Vše o ukončení dohody o provedení práce

Jakékoliv ukončení pracovní poměru není snadné, proto jsme pro vás připravili detailní vysvětlení kdy a jakým způsobem můžete ukončit svou dohodu o provedení práce. Až si vyberete způsob ukončení dohody o provedení práce, budete mít k dispozici vzor ukončení dohody o provedení práce, a to zdarma a v editovatelné podobě s nápovědami, co a kam vyplnit.

Informace o odvodech, dovolené, nemocenské a vzor dohody o provedení práce jsme vám přinesli v článku Dohoda o provedení práce a vše, co potřebujete vědět.  

Jaké jsou možnosti ukončení dohody o provedení práce, jak na zrušení dohody o provedení práce vám poradíme v tomto článku. 

Ukončení dohody o provedení práce

Stejně jako u klasické pracovní smlouvy, i u dohody o provedení práce můžete mít sjednané způsoby ukončení vzájemné spolupráce. Pokud tomu tak není, platí to, co říká zákoník práce. 

Zákoník práce umožňuje tři způsoby ukončení pracovního poměru, který je založen dohodou o provedení práce. 

  • Dohoda o ukončení dohody o provedení práce. Doporučujeme vám domluvit se s manažer případně vaším personálním oddělením osobně na ukončení k určitému dni.

Jelikož se jedná o dohodu, je nutné, aby souhlasily obě strany - vy jako zaměstnanec a i váš zaměstnavatel. Zaměstnavatel má právo vás s návrhem na dohodu odmítnout, pak je nutné, abyste podali výpověď. 

Dohoda o ukončení dohody o provedení práce musí být sepsána písemně, jedna kopie zůstává vám a druhá zaměstnavateli. 

  • Výpověď dohody o provedení práce, která bývá obvykle bez udání důvodu. Zákoník práce umožňuje uvádět důvody výpovědi. Dokument připravujete vy, ale my vás v tom nenecháme, proto na konci článku najdete vzor ke stažení zdarma. Vy jste ten, kdo dokument finálně připraví a ponese nebo pošle do firmy. 

Výpověď z dohody o provedení práce. Výpověď z dohody o provedení práce musí být v písemné podobě a má patnáctidenní výpovědní dobu. Ta začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Stejně jako u pracovní smlouvy po dobu výpovědní lhůty musíte i nadále pracovat, protože váš pracovní poměr pořád trvá. 

Udělejte si dvě kopie výpovědi z dohody o provedení práce a jednu si od zaměstnavatele nechte potvrdit. 

  • Okamžité zrušení dohody o provedení práce. Okamžité zrušení lze použít pouze v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, tak praví zákoník práce. 

Vy jako zaměstnanec můžete použít okamžité zrušení dohody o provedení práce například v případě, kdy vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu do 15ti dnů po splatnosti nebo v případě, že podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává), nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel vám neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. 

Zaměstnavatel s vámi může pracovní poměr ukončit, pokud například hrubým způsobem porušujete své pracovní povinnosti. 

Ukončení dohody o provedení práce vzory

Níže najdete všechny tři výše popsané dokumenty, všechny jsou pro vás úplně zdarma a v editovatelné podobě

Dohoda o ukončení dohody o provedení práce vzor

Dohoda o provedení práce výpověď vzor

Okamžité zrušení dohody o provedení práce vzor

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše o ukončení dohody o provedení práce

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena