Stěhování za prací. Proč se Čechům nechce?

Zatímco ve světě je tento fenomén delší dobu, u nás máme možnost stěhovat se za prací do zahraničí teprve zhruba 20 let, tudíž to pro nás stále není běžná záležitost. Jak to tedy vnímá současná česká ekonomicky aktivní populace? Pojďme se podívat na výsledky výzkumu společnosti STEM/MARK na respondentech ve věku 18 až 65 let.

Mladí jsou ke změně bydliště ochotnější

Podle svého vyjádření by bylo ochotno se přestěhovat 45% obyvatel v produktivním věku. V minulosti se ovšem přestěhovalo jen 16 % ekonomicky aktivní populace, takže ochota převyšuje dosavadní realitu. Je ale nutno podotknout, že mladí lidé do 29 let jsou častěji ochotní se stěhovat, protože jsou na začátku své kariéry a skutečnou ochotu ke stěhování ověří budoucí praxe. Ochota ke změně bydliště samozřejmě s věkem klesá, ve věkové kategorii 50 – 65 let vyjadřuje ochotu pouze čtvrtina lidí. Naopak ochotnější ke stěhování za prací jsou lidé, kteří už takovouto zkušenost mají za sebou.

Raději se stěhovat do zahraničí než po ČR

Po České republice by byla ochotna se stěhovat necelá pětina ekonomicky aktivní populace. Čtvrtina ekonomicky aktivních lidí by šla za hranice České republiky, 9 % v rámci Evropy, 17% kamkoli po světě. Do zahraničí by namířili více než dvakrát častěji mladí lidé ve věku do 29 let než lidé ve věku 50 – 60 let.

Obavy z odloučení od rodiny a přátel

Neochota se stěhovat za zaměstnáním pramení z přetrhání vazeb se stávajícím prostředím – starost o rodiče, odloučení se od přátel a známých nebo dosavadního bydliště. Velkou roli také mají překážky u dětí – starost o ztrátu jejich kamarádů, navázání nových kontaktů a jazykové vybavení. Až na dalších příčkách se objevují obavy z nového prostředí nebo náročnosti stěhování.

Převládá spokojenost se stávající prací

Ochota stěhovat se za prací logicky souvisí i se spokojeností s prací v současném zaměstnání, která je docela vysoká – 69 % pracujících či podnikajících je do určité míry se svou prací spokojeno. Další důležitý vliv na spokojenost je také vzdělání. Častěji jsou se svým stávajícím zaměstnáním spokojeni lidé s vysokoškolským vzděláním (83 %) než lidé se vzděláním základním (63 % ).

Publikováno: 12. 6. 2015

Komentáře ke článku

Toplist