Práce, nebo radši péče o rodinu?

V dnešní hektické době je velmi složité skloubit práci s rodinou, ve které se především vychovávají předškolní děti. Naštěstí existují i flexibilní formy práce, např. homeoffice. Přesto ale stále zaostáváme oproti jiným státům západní Evropy.

Podle ministryně práce a sociálních věcí, Michaely Marksové, je nutné motivovat zaměstnavatele, aby více využívali flexibilní formy práce, které jsou pro matky s předškolními dětmi vhodnou alternativou, jak sladit práci a rodinu, v čemž by je měli co nejvíce podporovat. Další možnost, jak zaměstnavatelé mohou pomoci svým zaměstnankyním s malými dětmi, jsou speciální benefity, např. zřízení firemní školky, kterých postupně přibývá, ale ne každá společnost splňuje podmínky pro tuho možnost.

Jaké můžete využívat flexibilní formy práce?

Pružná (flexibilní) pracovní doba

Zaměstnavatelem jsou stanoveny časové rámce, v kterých se mohou zaměstnanci pohybovat a upravovat si pracovní dobu podle svých potřeb. Podmínkou ale je, že si musí odpracovat zaměstnavatelem stanovený počet hodin.

Zkrácené (částečné) pracovní úvazky

Zkrácené úvazky mohou mít různý rozsah od 0,1 do 0,9 úvazku s rozvrstvením pracovní doby, které nemusí být pravidelné. Výplata za částečný úvazek je zkrácena úměrně k jeho délce, odměna za hodinu ale musí odpovídat celému úvazku.

Sdílené pracovní úvazky (tzv. job-sharing)

Jedná se o pracovní pozici, která je sdílena dvěma či více osobami, jež spolu musí ve vzájemné interakci, aby nedocházelo k problémům a nesouladům. Nejčastěji jsou sdílení pracovní úvazy využívány pro manažerské pozice.

Upravená pracovní doba

Ta je soustředěna do menšího počtu pracovních dní, dá se použít i ve formě zkráceného pracovního úvazku. Zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje práci v objemu, který odpovídá aktuální potřebě, ale vyplácí mu stálou mzdu.

Práce z domova (tzv. home office)

Home ofiice spočívá v práci z domova, ale má stejná práva a povinnosti jako ostatní zaměstnanci. Není nutná přítomnost zaměstnance na pracovišti, nebo je práce kombinovaná částečně z domova a např. z kanceláře. Ovšem žádný zaměstnanec nemá na práci z domova právní nárok, rozhodnutí učiní zaměstnavatel. 

Publikováno: 24. 4. 2015

Komentáře ke článku

Toplist