Pracovní pohotovost a její odměňování

Pracovní pohotovost je doba, kdy je zaměstnanec mimo pracoviště, nepracuje, ale je připraven k případnému výkonu práce. I když zaměstnanec nepracuje, přísluší mu odměna za pracovní pohotovost.

Zajímavé je, že během pracovní pohotovosti nemůže být zaměstnanec na pracovišti a čekat. Šlo by pak totiž o pracovní dobu, což je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat práci pro zaměstnavatele a podle jeho pokynů, je to jakákoli doba přítomnosti zaměstnance na pracovišti kromě přestávky, který se do pracovní doby nezapočítává.

Podmínkou uplatnění pracovní pohotovosti je předpoklad výkonu neodkladné práce mimo rámec pracovní doby zaměstnance.

Písemná nebo ústní dohoda

Pracovní pohotovost nelze zaměstnanci nařídit, ale je možné se na tom dohodnout. Souhlas s výkonem pracovní pohotovosti může být jak písemný, tak ústní. Pracovní pohotovost lze dohodnout i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami. Pokud k pracovní pohotovosti nedojde, do pracovní doby se nezapočítává, je považována za dobu odpočinku.

Odměna nejméně 10% výdělku

I když zaměstnanec nepracuje, za dobu pracovní pohotovosti mu přísluší odměna nejméně ve výši 10% průměrného výdělku. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je pak prací přesčas a musí být s příslušným zvýhodněním odměněna.

Publikováno: 13. 4. 2015

Komentáře ke článku

Toplist