OSOBNÍ ÚDAJE: Co si ne/můžete nechat před firmou pro sebe?

S hledáním práce souvisí i sdělování vašich osobních údajů firmám, kde se ucházíte o místo. Vždy by ale měl rozsah informací, které poskytujete, odpovídat pracovní pozici nebo souviset s uzavřením pracovní smlouvy. Na co všechno tedy mají zaměstnavatelé nárok vědět? Jak myslíte, že je to například s rodným číslem a číslem občanského a řidičského průkazu?

Kontaktní údaje

Adresu, číslo mobilního telefonu a e-mail byste měli mít uvedené přímo v životopise, protože je to nutné k výběrovému řízení. Kdybyste tyto údaje neuvedli, znemožnili byste tím například vás informovat o výsledcích přijímacího řízení.

Rodné číslo

Rodné číslo v životopise uvádět nemusíte, jako uchazeč o zaměstnání ho firma nepotřebuje vědět. Pokud ale do firmy nastoupíte jako pracovník, rodné číslo už po vás mohou chtít.

Číslo občanského průkazu

Číslo občanského průkazu také nemusíte sdělovat. Opět by se měnila situace, kdybyste měli být ve firmě zaměstnáni a podepisovali byste pracovní smlouvy.

Číslo řidičského průkazu

Zde platí to samé jako u občanského průkazu. Jako uchazeč o zaměstnání ho nebudete muset uvádět, ale pokud byste v rámci vašeho zaměstnání měli řídit auto, nejspíš ho po vás bude zaměstnavatel chtít z důvodu evidence.

Zdravotní pojišťovna

Název zdravotní pojišťovny také nemusíte mít zanesený v životopise, budete ho potřebovat až u podpisu pracovní smlouvy, protože zaměstnavatel musí nahlásit váš nástup do práce.

Výpis z rejstříku trestů

Firma může výpis z rejstříku trestů požadovat, pokud by tato informace souvisela s výkonem daného zaměstnání.

Maturitní vysvědčení, diplom

Předložení těchto dokumentů záleží na podmínkách přijetí do zaměstnání. Jestliže je v nich uvedeno středoškolské vzdělání, je potřeba doložit kopii maturitního vysvědčení.

Informace o majetku

Tyto informace uchazeč není povinen uvádět. Pokud ale zaměstnavatel uvede souvislost s vykonáváním zaměstnání – např. nutnost využívání vlastního počítače, může tento údaj požadovat.

Sexuální, náboženská a politická orientace

Žádání zaměstnavatele o údaje o sexuální, náboženské a politické orientaci zaměstnance nemá žádnou souvislost s vykonávanou prací a podepsáním smlouvy, tudíž je zakázáno zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti tyto informace o zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání shromažďovat.

 

Publikováno: 2. 2. 2015

Komentáře ke článku

Toplist