Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Povíme si vše o daňově výhodných benefitech, kterými jsou příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na životní pojištění. Ukážeme vám výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance a také jak je to s daněmi. Víte, že u životního pojištění je možný odpočet z daně pro zaměstnance a je platná daňová uznatelnost příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění?

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Svým zaměstnancům pomůžete spořit na budoucnost, navíc získáte daňové úlevy, úsporu mzdových nákladů a podpoříte udržitelnost. 

Někdy se můžete setkat s nesprávným označením jako příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění. Nejedná se o pojištění, ale o příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění či spoření. 

Zjistěte možnosti inzerce

Výhody pro zaměstnavatele

Penzijní připojištění, kde příspěvek zaměstnavatele je až do výše 50 000 Kč ročně osvobozen od odvodů na zdravotní a sociální pojištění a je pro zaměstnavatele daňově uznatelný, je oblíbeným benefitem mezi zaměstnanci, ale i zaměstnavateli.  

Z příspěvků přesahujících limit 50 000 Kč musí zaměstnavatel odvést povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění. Stejně tak zaměstnanec musí z této částky odvést nejen sociální pojištění a zdravotní pojištění, ale také daň z příjmů.

Částka 50 000 Kč je souhrnný limit pro příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění.

Výhody pro zaměstnance

Příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele je i pro zaměstnance, jehož příspěvek je vyšší než 1 000 Kč měsíčně, výhodný z daňového pohledu, kdy umožňuje snížení daňového základu dotčeného zaměstnance. 

Zaměstnanec neplatí z příspěvku zaměstnavatele ani odvody, ani daň z příjmu, což je pro zaměstnance úspora 26% oproti tomu, kdyby mu jeho mzda byla o stejnou částku navýšena. Jinými slovy, penzijní připojištění příspěvek zaměstnavatele zdanění nepodléhá.  

Současně může zaměstnanec využívat státní příspěvky, a to v závislosti na výši vlastního vkladu. 

Penzijní spoření a příspěvek zaměstnavatele neomezují jiné daňové úlevy. Daňové úlevy je možné kumulovat.  

Jak funguje příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Stejně jako u všech benefitů není ani příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nárokovatelný. Zaměstnavatel si sám určí podmínky, za kterých a komu benefit poskytne. Tyto podmínky musí být dané písemně ve vnitřní směrnici zaměstnavatele, se kterou jsou zaměstnanci prokazatelně seznámeni. 

Vnitřní směrnice na penzijní příspěvek zaměstnavatele by měla obsahovat: 

  • Pro které zaměstnance je tento benefit platný, kdo jej může využívat;
  • Jaká bude výše příspěvku od zaměstnavatele; 
  • Od kdy mohou zaměstnanci benefit využívat (až po skončení zkušební doby, po ukončení 1 roku zaměstnání atd.); 
  • Je nutné, aby si zaměstnanec sám spořil určitou částku?; 
  • Jak mohou či nemohou benefit využívat zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě mimo pracovní proces? Bude i pro ně stále platný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění v době nemoci zaměstnance či například péče o dítě? 
  • Případy, kdy zaměstnavatel může rozhodnout o zrušení benefitu pro konkrétního zaměstnance (v případech porušení pracovní kázně nebo porušení povinností) nebo všechny zaměstnance. 

Příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele účtování

Pojďme se podívat i na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a jeho účtování

Zaměstnanec si může od základu daně odečíst za zdaňovací období příspěvek v celkové výši nejvýše 24 000 Kč a zaměstnavateli musí doložit výši zaplacených příspěvků pomocí potvrzení od instituce, u které má zaměstnanec pojištění sjednané. Jedná pouze o platby, které si platí sám zaměstnanec, a příspěvky zaměstnavatele se sem nezahrnují. Zaměstnavatel následně o tyto příspěvky ponižuje základ daně. 

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění

Dalším žádaným benefitem, kterým potěšíte své zaměstnance, je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění.  

Výhody pro zaměstnavatele 

Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele představuje náklady daňově uznatelné (bez ohledu na jejich výši).

Výhody pro zaměstnance 

Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění, která je zakotvené v kolektivní nebo pracovní smlouvě, případně v jiném vnitřním předpise, jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmůnepodléhají ani odvodům sociálního a zdravotního pojištění do úhrnné výše 50 000 Kč ročně.

Životní pojištění = odpočet daně

Pro úplnost dodáváme, že soukromé životní pojištění placené zaměstnancem je položkou odečitatelnou od základu daně, a to za splnění zákonem stanovených podmínek (například, že smlouva musí trvat nejméně do 60 let a minimálně 60 měsíců a pojistník musí být shodný s pojištěným). Součástí životních pojistek bývá často i jiné pojištění (například úrazové pojištění nebo pojištění závažných onemocnění), o tyto části pojištění si daňový základ zaměstnanec snížit nemůže.

V případě porušení některé ze stanovených podmínek, například pokud by došlo k výplatě příjmu jiného, než je pojistné plnění ze soukromé životní pojištění, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, daňové výhody zanikají. Došlo by k dodanění, tedy příspěvky uhrazené v roce, kdy k porušení podmínky došlo, a dále příspěvky uhrazené v uplynulých 10 letech, se stávají příjmem ze závislé činnosti v tom období, ve kterém k porušení podmínek došlo.

Objevte možnosti inzerce

Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění a daně

Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění je při splnění zákonem stanovených podmínek výhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance. Z pohledu zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění součástí daňového přiznání.

 

Publikováno 24. dubna 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena