Fluktuace zaměstnanců –⁠ jak jí předejít a vypočítat

Zaměříme se na odchody zaměstnanců ze společnosti, tedy na fluktuaci zaměstnanců. Proč zaměstnanci odcházejí, jaké jsou hlavní příčiny, jak odchodu klíčových zaměstnanců můžete zabránit. Přidáme i informaci o tom, jak pracovat se zjištěnými daty - jak spočítat, kolik zaměstnanců odchází, co vše byste měli reportovat vedení společnosti.

Fluktuace zaměstnanců

Úvodem si pojďme říci, co je fluktuace a jak se rozděluje. Doslovně se fluktuace dá přeložit jako pohyb sem a tam. Jedná se o odchody zaměstnanců ze společnosti. Tyto odchody rozdělujeme z pohledu zaměstnance na dobrovolné (zaměstnanec se rozhodne ukončit svůj pracovní poměr), nedobrovolné (zaměstnavatel se rozhodne ukončit pracovní poměr zaměstnance) a z pohledu zaměstnavatele na žádoucí a nežádoucí

Nadměrná fluktuace má negativní dopad na výkon celé společnosti. Odchod více zaměstnanců najednou může ohrozit chod oddělení, odchod odborníka znamená ztrátu firemního know-how. Ztráta každého zaměstnance je pro společnost ztrátou nejen zkušeného zaměstnance, snížení motivace stávajících zaměstnanců, ale i ztrátou finanční. Musí se najít a zaučit nový kolega. A to stojí čas, úsilí i peníze. 

Pojďme se podívat na nejčastější příčiny fluktuace. 

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Příčiny fluktuace

Pro zaměstnavatele je kritické zjistit důvody dobrovolné fluktuace zaměstnance, který se rozhodl ukončit svůj pracovní poměr ve společnosti. Zjištění příčiny fluktuace může mít na starosti personální oddělení společně s nadřízeným daného zaměstnance, kteří při rozhovoru s odcházejícím zaměstnancem zjišťují, co jej k tomuto rozhodnutí vedlo a zda je něco, co společnost může udělat, aby své rozhodnutí změnil. Zjištěné bariéry se nadřízený pracovník pokusí v nejkratším možném termínu odstranit. Personální oddělení vede evidenci odchodů, včetně důvodů a kroků, které nadřízený udělal pro odstranění bariér. 

Nejčastějšími příčinami fluktuace jsou:

  • Nevhodná firemní kultura společnosti, kde se zaměstnanec necítí dobře, není motivován;
  • Omezené možnosti kariérního rozvoje
  • Nemožnost udržet work-life balance
  • Pocit nedocenění v oblasti odměňování

Kritická je zkušební doba zaměstnance, proto nezapomeňte na vhodný onboarding a adaptační program.

Zjistěte možnosti inzerce

Fluktuace zaměstnanců výpočet

Výpočet fluktuace zaměstnanců má ve většině společností na starosti personální oddělení, které vede celou agendu zaměstnanců, i těch odchozích. 

Samotný výpočet je jednoduchý. Zde je vzorec pro výpočet měsíční fluktuace:

Počet zaměstnanců, kteří v daném měsíci odešli
/
Počet plného stavu zaměstnanců za stejný měsíc

Stejně důležité jako výsledné procento jsou i důvody odchodů. 

O fluktuaci zaměstnanců by se nemělo zajímat jen personální oddělení a manažer daného oddělení, ale celé vedení. Doporučujeme, aby personální oddělení na pravidelné bázi, týdenní či měsíční, připravovalo pro vedení společnosti report fluktuace - procentuální vyjádření za sledované období, porovnání se stejným obdobím minulého roku, hlavní důvody odchodů a kroky, které byly učiněny, aby se situace neopakovala a zjištěné bariéry byly odstraněny. 

Míra fluktuace zaměstnanců v ČR je variabilní, například rok 2020 byl poznamenán pandemií Covid-19 a dobrovolná fluktuace se snížila na minimum, naopak nedobrovolná vzrostla, protože společnosti musely propouštět. Za optimální je považována úroveň 5-7% fluktuace.

 

Publikováno 16. ledna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Fluktuace zaměstnanců –⁠ jak jí předejít a vypočítat

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Žádost o prodloužení rodičovské dovolené + vzor

Potřebujete změnit délku své rodičovské dovolené? Stačí zaměstnavatele informovat, použijte náš formulář prodloužení rodičovské dovolené.
Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Základy mzdového účetnictví pro personalisty

Personalisté by měli znát základy mzdového účetnictví, aby dokázali zodpovědět případné dotazy svých zaměstnanců. Přinášíme vám přehledně zpracované základní informace o vyměřovacím základu, mzdovém listu a výplatě mzdy. Dozvíte se, jaké…
Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Zkratky v HR - znáte rozdíly mezi ATS, CRM, LMS?

Co ATS, CRM nebo LMS znamená ve světě lidských zdrojů? V tomto článku se podíváme na význam hlavních zkratek technologických nástrojů, software a strategií, se kterými se v oblasti HR setkáváme poměrně často. Tyto nástroje nachází své uplatnění při…
Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Alma Career s.r.o, skupina LMC mění název

Korporátní skupina LMC, provozovatel několika pracovních portálů v ČR, oznámila, že od 1. ledna 2024 se bude prezentovat pod novým názvem Alma Career s.r.o.. Tato změna představuje nejen reorganizaci, ale také krok k ještě další expanzi této skupiny…
Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Příslib zaměstnání pro různé příležitosti + vzory

Přislíbit zaměstnání kandidátovi, který úspěšně prošel výběrovým řízením, vězni pro podmíněné propuštění nebo úřadu práce pro proplacení rekvalifikace? Na všechny varianty pro vás máme vzor zdarma. Ukážeme vám, jaké právní důsledky s sebou příslib…
Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit - moderní a jednoduchý HR nástroj

Datacruit je moderní technologická platforma zaměřená na automatizaci a zefektivnění náborových procesů. Umožňuje firmám centralizovat náborové aktivity od publikování nabídek práce až po konečné rozhodnutí o přijetí kandidáta. Jeho klíčovým…
Recru - cesta k efektivním náborům

Recru - cesta k efektivním náborům

Recru ATS je cloudové řešení pro nábor a hodnocení kandidátů, poskytující funkce pro správu pozic, kandidátů a hodnocení. Systém byl navržen tak, aby personalistům usnadnil a zrychlil náborový proces, redukoval administrativní úkoly a umožnil jim…
Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis - chytrý náborový software

Recruitis je moderní technologické řešení pro nábor zaměstnanců v digitální éře. Jedná se o systém, který kombinuje softwarové aplikace, databázové systémy a algoritmy pro optimalizaci náborového procesu. Jeho moduly a nástroje umožňují správu…
Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio - moderní náborová aplikace a chytré ATS

Teamio je inovativní aplikace pro sledování uchazečů (ATS) navržená pro zefektivnění a digitalizaci náborových procesů v 21. století. S jasnou misí "Dělejte nábory skvěle", Teamio nabízí řešení na míru pro organizace všech velikostí a zdůrazňuje…
Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Jak řešit odpovědnost zaměstnance za škodu

Podíváme se na odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání. Dozvíte se, v jakých případech můžete po zaměstnanci chtít uhradit celou částku, a kdy je odpovědnost zaměstnance za škodu ve výši 4,5 násobku mzdy.…
Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Odvody a náklady za zaměstnance pro personalisty

Pojďme se společně podívat na to, kolik vás jako zaměstnavatele stojí zaměstnanec. Tedy, jaké jsou náklady zaměstnavatele na zaměstnance, mzda a povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance. Na konkrétním případě si ukážeme výpočet nákladů na…
Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

Vše, co potřebujete vědět o rodičovské dovolené

S námi získáte základní přehled o tom, jak dlouho trvá rodičovská dovolená, kdy končí rodičovská dovolená, jak se vypočítává a jak správně postupovat při jejím ukončení. Přidáme také užitečné informace, jak zajistit hladký návrat do zaměstnání po…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena