Vývoj minimální mzdy

Minimální mzda je nejnižší možná mzda, jež je zaměstnavatel povinen vyplácet zaměstnanci za práci. A buďme za ni rádi, v některých evropských zemích ji nemají zavedenou vůbec. K čemu nám tedy stanovení minimální mzdy vlastně je? Plní dvě základní funkce: zaměstnanci to zajistí, aby příjmy neklesly pod sociálně akceptovatelnou úroveň a zabránilo se tak nepřiměřenému podbízení pracovní síly, a také má být zaručení minimální mzdy motivující pro vyhledávání práce místo přijmu sociálních dávek. Nyní se pojďme podívat na vývoj částky minimální mzdy od roku 1991.

Od roku 1991 se nám minimální mzda zvýšila o 7.200 Kč, v této době tedy byla ve výši 2.000 Kč za měsíc, což vychází 10,80 Kč za hodinu. V některých případech (např. mladistvý zaměstnanec nebo poživatel částečného invalidního důchodu) bylo ale možné použít nižší sazbu. V dalších letech docházelo pouze k drobným změnám výše minimální mzdy vždy k prvnímu lednu, či prvnímu červenci.

K výraznému zvyšování docházelo od roku 1999 do roku 2006, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie a dle vládního nařízení došlo k úpravě minimální mzdy. Od 1. ledna 2007 platila minimální mzda pro týdenní pracovní dobu 40 hodin ve výši 8.000 Kč nebo 48,10 Kč za hodinu. Tato úprava minimální mzdy platila v nezměněné podobě dalších 5 let. Roku 2013 po nařízení vlády se pouze sjednotili rozdílné sazby pro invalidní důchodce, mladistvé apod. na jednotné částce 8.000 Kč. K další změně došlo v roce 2013 s účinností v srpnu, kdy se zvýšila minimální mzda o 500 Kč, tedy na 8.500 Kč. Na začátku tohoto roku 2015 se narůst zvýšil na 9.200 Kč.

Publikováno: 23. 3. 2015

Komentáře ke článku

Toplist