Příspěvek na dopravu - co byste měli znát?

Nejedná se o častý benefit, avšak mezi zaměstnanci patří k nejoblíbenějším. Pojďme si říci vše o příspěvku na dopravu. Příspěvek na dopravu je daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele. Ukážeme vám konkrétní příklady, jak je to s daněmi a odvody na straně zaměstnance.

Příspěvek na dopravu od zaměstnavatele

Příspěvek na dopravu je žádaným benefitem, který ocení většina zaměstnanců. Zaměstnavatelé jej poskytují v podobě časově omezené jízdenky, poskytováním firemní svozové dopravy či částečného proplácení pohonných hmot. Zaměstnavatel musí všechny detaily pro využívání tohoto benefitu specifikovat ve vnitřní směrnici, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámí. 

Zjistěte možnosti inzerce

Co by vnitřní směrnice měla obsahovat: 

  • Pro které zaměstnance je tento benefit platný, kdo jej může využívat;
  • Jaká bude výše příspěvku od zaměstnavatele (typicky zaměstnanci, kteří bydlí ve stejném městě, kde je místo výkonu práce, dostávají příspěvek nižší); 
  • Pokud nebudete částku odvodu na dani a na pojištění zaměstnanci doplácet, je nutné uvést, jakým způsobem budete částky srážet (v drtivé většině případů se sráží při zpracování mezd); 
  • Případy, kdy zaměstnavatel může rozhodnout o zrušení benefitu pro konkrétního zaměstnance (v případech porušení pracovní kázně nebo porušení povinností) či všechny zaměstnance. 

Stejně jako ostatní benefity, ani příspěvek zaměstnavatele na dopravu do zaměstnání není nárokovatelný.  

Daňové hledisko

Příspěvek na dopravu a daně, respektive daňový dopad je rozdílný pro zaměstnavatele a zaměstnance. 

  • Pro zaměstnavatele

Příspěvek na dopravu je daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele v případě, že právo na příspěvek vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní či jiné smlouvy. 

  • Pro zaměstnance

Z pohledu zaměstnance se jedná o příjem, který podléhá zdanění na straně zaměstnance a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.  

Konkrétní případy:

Pokud zaměstnavatel zajišťuje svoz zaměstnanců do a ze zaměstnání vlastní nebo externí dopravou, kterou zaměstnanec nehradí, jedná se o zdanitelný nepeněžní příjem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů, a to ve výši obvyklého jízdného. Uvedená částka bude zároveň součástí vyměřovacího základu povinných odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

V případě, že zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na dopravu do a ze zaměstnání formou finančního příspěvku, je částka peněžního příspěvku zdanitelným příjmem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Příspěvek je součástí vyměřovacího základu povinných odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

Jedinou výjimkou jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který provozuje veřejnou dopravu osob.  

Jak zajistit, aby příspěvek na dopravu byl pro zaměstnance benefitem

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnanec benefit nevyužije v plném rozsahu, protože benefit podléhá zdanění a odvodům

Pokud vám to rozpočet a kapacity mzdové účtárny umožní, navyšte (gross up) zaměstnanci jeho mzdu o částku, kterou by na daních a odvodech odvedl. Je nutné zaměstnancům tuto situaci vysvětlit, aby správně pochopili svou výplatní pásku a současně pochopili, jak “drahý” benefit využívají (na své výplatní pásce uvidí konkrétní částky, které jim jako zaměstnavatel na dopravu dáváte). 

Příspěvek na dopravu od úřadu práce

Ve specifických případech přispívá na dopravu do zaměstnání i úřad práce, a to konkrétně na částečné pokrytí nákladů, které mohou vznikat v souvislosti s dojížděním za prací mimo obec, ve které má žadatel své bydliště. Žadatel o tento o příspěvek na dopravu nebo dojíždění do zaměstnání musí splnit řadu podmínek, ke kterým patří například skutečnost, že hrubá mzda či plat žadatele za vykonávanou práci nepřesáhla 1,5 násobek hodnoty průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku dle sdělení MPSV;

  • byl veden v evidenci;
  • žadatel je na lokálním trhu práce obtížně umístitelný;
  • a další. 

Hlavním účelem příspěvku je motivovat nezaměstnané k tomu, aby pro ně dlouhé (a nákladné) dojíždění za prací nebylo překážkou pro přijetí pracovní nabídky. 

Objevte možnosti inzerce

Další benefity pro zaměstnance

Nezapomeňte se podívat na naše další články věnované benefitům

Dozvíte se, jak je to s příspěvkem dovolenou.

Probereme i dárky pro zaměstnance, kdy je dávat, jaké dárky jsou vhodné a jak je to s daněním.

Nezapomněli jsme ani na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.

A dozvíte se vše i o třináctém a čtrnáctém platu.

Nárok na stravenky, stravné a vše, co k tomuto tématu potřebujete vědět.

 

Publikováno 17. dubna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Příspěvek na dopravu - co byste měli znát?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena