Fluktuace zaměstnanců –⁠ jak jí předejít a vypočítat

Zaměříme se na odchody zaměstnanců ze společnosti, tedy na fluktuaci zaměstnanců. Proč zaměstnanci odcházejí, jaké jsou hlavní příčiny, jak odchodu klíčových zaměstnanců můžete zabránit. Přidáme i informaci o tom, jak pracovat se zjištěnými daty - jak spočítat, kolik zaměstnanců odchází, co vše byste měli reportovat vedení společnosti.

Fluktuace zaměstnanců

Úvodem si pojďme říci, co je fluktuace a jak se rozděluje. Doslovně se fluktuace dá přeložit jako pohyb sem a tam. Jedná se o odchody zaměstnanců ze společnosti. Tyto odchody rozdělujeme z pohledu zaměstnance na dobrovolné (zaměstnanec se rozhodne ukončit svůj pracovní poměr), nedobrovolné (zaměstnavatel se rozhodne ukončit pracovní poměr zaměstnance) a z pohledu zaměstnavatele na žádoucí a nežádoucí

Nadměrná fluktuace má negativní dopad na výkon celé společnosti. Odchod více zaměstnanců najednou může ohrozit chod oddělení, odchod odborníka znamená ztrátu firemního know-how. Ztráta každého zaměstnance je pro společnost ztrátou nejen zkušeného zaměstnance, snížení motivace stávajících zaměstnanců, ale i ztrátou finanční. Musí se najít a zaučit nový kolega. A to stojí čas, úsilí i peníze. 

Pojďme se podívat na nejčastější příčiny fluktuace. 

Příčiny fluktuace

Pro zaměstnavatele je kritické zjistit důvody dobrovolné fluktuace zaměstnance, který se rozhodl ukončit svůj pracovní poměr ve společnosti. Zjištění příčiny fluktuace může mít na starosti personální oddělení společně s nadřízeným daného zaměstnance, kteří při rozhovoru s odcházejícím zaměstnancem zjišťují, co jej k tomuto rozhodnutí vedlo a zda je něco, co společnost může udělat, aby své rozhodnutí změnil. Zjištěné bariéry se nadřízený pracovník pokusí v nejkratším možném termínu odstranit. Personální oddělení vede evidenci odchodů, včetně důvodů a kroků, které nadřízený udělal pro odstranění bariér. 

Nejčastějšími příčinami fluktuace jsou:

  • Nevhodná firemní kultura společnosti, kde se zaměstnanec necítí dobře, není motivován;
  • Omezené možnosti kariérního rozvoje
  • Nemožnost udržet work-life balance
  • Pocit nedocenění v oblasti odměňování

Kritická je zkušební doba zaměstnance, proto nezapomeňte na vhodný onboarding a adaptační program.

Zjistěte možnosti inzerce

Fluktuace zaměstnanců výpočet

Výpočet fluktuace zaměstnanců má ve většině společností na starosti personální oddělení, které vede celou agendu zaměstnanců, i těch odchozích. 

Samotný výpočet je jednoduchý. Zde je vzorec pro výpočet měsíční fluktuace:

Počet zaměstnanců, kteří v daném měsíci odešli
/
Počet plného stavu zaměstnanců za stejný měsíc

Stejně důležité jako výsledné procento jsou i důvody odchodů. 

O fluktuaci zaměstnanců by se nemělo zajímat jen personální oddělení a manažer daného oddělení, ale celé vedení. Doporučujeme, aby personální oddělení na pravidelné bázi, týdenní či měsíční, připravovalo pro vedení společnosti report fluktuace - procentuální vyjádření za sledované období, porovnání se stejným obdobím minulého roku, hlavní důvody odchodů a kroky, které byly učiněny, aby se situace neopakovala a zjištěné bariéry byly odstraněny. 

Míra fluktuace zaměstnanců v ČR je variabilní, například rok 2020 byl poznamenán pandemií Covid-19 a dobrovolná fluktuace se snížila na minimum, naopak nedobrovolná vzrostla, protože společnosti musely propouštět. Za optimální je považována úroveň 5-7% fluktuace.

 

Publikováno 16. ledna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Fluktuace zaměstnanců –⁠ jak jí předejít a vypočítat

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena