Jak je to s dovolenou při ukončení práce

Končíte ve stávajícím zaměstnání a stále máte zůstatek dovolené. Nejprve si spočítáme, zda opravdu na dovolenou máte nárok, abyste nebyli nepříjemně překvapeni. Vysvětlíme si, kdy si dovolenou můžete ve výpovědní době vybrat. Vysvětlíme si, že zaměstnavatel vám čerpání může nařídit, a to i ve výpovědní lhůtě. A doplníme, jak je to s proplácením.

Vše, co potřebujete vědět o dovolené, kdy vám na ni vznikne nárok, jsme si pověděli v článku Máte nárok na dovolenou? Zjistěte, jak ji vypočítat.

Dnes se detailněji zaměříme na to, jak je to s dovolenou, když v práci končíte. Pro potřeby dovolené není důležité, z jakého důvodu končíte, zda jste se rozhodli sami, nebo se pro ukončení spolupráce rozhodl váš zaměstnavatel. 

Výpočet zůstatku dovolené

Od 1. ledna 2021 se změnil systém, jak se nárok na dovolenou počítá. Důvodem této změny bylo zajistit spravedlivější nároky pro ty, kteří pracují na směny. Nově se dovolená počítá v hodinách, dříve se nárok počítal ve dnech. 

Návod na samotný výpočet:

Týdenní úvazek v hodinách

/ 52 týdnů v roce

x 52 týdnů odpracováno

x 4 týdny (nárok dovolené)

= nárok na dovolenou v hodinách

Odpracovali jste celý rok? 

Pokud jste odpracovali celý rok, tedy 52 týdnů, máte nárok na celou dovolenou, kterou váš zaměstnavatel garantuje. Samozřejmě musíte odečíst dovolenou, kterou jste již vyčerpali. 

Neodpracovali jste celý rok

Pokud jste odpracovali méně než 52 týdnů, dojde ke krácení dovolené při ukončení pracovního poměru. K výpočtu zůstatku použijte vzorec uvedený výše a spočítejte si, kolik dovolené vám zůstává. 

Nárok na poměrnou část dovolené vám vznikne, jestliže jste vykonávali práci u téhož zaměstnavatele alespoň po dobu čtyř týdnů

Pojďme si ukázat výpočet na konkrétním případu. U zaměstnavatele jste odpracovali 12 týdnů. Zaměstnavatel jako benefit nabízí pátý týden dovolené (4 týdny jsou ze zákona, pátý týden je benefitem zaměstnavatele). 

Týdenní úvazek v hodinách = 40 hodin

/ 52 týdnů v roce

x 12 týdnů odpracováno

x 5 týdnů nárok na dovolenou

= 46,15 hodin je váš nárok nárok na dovolenou v hodinách

Nárok zaokrouhlujeme nahoru, máte tedy nárok na 47 hodin dovolené.

Připomínáme, že na dovolenou můžete nastoupit pouze, pokud je schválena zaměstnavatelem. Zaměstnavatel dle zákona určuje čerpání dovolené. Jsou zaměstnavatelé, kteří schvalují čerpání dovolené ve výpovědní lhůtě. A naopak, váš zaměstnavatel čerpání schválit nemusí z důvodu hladkého předání vaší práce, zaučení nového kolegy a podobně. Další možností je, že váš zaměstnavatel vám nařídí zbývající dovolenou vyčerpat. 

Pokud váš zaměstnavatel neschválí, abyste si vyčerpali zbývající dovolenou, dojde k proplacení dovolené při ukončení pracovního poměru. Zbývající dovolenou lze proplatit pouze při ukončení pracovního poměru. Zbývající dovolená vám bude proplacena automaticky, není třeba o ni žádat, a to s poslední mzdou. Dovolená vám bude proplacena ve výši průměrného výdělku.

Můžou mi dovolenou ve výpovědní době nařídit?

Ano, jak jsme si říkali, čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. I ve výpovědní době vám dovolenou může nařídit, a to minimálně 14 dní předem a písemně. I když nebudete souhlasit, na dovolenou nastoupit musíte

Převedení dovolené do nové práce

Zákoník práce umožňuje, abyste současného zaměstnavatele požádali o převedení zůstatku vaší dovolené k novému zaměstnavateli. Žádají o to zaměstnanci, kteří nechtějí, aby jim zbývající dovolená byla proplacena, protože plánují, že si jí vyčerpají. 

Původní a nové zaměstnání na sebe musí navazovat a oba zaměstnavatelé se na převodu vaší zbývající dovolené musí dohodnout.

Přečerpali jste dovolenou

Může se stát, že svůj pracovní poměr ukončíte a zjistíte, že jste vyčerpali více dovolené, než na jakou vám za odpracovaný čas vznikl nárok. Taková dovolená vám bude z poslední mzdy stržena; zaměstnavatel je oprávněn i bez vašeho souhlasu srazit ze mzdy odpovídající část vyplacené náhrady mzdy. 

Pokud jste vyčerpali víc, než co vám mzdová účetní může strhnout, domluví se s vámi zaměstnavatel na splátkovém kalendáři.

 

Publikováno 24. srpna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak je to s dovolenou při ukončení práce

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena