Považujeme muže za živitele rodiny?

Přestože mužská role živitele obstarávajícího rodinu se pro nás možná zdá samozřejmostí, podle výzkumu agentury STEM/MARK pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika, se tento fakt mění. Muže za živitele rodiny považují čtyři Češi ze sta.

Především ženy a vysokoškolsky vzdělaní lidé, čili každý druhý Čech, se domnívají, že by měli nést zodpovědnost za udržení dobré finanční situace všichni členové domácnosti, kteří jsou výdělečně činní. To znamená, že se nepodílí pouze rodiče, ale i jejich dospělé děti s finančními příjmy.

Pouze desetina lidí zastává názor, že má finanční zodpovědnost jeden z partnerské dvojce, muž, nebo žena. Zajímavé je, že větší odpovědnost připisují ženy ženám a muži mužům. Dvě pětiny si myslí, že za finanční situaci by měli být zodpovědní oba partneři.

Mluví se doma o financích?

Češi se svým blízkým o svých financích moc nesvěřují. Pouze tři pětiny Čechů mluví se svým manželem nebo manželkou o svých financích. U partnerských dvojicí je to pouze čtvrtina Čechů. Co se týká informovanosti o finanční situaci mezi rodiči a dospělými dětmi, je to mezi nimi vyrovnané – svěřuje se mezi sebou pouze třetina.

Mají dluhy vliv na vztahy v rodině?

Podle průzkumu dluhy většinou nemají vliv na rodinné vztahy. Většina Čechů nepovažuje dluhy za negativní vliv. Každý druhý si myslí, že by vztahy po přiznání dluhů zůstaly stejné. Tři z deseti se dokonce domnívají, že by tato situace vztahy v rodině posílila. Naopak negativní vliv by měly dluhy pro každého pátého člověka.

Publikováno: 17. 4. 2015

Komentáře ke článku

Toplist