Odpočinek prosím!

Ne v každém povolání si můžete udělat pauzu, kdy chcete. Při práci v kanceláři tento problém většinou nenastává, pauzu si určujete sami, ale co pracovníci ve výrobě? Kdy si mohou udělat pauzu na jídlo a pití?

Zaměstnanci mají právo nejdéle po 6 odpracovaných hodinách si udělat minimálně 30 minut pauzu na jídlo. Výjimku mají mladiství, kteří mohou čerpat přestávku po 4,5 hodinách. Přestávka ale není součástí pracovní doby.

Pokud vám nevyhovuje dlouhá třicetiminutová přestávka, můžete si ji rozdělit na části, které ovšem nesmí být kratší jak 15 minut a nesmí být na začátku nebo na konci pracovní doby.

Jiná situace nastává v povolání  v nepřetržitém provozu, kde nesmí být práce přerušena, ale zároveň musí být poskytnuta postačující přestávka na občerstvení a odpočinek. Zde se ale pauza do pracovní doby započítává.

Odpočinek mezi dvěma směnami, váš volný čas, by měl být zaměstnavatelem rozvrhnut tak, aby byl dlouhý alespoň 12 hodin. Pokud je zaměstnanec zletilý, může se mu odpočinek zkrátit až na 8 hodin s podmínkou, že příště bude odpočinek navýšen o zkrácenou dobu.

Odpočinek nepřerušený zaměstnáním by měl trvat alespoň 35 hodin týdně. U nezletilého zaměstnance nesmí být kratší časová hranice než 48 hodin.

Publikováno: 9. 12. 2014

Komentáře ke článku

Toplist