Zaměstnání v těhotenství

Pokud jste žena a chystáte se na své mateřství, přinášíme vám informace, které ve vašem pracovním poměru mohou hrát důležitou roli – ochránit vás. Dozvíte se, jak může těhotná žena řešit nejrůznější situace v běžném pracovním poměru.

Zaměstnavatel je povinen těhotnou zaměstnankyni včas seznámit s předpisy týkající se zákona zaručených opatření k ochraně zdraví a normálního vývoje těhotenství. Zaměstnavatel musí zajistit takovou náplň práce, která neohrozí zdárný průběh těhotenství a bude vykonávána za stejných finančních podmínek jako doposud.

Zakázaná prostředí

Těhotné nesmí pracovat v prostředí, kde je rizikový provoz (práce ve výškách, operační sály atd.) a je nevhodné z hlediska dýchacího ústrojí (bylo by nutné používat dýchací přístroje). Dále mají zakázáno pobývat na pracovišti, kde je nadměrný hluk a kde je pracovní úkon zaměřen na vysokou fyzickou zátěž.

Zakázané činnosti

Těhotné zaměstnankyně mohou zažádat o zrušení nočních směn, které by nahradily denními. Stejně tak mají nárok na to, aby odmítly přesčasové hodiny.

Pokud nastane situace, že zaměstnavatel není schopen těhotné zaměstnankyni nabídnout vhodnou práci, může žena pobývat v době těhotenství doma a na výši její mzdy se nic nezmění.

Publikováno: 20. 2. 2015

Komentáře ke článku

Toplist