Znáte všechny podmínky konkurenční doložky?

Pojďte zjistit vše o konkurenční doložce. Jaké podmínky musí být v konkurenční doložce uvedeny, jaká je minimální částka, kterou vám zaměstnavatel musí měsíčně vyplácet, za jakých podmínek můžete od konkurenční doložky odstoupit a mnohem více. Konkurenční doložka vzor je vás k dispozici zdarma.

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka je písemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, na jejímž základě zaměstnanec slíbí, že po skončení pracovního poměru nebude po dobu maximálně 1 roku pracovat u konkurenční společnosti, a zaměstnavatel mu za to bude po stejnou dobu vyplácet určitou kompenzaci.

Konkurenční doložka nemůže být uzavřena pro jakoukoliv pozici ve společnosti, ale jen pro takovou, u níž to je možné spravedlivě požadovat s ohledem na úroveň informací či znalostí, kterými zaměstnanec disponuje, a které by mohly zaměstnavateli ztížit výkon jeho činnosti. 

Konkurenční doložka nemusí být využita jen v zaměstnání, tedy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Může být využita i v obchodních vztazích, pro tyto účely slouží nový občanský zákoník, který upravuje konkurenční doložku v obchodních vztazích. 

Aktuální nabídka práce

Zákoník práce a konkurenční doložka

Konkurenční doložka a zákoník práce? Ano, konkurenční doložka je upravena v zákoníku práce, který říká, že konkurenční doložka musí obsahovat kritéria, mezi která patří:

  • Nejdéle po dobu 1 roku se zaměstnanec zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele;
  • Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku; 
  • V konkurenční doložce může být sjednána pokuta pro případ, že zaměstnanec svou povinnost poruší; 
  • Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance, zaměstnanec může odstoupit od konkurenční doložky i po skončení pracovního poměru u zaměstnavatele; 
  • Zaměstnanec může konkurenční doložku vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po jeho splatnosti. 

Pro určité pozice je konkurenční doložka zahrnuta v pracovní smlouvě. V případě, že vás v průběhu svého zaměstnání povýší nebo získáte přístup k citlivým obchodním údajům, postupům a dalším důležitým informacím, může s vámi váš zaměstnavatel konkurenční doložku podepsat i v průběhu vašeho pracovního poměru

Konkurenční doložka a podpora v nezaměstnanosti

Ukončili jste zaměstnání, zaměstnavatel vám vyplácí peněžité vyrovnání. Zákoník práce ani zákon o zaměstnanosti neuvádí, že pobírání peněžitého vyrovnání plynoucího z konkurenční doložky by vylučovalo příjem podpory v nezaměstnanosti. 

Konkurenční doložka neplatnost

V případě, že v konkurenční doložce nejsou zákoníkem práce stanovená kritéria, je neplatná. 

Příklady neplatné konkurenční doložky:

  • Konkurenční doložka není sjednána písemně. Pouze ústní konkurenční doložka je neplatná; 
  • V konkurenční doložce je pouze závazek zaměstnance zdržet se výkonu práce u konkurence, ale chybí závazek zaměstnavatele platit zaměstnanci měsíční peněžité vyrovnání. Konkurenční doložka bez kompenzace je neplatná

Konkurenční doložka vzor

Připravili jsme pro vás vzor konkurenční doložky, který je pro vás zdarma ke stažení v editovatelné podobě. 

Tento vzor je podkladem pro samostatnou dohodu o konkurenční dohodě, která není součástí pracovní smlouvy.

 

Publikováno 7. srpna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Znáte všechny podmínky konkurenční doložky?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena