Na co máte nárok při pracovním úrazu

Nahlásili jste pracovní úraz, zaměstnavatel potvrdil, že se o pracovní úraz jedná, s lékařem jste vyplnili potřebné dokumenty pro pojišťovnu. Víte, na co všechno máte nárok? Kdy zaměstnavatel nemusí odškodné vyplatit, nebo vyplatí jen část?

Základní informace o tom, co je pracovním úrazem, jaké jsou druhy pracovních úrazů a co naopak pracovním úrazem není, jsme si řekli v článku Jak postupovat při pracovním úrazu.

Aktuální nabídka práce

Pracovní úraz odškodnění 

Výši odškodnění každého pracovního úrazu stanoví zaměstnavatel. Zaměstnavatel výši odškodnění stanoví na základě interního vyšetřování vzniku úrazu, jeho příčin a okolností vzniku. 

Na co máte nárok 

V případě vzniku pracovního úrazu máte nárok na následující náhrady škody:

 • pracovní úraz bolestné;
 • ztráta na výdělku po dobu nebo po skončení pracovní neschopnosti;
 • ztížení společenského uplatnění;
 • náklady spojené s léčením úrazu;
 • hmotná náhrady škody. 

Pracovní úraz bolestné má svá pravidla. Od svého zaměstnavatele dostanete formulář, který připravila pojišťovna vašeho zaměstnavatele. Tento formulář odnesete svému lékaři, který vše vyplní. Na formuláři uvidíte konečný počet bodů, který lékař za váš úraz určil. Bolestné se vypočítává podle nařízení vlády, kdy každá položka má své bodové ohodnocení. Jeden bod má hodnotu 250 Kč. 

Například poranění zrakového nervu je hodnoceno 150 body; postižený zaměstnanec tedy dostane bolestné ve výši 37 500 Kč. 

Pokud jste utrpěli pracovní úraz, náhrada mzdy je jednou z často využívaných kompenzací. Náhrada za pracovní úraz je v podobě nároku na ušlý zisk po dobu trvání pracovní neschopnosti a na náhradu ušlého zisku po skončení pracovní neschopnosti. Nárok na náhradu za ztrátu na výdělku máte po celou dobu své pracovní neschopnosti.

Často je uplatňována i náhrada věcné škody. Tedy škoda konkrétní věci, která se vám v okamžiku pracovního úrazu zničila. Může se jednat o oblečení, které jste měli na sobě, hodinky, telefon. 

Jak se platí pracovní úraz? Výplata náhrad probíhá ve standardním výplatní termínu zaměstnavatele (v termínu, kdy dostáváte mzdu), pokud není určeno vnitřním předpisem jinak. 

V případě úmrtí úrazem jsou to následující náhrady škody:

 • náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem;
 • náklady spojené s léčením úrazu zemřelého zaměstnance;
 • náhrada nákladů na výživu pozůstalých;
 • jednorázové odškodnění pozůstalých;
 • hmotná náhrada škody. 

Kdo vyplácí odškodné?

Každý zaměstnavatel (i když má jen jednoho zaměstnance) musí být pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ze zákona pojištěn. 

Pokud je potřeba, aby pojišťovna proplácela odškodnění za pracovní úraz, pošle pojišťovna peníze vašemu zaměstnavateli. Zaměstnavatel je povinen vám odškodnění poslat na váš bankovní účet. 

Zaměstnavatel nemusí odškodné zaplatit

Váš zaměstnavatel se může zčásti nebo úplně zprostit povinnosti nahradit vám škodu. 

Možnosti, kdy se může zaměstnavatel zcela nebo zčásti zprostit povinnosti nahradit škodu postiženému zaměstnanci, vyplývají ze zákoníku práce. 

Zcela se zprostit nahradit škodu může zaměstnavatel v těchto případech: 

 • postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen, a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány; 
 • v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit. 

A tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy. V těchto případech nevzniká postiženému zaměstnanci žádný nárok na náhradu vzniklých škod nebo nemajetkové újmy.

Částečně zprostit se nahradit škodu může zaměstnavatel v těchto případech: 

 • když se zaměstnavatel mohl zprostit své povinnosti zcela, avšak tyto skutečnosti nebyly jedinou příčinou vzniku škody nebo nemajetkové újmy;
 • zaměstnanec si počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví; za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce. 

Zaměstnavatel se však nemůže zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu v případě, že k pracovnímu úrazu došlo při odvrácení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.

 

Publikováno 2. září 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Na co máte nárok při pracovním úrazu

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena