Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Povíme si vše o daňově výhodných benefitech, kterými jsou příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na životní pojištění. Ukážeme vám výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance a také jak je to s daněmi. Víte, že u životního pojištění je možný odpočet z daně pro zaměstnance a je platná daňová uznatelnost příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění?

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Svým zaměstnancům pomůžete spořit na budoucnost, navíc získáte daňové úlevy, úsporu mzdových nákladů a podpoříte udržitelnost. 

Někdy se můžete setkat s nesprávným označením jako příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění. Nejedná se o pojištění, ale o příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění či spoření. 

Výhody pro zaměstnavatele

Penzijní připojištění, kde příspěvek zaměstnavatele je až do výše 50 000 Kč ročně osvobozen od odvodů na zdravotní a sociální pojištění a je pro zaměstnavatele daňově uznatelný, je oblíbeným benefitem mezi zaměstnanci, ale i zaměstnavateli.  

Z příspěvků přesahujících limit 50 000 Kč musí zaměstnavatel odvést povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění. Stejně tak zaměstnanec musí z této částky odvést nejen sociální pojištění a zdravotní pojištění, ale také daň z příjmů.

Částka 50 000 Kč je souhrnný limit pro příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění.

Výhody pro zaměstnance

Příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele je i pro zaměstnance, jehož příspěvek je vyšší než 1 000 Kč měsíčně, výhodný z daňového pohledu, kdy umožňuje snížení daňového základu dotčeného zaměstnance. 

Zaměstnanec neplatí z příspěvku zaměstnavatele ani odvody, ani daň z příjmu, což je pro zaměstnance úspora 26% oproti tomu, kdyby mu jeho mzda byla o stejnou částku navýšena. Jinými slovy, penzijní připojištění příspěvek zaměstnavatele zdanění nepodléhá.  

Současně může zaměstnanec využívat státní příspěvky, a to v závislosti na výši vlastního vkladu. 

Penzijní spoření a příspěvek zaměstnavatele neomezují jiné daňové úlevy. Daňové úlevy je možné kumulovat.  

Jak funguje příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Stejně jako u všech benefitů není ani příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nárokovatelný. Zaměstnavatel si sám určí podmínky, za kterých a komu benefit poskytne. Tyto podmínky musí být dané písemně ve vnitřní směrnici zaměstnavatele, se kterou jsou zaměstnanci prokazatelně seznámeni. 

Vnitřní směrnice na penzijní příspěvek zaměstnavatele by měla obsahovat: 

  • Pro které zaměstnance je tento benefit platný, kdo jej může využívat;
  • Jaká bude výše příspěvku od zaměstnavatele; 
  • Od kdy mohou zaměstnanci benefit využívat (až po skončení zkušební doby, po ukončení 1 roku zaměstnání atd.); 
  • Je nutné, aby si zaměstnanec sám spořil určitou částku?; 
  • Jak mohou či nemohou benefit využívat zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě mimo pracovní proces? Bude i pro ně stále platný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění v době nemoci zaměstnance či například péče o dítě? 
  • Případy, kdy zaměstnavatel může rozhodnout o zrušení benefitu pro konkrétního zaměstnance (v případech porušení pracovní kázně nebo porušení povinností) nebo všechny zaměstnance. 

Příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele účtování

Pojďme se podívat i na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a jeho účtování

Zaměstnanec si může od základu daně odečíst za zdaňovací období příspěvek v celkové výši nejvýše 24 000 Kč a zaměstnavateli musí doložit výši zaplacených příspěvků pomocí potvrzení od instituce, u které má zaměstnanec pojištění sjednané. Jedná pouze o platby, které si platí sám zaměstnanec, a příspěvky zaměstnavatele se sem nezahrnují. Zaměstnavatel následně o tyto příspěvky ponižuje základ daně. 

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění

Dalším žádaným benefitem, kterým potěšíte své zaměstnance, je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění.  

Výhody pro zaměstnavatele 

Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele představuje náklady daňově uznatelné (bez ohledu na jejich výši).

Výhody pro zaměstnance 

Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění, která je zakotvené v kolektivní nebo pracovní smlouvě, případně v jiném vnitřním předpise, jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmůnepodléhají ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění do úhrnné výše 50 000 Kč ročně.

Životní pojištění = odpočet daně

Pro úplnost dodáváme, že soukromé životní pojištění placené zaměstnancem je položkou odečitatelnou od základu daně, a to za splnění zákonem stanovených podmínek (například, že smlouva musí trvat nejméně do 60 let a minimálně 60 měsíců a pojistník musí být shodný s pojištěným). Součástí životních pojistek bývá často i jiné pojištění (například úrazové pojištění nebo pojištění závažných onemocnění), o tyto části pojištění si daňový základ zaměstnanec snížit nemůže.

V případě porušení některé ze stanovených podmínek, například pokud by došlo k výplatě příjmu jiného, než je pojistné plnění ze soukromé životní pojištění, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, daňové výhody zanikají. Došlo by k dodanění, tedy příspěvky uhrazené v roce, kdy k porušení podmínky došlo, a dále příspěvky uhrazené v uplynulých 10 letech, se stávají příjmem ze závislé činnosti v tom období, ve kterém k porušení podmínek došlo.

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a daně

Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění je při splnění zákonem stanovených podmínek výhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance. Z pohledu zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění součástí daňového přiznání.

 

Publikováno 24. dubna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí…
Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Pochválit své zaměstnance můžete ústně i předáním písemné pochvaly. V obou případech si ukážeme, jak na to a jakých chyb se vyvarovat.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena