Jak na ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

V tomto díle našeho seriálu o skončení pracovního poměru se zaměříme na to, jaké máte možnosti, pokud se zhorší váš zdravotní stav, například dlouhodobě pozbudete zdravotní způsobilost nebo jste v pracovní neschopnosti. Jak je to s výpovědní lhůtou, kdy se neprodlužuje a kdy se naopak prodlužuje.

Ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Zákoník práce dává vašemu zaměstnavateli dvě možnosti, kdy s vámi kvůli zhoršení vašeho zdravotního stavu může rozvázat pracovní poměr. 

  1. Pokud nesmíte pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí dále konat dosavadní práci. Pokud je váš pracovní poměr ukončen z tohoto důvodu, náleží vám odstupné.
  2. Jestliže jste dlouhodobě pozbyli zdravotní způsobilost. 

V obou případech toto stanovisko vydává lékař, poskytovatel pracovně-lékařských služeb, a to vyjádřením - posudkem, které doručí vám i vašemu zaměstnavateli. Jedná se o lékaře, který dobře zná vaše pracoviště a je seznámen s obsahem vaší práce. 

Aktuální nabídka práce

S ukončením pracovního poměru pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí se nese váš nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku vaší průměrné mzdy. 

  • Zaměstnavatel je ten, kdo určuje, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv. 
  • Vláda České republiky stanovuje seznam nemocí, které je možné pokládat za nemoci z povolání. Podezření na nemoc z povolání musí potvrdit odborníci ze střediska nemocí z povolání. Do střediska vás může vyslat váš zaměstnavatel, ale můžete se objednat i sami, pokud zaměstnavatel odmítne.

Ukončení pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost musí být podloženo písemným lékařským posudkem poskytovatele pracovně-lékařských služeb, kde je vysloveně uvedeno, že jste dlouhodobě pozbyli zdravotní způsobilost. 

Nejprve se vás zaměstnavatel musí pokusit převést na jinou práci v rámci vaší pracovní smlouvy. Mějte na paměti, že pokud takovou možnost zaměstnavatel nemá, může vás převést i na práci jiného druhu, a to i bez vašeho souhlasu. Práce jiného druhu s sebou nese povinnost absolvovat další lékařskou prohlídku, kde poskytovatel pracovně-lékařských služeb určí, zda jste schopnosti tento druh práce vykonávat. Takové převedení na jiný druh práce je řešením dočasným. Pokud se nedohodnete na trvalém řešení, přichází na řadu ukončení pracovního poměru

V obou případech máte nárok na klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtu. Pokud vám zaměstnavatel nemůže práci přidělovat, trvejte na překážkách na straně zaměstnavatele. Jinými slovy, budete pobírat svou mzdu, ale nebudete docházet do práce. 

Neschopenka a ukončení pracovního poměru

Může se stát, že onemocníte ve výpovědní lhůtě. V tu chvíli se dostáváte do takzvané ochranné doby. 

Jsou dvě možnosti, jak může dojít k ukončení pracovního poměru v pracovní neschopnosti

  1. Vaše neschopenka skončí dříve, než výpovědní lhůta. Vrátíte se do práce a odpracujete zbytek své výpovědní doby. Výpovědní lhůta se neprodlužuje. 
  2. Vaše nemoc trvá déle a přesáhne termín skončení pracovního poměru. Výpovědní lhůta se prodlouží o dobu vaší nemoci (délku ochranné doby) a přičtou se k termínu, kdy skončila vaše pracovní neschopnost. 

Příklad: Váš pracovní poměr má skončit 31. července. Od 24. července do 7. srpna jste v dočasné pracovní neschopnosti. Vaše výpovědní lhůta se prodlužuje o dny nemoci = 7 kalendářních dnů. Ty se přičtou k datu 7. srpna, kdy vaše neschopenka končí. Váš pracovní poměr skončí 7. srpna + 7 kalendářních dnů = 14. srpna. 

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a nemocenská

Jestliže jste se svým zaměstnavatelem podepsali pracovní smlouvu na dobu určitou, váš pracovní poměr končí dnem, který je ve smlouvě uveden. Nevztahuje se na vás výpovědní lhůta. 

Pokud jste onemocněli a vaše nemoc se protáhla do termínu, který je stanoven jako poslední pracovní den, váš pracovní poměr skončí. Nemusíte se bát, nemocenskou budete pobírat do doby, než váš ošetřující lékař, který neschopenku vydal, rozhodne, že jste zdrávi.

 

Publikováno 24. srpna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak na ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena