Pracovní smlouva na dobu určitou i neurčitou, její obsah a vzor

V tomto článku týkajícím se pracovní smlouvy se podíváme na nezbytné a obvyklé náležitosti pracovní smlouvy. Vysvětlíme si rozdíly mezi pracovní smlouvou na dobu neurčitou a pracovní smlouvou na dobu určitou; zjistíme, co se stane na konci doby určité. Nechybí ani pracovní smlouva ke stažení.

V dalším článku týkajícím se pracovní smlouvy si vysvětlíme vše, co se týká zkušební doby, jak ji lze prodlužovat. Podíváme se na dodatky k pracovní smlouvě (připravili jsme pro vás i vzor dodatku k pracovní smlouvě). Zjistíme, jak vypadá pracovní smlouva na zkrácený úvazek

Co to je pracovní smlouva

Proč se uzavírá pracovní smlouva? Jakákoliv práce, kterou zaměstnanec odvede pro svého zaměstnavatele, musí být podložena pracovní smlouvou nebo dohodou (přesněji jednou z dohod konaných mimo hlavní pracovní poměr, tuto problematiku řešíme v článku Dohody)

Podpisem pracovní smlouvy je založen pracovní poměr. Jeden originál zůstává zaměstnanci, druhý si nechává zaměstnavatel v osobní složce zaměstnance.

Práce, která je konána bez podpisu pracovní smlouvy či dohody, je práce na černo, a je nelegální. 

Náležitosti pracovní smlouvy

Teď na chvíli zamíříme do zákoníku práce a řekneme si, jaký je obsah pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí splňovat určité formální a obsahové náležitosti definované zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb. 

 • Musí být uzavřena písemně, vytištěna a podepsána oběma stranami, tedy zaměstnancem i zaměstnavatelem, a to nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání.
  • Je běžnou praxí, že se pracovní smlouva podepisuje i několik týdnů před nástupem, aby zaměstnanec měl jistotu, že o pozici nepřijde.
  • Zaměstnavatel se dopouští přestupku, pokud pracovní smlouvu neuzavře písemně nejpozději první pracovní den zaměstnance. Inspektorát práce může udělit pokutu až do výše 10 milionů korun.

Pracovní smlouva musí obsahovat 3 údaje:

 • Druh práce, kterou bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Zaměstnanec by si měl zkontrolovat, zda druh práce není příliš nekonkrétní; v takovém případě by mu zaměstnavatel mohl zadávat velmi široký okruh úkolů.
 • Místo výkonu práce - běžně se stanovuje obec jako místo výkonu práce. Naopak zaměstnanci pracující jen z domova mívají jako místo výkonu práce přesnou adresu. Oproti zaměstnancům, kteří cestují po celé České republice a domluvili se tak se zaměstnavatelem, mohou mít místem výkonu Českou republiku. Místo výkonu je důležité pro určení nároku na cestovní náhrady. Pokud vás zaměstnavatel vyšle mimo sjednané místo výkonu práce, vzniká vám nárok na cestovní náhrady. 
 • Den nástupu do zaměstnání - dnem nástupu vzniká váš pracovní poměr. Většinou se jedná o první den v měsíci. Pokud je datum nástupu sjednáno na 1. den v měsíci, který je státním svátkem, nebo sobota či neděle, po dohodě se zaměstnavatelem do práce nemusíte (nebudete mít naplánovanou směnu), ale váš pracovní poměr 1. začne.

Další podstatné náležitosti pracovní smlouvy

Něco vám ve výše popsané pracovní smlouvě chybí? Máte pravdu! Zatím jsme uvedli body, které nařizuje zákoník práce. Ale takovou smlouvu by nikdo z nás nepodepsal, proto se do smlouvy přidávají i další náležitosti. 

Do pracovních smluv se standardně přidává:

 • Identifikace zaměstnavatele.
  • Obchodní název společnosti; sídlo společnosti; identifikační údaje; jméno a pozice osoby, která společnost pro potřeby pracovní smlouvy zastupuje.
 • Identifikace zaměstnance.
  • Jméno, příjmení; adresa trvalého bydliště; datum narození.
  • Nedoporučujeme vkládat informace o mobilním telefonu či emailu. Při změně by bylo nutné vytvořit dodatek k pracovní smlouvě.
 • Zkušební doba a její délka.
 • Doba, na jakou je pracovní smlouva uzavřena, tedy zda se jedná o pracovní smlouvu na dobu neurčitou či pracovní smlouvu na dobu určitou. 
 • Pracovní doba - například 40 hodin týdně pro zaměstnance pracujícího 5 dní v týdnu po 8 hodinách. Pracovní doba může být rozvržena pravidelně či nepravidelně.
 • Mzda nebo plat. Doplněno o informaci, kdy k výplatě dochází.
  • Mzda je odměna za vykonanou práci v soukromém sektoru. Plat náleží zaměstnancům státním, obcí nebo příspěvkových organizací.
  • Mzda nebo plat mohou být určeny tzv. mzdovým výměrem, nejsou tedy určeny v pracovní smlouvě.
  • Mzda nebo plat určený v pracovní smlouvě může být měněn pouze dodatkem k pracovní smlouvě, se kterým obě strany musí souhlasit.
  • Mzda určená mzdovým výměrem může být ze strany zaměstnavatele jednostranně změněna, a vy jako zaměstnanec se změnou souhlasit nemusíte. 
 • Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. Základní seznam povinností zaměstnance, může být doplněn o mlčenlivost.
 • Benefity, včetně nároku na dovolenou. Tato část nemusí být ve smlouvě zakotvena, protože v případě změny benefitů by zaměstnavatel potřeboval písemný souhlas zaměstnance (zaměstnanec a zaměstnavatel by museli podepsat dodatek k pracovní smlouvě).

Pracovní smlouva vzor

Připravili jsme pro vás pracovní smlouvy na dobu neurčitou i na dobu určitou, zde vzor, který si můžete jednoduše stáhnout. Pracovní smlouva ke stažení.

Vzor pracovní smlouvy, kterou jsme pro vás připravili, je obsáhlý, obsahuje všechny náležitosti. Existuje také jednoduchá pracovní smlouva, která obsahuje jen nejdůležitější údaje a většinou vše ostatní se řeší potvrzením interních směrnic společnosti. Vzor této jednoduché pracovní smlouvy dáváme ke stažení.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou a pracovní smlouva na dobu určitou

Pokud je pracovní smlouva sjednána na dobu neurčitou, nezná zaměstnanec ani zaměstnavatel konec vzájemné spolupráce. Výpověď pracovní smlouvy můžete dát způsoby, které určuje zákoník práce, a jejichž seznam jsme pro vás připravili.

Zaměstnavatel má možnost se se zaměstnancem dohodnout na tom, že jejich spolupráce bude trvat dobu určitou. V tomto případě zaměstnavatel i zaměstnanec znají přesné datum ukončení spolupráce.

Doba určitá musí být v pracovní smlouvě přesně vymezena. Pracovní poměr může být  sjednán například:

 • Na dobu určitou, a to do DD.MM.RRRR.
 • Na dobu určitou, a to jako zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené (bude-li čerpána) paní Jany Novákové, včetně její případné dovolené čerpané mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, nejdéle však na dobu 3 let.
 • Na dobu určitou, a to do návratu paní Jany Novákové z dlouhodobé pracovní neschopnosti, nejdéle však na dobu 3 let.

Maximální délka takové spolupráce jsou 3 roky a může být opakován nejvýše dvakrát. Třetí prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou by již pro zaměstnance automaticky znamenalo pracovní poměr na dobu neurčitou (s tím, že zákoník práce umožňuje zaměstnavateli ve výjimečných případech prodloužit vícekrát).

Co se stane na konci doby určité?

Jsou tři možné scénáře:

 • Zaměstnavatel vám nabídne smlouvu na dobu neurčitou.
 • Pokud po datu ukončení spolupráce zaměstnanec stále pro zaměstnavatele pracuje s jeho vědomím, pak se pracovní smlouva automaticky mění na dobu neurčitou.
 • Pracovní poměr zaměstnance končí datem sjednaným v pracovní smlouvě.
Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Pracovní smlouva na dobu určitou i neurčitou, její obsah a vzor

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena