informací a má rozsáhlou síť korespondentů po celém světě. Agentura má politiku objektivního jazyka a je známá svým zásadním přístupem ke zpravodajství, což zahrnuje i zprávy o klimatických změnách a dalších kontroverzních tématech. Tyto důvody nám proto přijdou velmi relevantní pro klíčové sledování a čerpání novinek z celého světa a můžeme tak doporučit agenturu za věrohodnou.

 

Publikováno 6. února 2024

Autor: Bc. Daniel Haša
Profesionál v oblasti lidských zdrojů s důrazem na strategické plánování a optimalizaci týmové kultury, klientský poradce.
Česká tisková kancelář - její role a význam

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena