Proč a jak zařadit personální audit do firmy

Personální audit by měl být pravidelnou součástí každé zdravé a prosperující společnosti. Není to trest. Je to příležitost zjistit, v čem jste dobří a v jakých oblastech se můžete zlepšit. Získejte vedení společnosti na svou stranu a udělejte personální audit. Budete překvapeni výsledky!

Personální audit

Personální audit je proces, při kterém dochází k podrobnému analyzování chodu společnosti z personálního hlediska

Personální audit si společnosti mohou dělat s využitím interních zdrojů nebo si najmout třetí stranu, která personální audit ve vaší společnosti uskuteční. 

Využití interních zdrojů je zárukou znalosti společnosti, interních procesů a jednotlivých zaměstnanců; nevýhodou může být subjektivita, nedostatek času se auditu věnovat, a právě zmíněná znalost společnost a profesní “slepota”. 

U externí společnosti je výhodou znalost auditních procesů, v některých případech je výhodou i neznalost zaměstnanců a procesů a jiný pohled na ně; značnou nevýhodou je vyšší náklad. Kladete si otázku: "Personální audit a cena?" Cena za personální audit se pohybuje v desítkách tisíc.

Obě varianty mají své plusy i mínusy. Ať již zvolíte interní či externí zdroje, je mimořádně důležitá komunikace uvnitř společnosti, aby zaměstnanci věděli, co a proč se dělá, a nepropadli panice, že “na ně míří” personální audit. 

Níže uvedené informace můžete brát jako personální audit vzorový

Jste personalista či personalistka a chcete dostávat tipy a užitečné informace? Přidejte se do naší Linkedin skupiny JenHR – Meeting room o personalistice, kde vedle tipů můžete konzultovat vaše dotazy s naší HR expertkou.

Zjistěte možnosti inzerce

Kdy dělat personální audit

Pravidelně! Jako všechny audity, finanční, audit bezpečnosti a další. Neplatí, že personální audit je aktivita pro snížení počtu zaměstnanců a že se dělá jen ve firmách, kterým se nedaří. Naopak, společnosti, kterým se daří, jej dělají pravidelně, aby se jim stále dařilo být těmi nejlepšími na trhu. 

Cíle personálního auditu

Cílem personální auditu je zjistit, jak zdravá vaše společnost je, v jakých oblastech si vede dobře, a naopak v jakých oblastech by bylo vhodné přidat a jak zlepšení dosáhnout.  

Cílem personálního auditu není jen na případný problém poukázat, ale také přijít s návrhem řešení, spolupracovat na jeho vyřešení a následné kontrole, že se nově zavedenému daří. 

Co vše je součástí personálního auditu

Odpověď je jednoduchá, vše, co souvisí s lidmi, a to je ve firmě téměř vše. Pojďme se podívat na klíčové oblasti personální auditu, které byste do auditu měli vždy zahrnout: 

 • Interní procesy - jejich efektivita, přidaná hodnota; 
 • Organizační struktura společnosti - ve vztahu ke kompetencím, cílům společnosti, nástupnictví; 
 • Vytíženost jednotlivých oddělení, konkrétních zaměstnanců - specialistů; 
 • Míra fluktuace zaměstnanců
 • Efektivita náboru zaměstnanců, onboardingu, adaptačního procesu; 
 • Firemní kulturaemployer branding;
 • Komunikace v rámci společnosti; 
 • A další oblasti, které si k auditu definujete. 

Personální audit postup

Základní kroky personálního auditu, které se mohou v jednotlivých společnostech lišit, jsou: 

 1. ve spolupráci s vedením společnosti, které musí audit podporovat, aby byl úspěšný, stanoví zástupce personálního oddělení klíčové oblasti auditu, cílovou skupinu, současně se definují lidské zdroje, které na auditu budou pracovat; 
 2. stanovíte si časový rámec personálního auditu; 
 3. rozhovory se zaměstnanci z definované cílové skupiny s cílem zjistit, jak se mají, co se jim líbí, kde by naopak společnost měla prosadit změny a proč. Pro tyto rozhovory je vhodné, aby pohovorující měl připravený personální audit dotazník
 4. analýza interních dokumentů – zda máte všechnu potřebnou dokumentaci v pořádku a aktuální, jestli jsou zaměstnanci seznámeni se směrnicemi včas a podobně; 
 5. průběžně komunikujte - dílčí výsledky, celkové výsledky a hlavně následné kroky, a to nejen vedení společnosti, ale všem zaměstnancům, aby viděli výsledky auditu a věděli, že změna přijde a kdy ji mohou očekávat; 
 6. výsledek auditu spolu s návrhy řešení přednese zástupce personálního oddělení vedení společnosti a domluví se na realizaci návrhů - stanoví se časový rámec, lidské zdroje pro realizaci, SMART cíle pro vyhodnocení úspěšnosti. 

Při prvním personálním auditu si neklaďte ambice vyřešit vše, na co přijdete. Připravte si plán, stanovte si priority a postupně zlepšujte svou společnost

I když se tento audit jmenuje personální, neleží na bedrech pouze personálního oddělení. Požádejte vedení společnosti o podporu. Cílem celé společnosti by mělo být, aby audit byl úspěšný, aby byly objeveny nedostatky a tyto byly odstraněny.

 

Publikováno 31. července 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Proč a jak zařadit personální audit do firmy

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena