Nárok na stravenky jako benefit pro zaměstnance

Stále jeden z nejžádanějších benefitů - stravenky, stravenkový paušál a příspěvek na stravné - probereme do detailu. Dozvíte se, na co nezapomenout, když benefit zavádíte, a další zajímavosti.

Připravili jsme pro vás velký seriál o benefitech. Ty nejžádanější benefity, kuriozní benefity a daňové hledisko benefitů naleznete v našem článku. Budeme se věnovat stravenkám, příspěvku na stravné, příspěvku na dovolenou či dopravu, probereme dárky pro zaměstnance, které jim udělají radost a které by raději nedostali, příspěvek na penzijní připojištění i třináctý a čtrnáctý plat. 

U všech benefitů platí, že jsou nenárokovatelné. Zaměstnavatel nemá povinnost je svým zaměstnancům poskytovat. Každopádně tržní prostředí, budování employer brandingufiremní kultury si žádá, aby zaměstnavatelé ke mzdě svým zaměstnancům poskytovali benefity. 

Analyzujte, než spustíte nový benefit. Připravte pro vedení společnosti analýzu, kolik procent vašich zaměstnanců využívá benefity, které nabízíte. Než připravíte a spustíte nový benefit, udělejte mezi zaměstnanci průzkum, o jaký benefit by měli zájem. 

V prvním díle se budeme věnovat stále skloňovanému benefitu - stravenky. S tématem stravenek se váže i příspěvek na stravné, o kterém se také dozvíte vše. Přidáme i další alternativu, kterou je stravenkový paušál. 

Stravenky

Podle společnosti Edenred, hlavního hráče v oblasti poskytování stravenek v České republice, 49% společností poskytuje svým zaměstnancům stravenky. V úvodu jsme zmínili, že všechny benefity jsou nenárokovatelné, a to platí i pro stravenky, proto nárok na stravenky neupravuje zákoník práce ani jiný zákon, ale jen vnitřní předpis zaměstnavatele. 

Ze zákoníku práce vyplývá pro zaměstnavatele povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Zaměstnavatel nemá povinnost svým zaměstnancům stravování zajišťovat, má jen povinnost zaměstnancům stravování umožnit. 

Aktuální nabídka práce

Výhody stravenek pro zaměstnavatele

Stravenky jsou osvobozeny od zdanění a odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Ze zákonem dané výše stravného se počítá částka, kterou zaměstnavatel přispívá na stravenku, a kterou si může odečíst ze základu daně. Pro zaměstnavatele stravenky představují osvědčený způsob, jak zvýšit příjem svých zaměstnanců a zároveň snížit daňový základ firmy.

Zaměstnavatel si může uplatnit náklad do výše 55 % ceny stravenky, maximálně však do výše 70 % sazby stravného. V obvyklém scénáři hradí zbylých 45 % z hodnoty stravenky zaměstnanec. 

Nárok na stravenku

Většina zaměstnavatelů má nastaveno, že nárok zaměstnance na stravenku vzniká za každý den na pracovišti, a většinou kopíruje možnost daňového odpočtu. Zaměstnanec tedy musí v rámci směny odpracovat alespoň 3 hodiny

Podmínky pro nárok na stravenky jsou plně v kompetenci zaměstnavatele. Zaměstnavatel svým rozhodnutím, které zanese do vnitřního předpisu, rozhodne, kdy vzniká nárok na stravenku, kdo má nárok na stravenky, jestli vzniká nárok na stravenky ve zkušební době, nebo až po jejím úspěšném ukončení, zda lze uplatnit nárok na stravenky při zkráceném úvazku, zda bude nárok na stravenky při práci na poloviční úvazek, jak naložit se zaměstnanci, kteří odpracují počet hodin, ale na home office, zda vznikne nárok na stravenky při práci o víkendu a další. Zaměstnavatel určí, v jaké výši je nárok na stravenku za odpracované hodiny, jaká bude hodnota stravenky, a jaký bude příspěvek zaměstnavatele na stravenky

nárok na stravenku = počet odpracovaných hodin

Ve většině společností nárok na stravenku vzniká po odpracování hodin, jejichž počet určí zaměstnavatel, a vztahuje se na všechny zaměstnance, kteří počet odpracovaných hodin splní, bez ohledu na výši pracovního úvazku, zda pracují na směny a podobně. 

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Stravenkový paušál

Od 1. 1. 2021 byl schválen takzvaný “stravenkový paušál”, kde zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci přímo peníze. Příspěvek na stravu musí být poskytován nad rámec sjednané a tedy nárokové odměny za práci. Na základě vyhlášky č. 467/2022 Sb. může být stravenkový paušál pro rok 2023 osvobozen od daně maximálně do výše 107,10 Kč za jednu směnu podle zákoníku práce.

Stravenkový paušál je tak další alternativou, jak poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněné stravování. Peněžitý příspěvek na stravování je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a ani nevstupuje do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. 

Příspěvek na stravné

Výše jsme uvedli, že zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Tuto povinnost zaměstnavatel nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. V takovém případě zaměstnanci vzniká nárok na stravné, kdy zaměstnavatel je povinen zaměstnanci kompenzovat zvýšené stravovací výdaje, tj. vyplatit diety čili stravné.

Vše, co potřebujete vědět o cestovních náhradách jsme uvedli v tomto článku. Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně stanovuje minimální a maximální sazby u cestovních náhrad, které jsou pro zaměstnavatele závazné. Podle této vyhlášky jako zaměstnavatel stanovujete výši stravného pro své zaměstnance vyslané na služební cestu, ať již stravné v rámci České republiky, stravné na Slovensku, ale i v ostatních destinacích. 

Nepleťme si stravenku a stravné, stravné kompenzuje zaměstnanci stravovací výdaje na služební cestě a je druhem cestovní náhrady, stravenka je zaměstnanecký benefit v podobě poukázky do restaurace nebo obchodu. 

Kromě výše uvedeného může zaměstnavatel nabídnout příspěvek na jídlo v podobě dotovaného závodního stravování. V tomto případě si může uplatnit veškeré náklady na provoz zařízení kromě hodnoty potravin. Daňový odpočet použít, pokud byl zaměstnanec přítomný alespoň 3 hodiny během pracovní směny.

Aktuální nabídka práce

Další benefity pro zaměstnance

Nezapomeňte se podívat na naše další články věnované benefitům

Dozvíte se, jak je to s příspěvkem na dovolenou.

Probereme i dárky pro zaměstnance, kdy je dávat, jaké dárky jsou vhodné a jak je to s daněním.

Zvažujete příspěvek na dopravu, pak vám jistě pomůže náš článek.

Nezapomněli jsme ani na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.

A dozvíte se vše i o třináctém a čtrnáctém platu.

 

Publikováno 27. března 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Nárok na stravenky jako benefit pro zaměstnance

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena