Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Povíme si vše o daňově výhodných benefitech, kterými jsou příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na životní pojištění. Ukážeme vám výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance a také jak je to s daněmi. Víte, že u životního pojištění je možný odpočet z daně pro zaměstnance a je platná daňová uznatelnost příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění?

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Svým zaměstnancům pomůžete spořit na budoucnost, navíc získáte daňové úlevy, úsporu mzdových nákladů a podpoříte udržitelnost. 

Někdy se můžete setkat s nesprávným označením jako příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění. Nejedná se o pojištění, ale o příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění či spoření. 

Výhody pro zaměstnavatele

Penzijní připojištění, kde příspěvek zaměstnavatele je až do výše 50 000 Kč ročně osvobozen od odvodů na zdravotní a sociální pojištění a je pro zaměstnavatele daňově uznatelný, je oblíbeným benefitem mezi zaměstnanci, ale i zaměstnavateli.  

Z příspěvků přesahujících limit 50 000 Kč musí zaměstnavatel odvést povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění. Stejně tak zaměstnanec musí z této částky odvést nejen sociální pojištění a zdravotní pojištění, ale také daň z příjmů.

Částka 50 000 Kč je souhrnný limit pro příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění.

Výhody pro zaměstnance

Příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele je i pro zaměstnance, jehož příspěvek je vyšší než 1 000 Kč měsíčně, výhodný z daňového pohledu, kdy umožňuje snížení daňového základu dotčeného zaměstnance. 

Zaměstnanec neplatí z příspěvku zaměstnavatele ani odvody, ani daň z příjmu, což je pro zaměstnance úspora 26% oproti tomu, kdyby mu jeho mzda byla o stejnou částku navýšena. Jinými slovy, penzijní připojištění příspěvek zaměstnavatele zdanění nepodléhá.  

Současně může zaměstnanec využívat státní příspěvky, a to v závislosti na výši vlastního vkladu. 

Penzijní spoření a příspěvek zaměstnavatele neomezují jiné daňové úlevy. Daňové úlevy je možné kumulovat.  

Jak funguje příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Stejně jako u všech benefitů není ani příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nárokovatelný. Zaměstnavatel si sám určí podmínky, za kterých a komu benefit poskytne. Tyto podmínky musí být dané písemně ve vnitřní směrnici zaměstnavatele, se kterou jsou zaměstnanci prokazatelně seznámeni. 

Vnitřní směrnice na penzijní příspěvek zaměstnavatele by měla obsahovat: 

  • Pro které zaměstnance je tento benefit platný, kdo jej může využívat;
  • Jaká bude výše příspěvku od zaměstnavatele; 
  • Od kdy mohou zaměstnanci benefit využívat (až po skončení zkušební doby, po ukončení 1 roku zaměstnání atd.); 
  • Je nutné, aby si zaměstnanec sám spořil určitou částku?; 
  • Jak mohou či nemohou benefit využívat zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě mimo pracovní proces? Bude i pro ně stále platný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění v době nemoci zaměstnance či například péče o dítě? 
  • Případy, kdy zaměstnavatel může rozhodnout o zrušení benefitu pro konkrétního zaměstnance (v případech porušení pracovní kázně nebo porušení povinností) nebo všechny zaměstnance. 

Příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele účtování

Pojďme se podívat i na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a jeho účtování

Zaměstnanec si může od základu daně odečíst za zdaňovací období příspěvek v celkové výši nejvýše 24 000 Kč a zaměstnavateli musí doložit výši zaplacených příspěvků pomocí potvrzení od instituce, u které má zaměstnanec pojištění sjednané. Jedná pouze o platby, které si platí sám zaměstnanec, a příspěvky zaměstnavatele se sem nezahrnují. Zaměstnavatel následně o tyto příspěvky ponižuje základ daně. 

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění

Dalším žádaným benefitem, kterým potěšíte své zaměstnance, je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění.  

Výhody pro zaměstnavatele 

Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele představuje náklady daňově uznatelné (bez ohledu na jejich výši).

Výhody pro zaměstnance 

Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění, která je zakotvené v kolektivní nebo pracovní smlouvě, případně v jiném vnitřním předpise, jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmůnepodléhají ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění do úhrnné výše 50 000 Kč ročně.

Životní pojištění = odpočet daně

Pro úplnost dodáváme, že soukromé životní pojištění placené zaměstnancem je položkou odečitatelnou od základu daně, a to za splnění zákonem stanovených podmínek (například, že smlouva musí trvat nejméně do 60 let a minimálně 60 měsíců a pojistník musí být shodný s pojištěným). Součástí životních pojistek bývá často i jiné pojištění (například úrazové pojištění nebo pojištění závažných onemocnění), o tyto části pojištění si daňový základ zaměstnanec snížit nemůže.

V případě porušení některé ze stanovených podmínek, například pokud by došlo k výplatě příjmu jiného, než je pojistné plnění ze soukromé životní pojištění, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, daňové výhody zanikají. Došlo by k dodanění, tedy příspěvky uhrazené v roce, kdy k porušení podmínky došlo, a dále příspěvky uhrazené v uplynulých 10 letech, se stávají příjmem ze závislé činnosti v tom období, ve kterém k porušení podmínek došlo.

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a daně

Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění je při splnění zákonem stanovených podmínek výhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance. Z pohledu zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění součástí daňového přiznání.

 

Publikováno 24. dubna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Práce ve svátek - nejčastější otázky a odpovědi

Práce ve svátek - nejčastější otázky a odpovědi

Práce ve státní svátek otevírá řadu otázek, na které vám odpovíme. Dozvíte se, zda je práce ve svátek přesčas, jak je to s příplatky a náhradním volnem, zda je možné nařízení práce ve svátek. Jak zákoník práce definuje státní svátek, respektive…
Vše o služebním autě k soukromým účelům

Vše o služebním autě k soukromým účelům

Benefit nebo pracovní pomůcka, to je služební auto. Ukážeme si, co vše má na starosti zaměstnavatel, co zaměstnanec. Kdy a za jakých podmínek může zaměstnanec využít služební auto i k soukromým účelům, kdo jej může řídit a jak je to se srážkami ze…
Jak napsat životopis - online vzor

Jak napsat životopis - online vzor

Životopis je vaší první vizitkou, kterou se představujete potenciálnímu zaměstnavateli. Je to dokument, který shrnuje vaše vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a zájmy. Jak ale napsat životopis, který bude poutavý, přehledný a profesionální? Co…
Zjistěte, jaké povinnosti má vedoucí zaměstnanec

Zjistěte, jaké povinnosti má vedoucí zaměstnanec

Ve většině společností jsou vedoucí zaměstnanci, tedy zaměstnanci, kteří vedou alespoň jednoho podřízeného. Z pozice vedoucího zaměstnance mají tito kolegové specifické povinnosti, které jim stanovuje zákoník práce. Dozvíte se, jak je to se zkušební…
Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

V rámci pracovního procesu se jen zřídka setkáváme s izolovanými pracovníky. Kolegové pracující v týmu vytváří týmového ducha, budují si vztahy. Pokud si kolegové “nesednou”, nedostatečně spolu komunikují, nemají dostatek informací, mohou se vztahy…
Tarifní mzda a vše, co o ní potřebujete vědět

Tarifní mzda a vše, co o ní potřebujete vědět

Tarifní mzda je využívána ve společnostech se standardizovanou nebo hromadnou výrobou a silnou pozicí odborové organizace. Podíváme se, jak se tarifní stupně mzdy určují, a to i s konkrétním příkladem, co do tarifní mzdy zahrnovat, co se…
Překážky na straně zaměstnance pro personalisty

Překážky na straně zaměstnance pro personalisty

Pojďme se podívat na často diskutované překážky na straně zaměstnance z pohledu personalisty. Na co všechno má zaměstnanec nárok. Jak překážky můžete využít pro rozšíření svých benefitů.
Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Pojďme si shrnout základní informace o pracovně-lékařských prohlídkách zaměstnanců. Znáte všechny typy prohlídek, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, jaké jsou lhůty? Vše se dozvíte!
Jaká má být správná teplota na pracovišti

Jaká má být správná teplota na pracovišti

Zaměstnanci velmi diskutované téma - teplota na pracovišti. Jednomu je zima, druhý by rád větral. Pojďme se podívat na nové nařízení vlády z roku 2022, které mění minimální teploty pro práce vsedě s minimální nebo lehkou celotělovou aktivitou.…
Přehledně: 13. plat a vše, co potřebujete vědět

Přehledně: 13. plat a vše, co potřebujete vědět

Kdo by nechtěl dostat jeden nebo dokonce dva platy navíc? Pojďme se podívat, kdy a za jakých podmínek společnosti vyplácejí zaměstnancům bonusy, respektive 13. nebo 14. plat. Na co si dát pozor, aby se benefit neotočil proti společnosti.
Vše o stažení výpovědi ze strany zaměstnance

Vše o stažení výpovědi ze strany zaměstnance

Stažení výpovědi zaměstnancem je vlastně prosbou ke stávajícímu zaměstnavateli, aby si vás v práci ponechal. Zaměstnavatele není možné ke stažení výpovědi přimět. Pokud zaměstnavatel souhlasí, stačí vyplnit formulář ke stažení výpovědi, který…
Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Povíme si vše o daňově výhodných benefitech, kterými jsou příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na životní pojištění. Ukážeme vám výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance a také jak je to s daněmi. Víte, že u životního pojištění je možný…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena