Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

V rámci pracovního procesu se jen zřídka setkáváme s izolovanými pracovníky. Kolegové pracující v týmu vytváří týmového ducha, budují si vztahy. Pokud si kolegové “nesednou”, nedostatečně spolu komunikují, nemají dostatek informací, mohou se vztahy na pracovišti zhoršit. Situace může přerůst v konflikty na pracovišti a my si ukážeme jejich řešení.

Vztahy na pracovišti

O zaměstnance, jako nejdůležitější kapitál společnosti, je nutné se starat. Jen spokojený zaměstnanec bude společnosti přinášet požadované výsledky, bude motivovaný přinést pro společnost něco nad rámec svých povinností, bude přicházet s novými nápady, bude se aktivně podílet na rozvoji a úspěchu společnosti a bude se ve vaší společnosti cítit spokojeně, a vztahy na pracovišti budou přátelské, vyrovnané a inspirativní. 

Nejen z těchto důvodů personalisté často řeší mezilidské vztahy na pracovišti. Mezilidské vztahy na pracovišti, ale i v soukromém životě, se neustále vyvíjejí. Částečně je možné na ně působit a koordinovat je. 

Zjistěte možnosti inzerce

Co pracovní vztahy na pracovišti ovlivňuje

Nejprve se podíváme, co vztahy v práci ovlivňuje. Probereme hlavní faktory, které ovlivňují nejen pracovní výkon, ale i vztahy na pracovišti

 • Nábor - při náboru uchazečům sdělujeme informace o náplni práce, o týmu, o pracovních podmínkách. Pokud se tyto informace nepotkávají s realitou, může se v týmu začít vytvářet negativní prostředí, které může vyústit až ke konfliktům na pracovišti. Osobnostní předpoklady - při náborovém procesu jsou “soft skills” (kam patří i osobnostní předpoklady) stejně důležité jako “hard skills”. Podceněním jejich důležitosti mohou v rámci týmu velmi snadno a rychle vzniknout negativní vztahy. 
 • Onboarding a adaptace - jsou stěžejní týdny nového zaměstnance, kdy se v nováčkovi buduje jeho pojetí firemní a týmové kultury. Nepřehlédněte článek věnovaný tomu, jak nastavit onboarding, a proč je kriticky důležité mít připravenou adaptaci.
 • Systém školení - pokud nebude nováček řádně zaškolený, je velká pravděpodobnost, že nebude ve své roli úspěšný. Neúspěch v práci se promítne do vztahů na pracovišti. 
 • Pracovní podmínky - působí na výkonnost, spokojenost a spolehlivost zaměstnanců. Do této skupiny můžeme zařadit i prostorové a funkční řešení pracoviště, fyzikálně chemické podmínky pro výkon práce (hluk, osvětlení, a podobně), bezpečnost práce. Detailně jsme se problematice pracovních podmínek věnovali v článku s touto tématikou.
 • Pracovní proces - nastavení pracovního procesu je pro výkon zaměstnance stěžejní. Časté změny v náplni práce, v organizační struktuře a podobně, výrazně ovlivňují náladu ve společnosti, otevírají prostor pro diskuze a současně i prostor pro konflikty. Má zaměstnanec možnost konzultovat, získat zpětnou vazbu, poradit se? A současně - má možnost si krátce odpočinout? 
 • Feedback - všichni a často toto slovo používáme. Používáte jej i v praxi? Má zaměstnanec možnost pravidelných schůzek s personálním oddělením, je tázán na to, jak se má, jestli mu s něčím nemůžete pomoci, jaká je jeho zpětná vazba na tým, nadřízeného, kolegy, se kterými spolupracuje, pracovní prostředí, na nápady na zlepšení? 

I jeden nefungující faktor může změnit náladu v týmu. Vše se dá řešit! Komunikujete-li se svými zaměstnanci, o problému se dozvíte a můžete se podílet na jeho vyřešení. 

Jak napravit špatné vztahy na pracovišti

V případě, že ve vaší společnosti řešíte špatné vztahy na pracovišti, je nutné: 

 • Zjistit maximum informací, kdo, co, kdy, jak, s kým, proč; 
 • Hovořte s dotčenými zaměstnanci, požádejte je o informaci, jak by si představovali, aby se vztahy opět narovnaly; 
 • Popovídejte si s kolegy z dotčeného týmu; 
 • Připravte si společně s manažerem daného oddělení návrhy řešení, které představíte vedení společnosti. I vedení společnosti musí být informováno o změnách ve vztazích na pracovišti, které mají přímý vliv nejen na produktivitu, firemní kulturu, employer branding, neboť se dotýkají celé společnosti; 
 • Informujte dotčené zaměstnance o zvoleném řešení, které budete implementovat; 
 • Kontrolujte, zda zvolené řešení pomohlo situaci vyřešit. Případně proces opakujte, dokud nenajdete řešení, které vztahy na pracovišti urovná. 

Milostné vztahy na pracovišti

Je čistě na zaměstnavateli a jeho toleranci, jak přistoupí k situaci, kdy partneři či manželé pracují v rámci jedné společnosti, nebo dokonce v rámci jednoho oddělení. 

Ve většině společností se s partnery / manželi zaměstnavatel domlouvá, aby spolu nespolupracovali přímo, a drtivá většina společností nedovoluje, aby partner/ka nebo manžel/ka byli společně ve vztahu nadřízeného a podřízeného. 

Vztahy na pracovišti zákoník práce neupravuje. Pouze v paragrafu 318 zmiňuje, že “Základní pracovněprávní vztah uvedený v § 3 nemůže být mezi manžely nebo partnery.” 

Z ustálené judikatury jednoznačně plyne, že skutečnost, že pokud vznikl vztah na pracovišti, nemůže být jediným důvodem pro rozvázání pracovního poměru s dotčenými zaměstnanci. 

Konflikty na pracovišti

Nejčastější příčiny konfliktů jsou: 

 • Neshody na pracovišti nebo špatné vztahy na pracovišti;
 • Nerovné zacházení ze strany vedoucího pracovníka; 
 • Šikana na pracovišti;
 • Diskriminace v jakékoliv oblasti;
 • Obtěžování na pracovišti v jakékoliv podobě; 
 • Nedostatečná komunikace, nejasná pravidla, cíle, vize, mise; 
 • a další. 

Speciálním tématem je obtěžování na pracovišti. Obtěžování může mít podobu flirtování na pracovišti, někteří kolegové či kolegyně mohou projevovat sexismus na pracovišti vůči ostatním nebo se zaměří na jednoho člena kolektivu. Takové jednání je potřeba ihned zastavit a kolegům důrazně zopakovat, jak se mají a nemají na pracovišti, ale i mimo něj, chovat, a hlavně - jaké důsledky jejich chování může mít. Neřešení vzniklé situace může vyústit v harašení na pracovišti nebo až sexuální obtěžování na pracovišti. V důsledku takového chování z firem odcházejí velice demotivovaní zaměstnanci, ničí se firemní branding i vnitřní firemní kultura

Konflikt na pracovišti může vzniknout i z jiných důvodů; to, co jednomu přijde vtipné, druhého urazí, a konflikt je na světě.  

Řešení konfliktů na pracovišti

Pokud se o konfliktu dozvíte, řešte jej. Z maličkosti se může stát nezastavitelný problém, který se bude řešit velmi těžko. Využijte návod výše, jak řešit špatné vztahy, získáte tím základní návod, jak řešit konflikty na pracovišti. Hovořte se zaměstnanci, poslechněte si jejich verzi, dejte jim zpětnou vazbu. Pokud se jednalo o nedorozumění, domluvte se s dotčenými zaměstnanci, posaďte se všichni společně a situaci vyjasněte. 

Vždy s odstupem času zkontrolujte, že k dalším konfliktům nedochází. 

Objevte možnosti inzerce

Fyzické napadení na pracovišti

Pokud dojde k fyzickému napadení mezi kolegy, je nutné jednat okamžitě. Kolegy separujte do samostatných místností a každého pečlivě vyslechněte, mějte s sebou na jednání svědka. O jednání je vhodné sepsat písemný zápis, který každý z kolegů podepíše. 

Se zaměstnancem, který napadl jiného, ať již verbálně či fyzicky, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr podle paragrafu 52.

 

Publikováno 29. května 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena