Jednatel společ. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Pracovní poměr práce na plný úvazek
Smluvní vztah pracovní smlouva (na dobu určitou 1. 10. 2022 — 30. 9. 2029)
Lokalita Tábor
Firma Město Tábor
Min. vzdělání Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Hrubá mzda 70.000 – 77.000 Kč
Kontakt Ing. Olga Bastlová, zobrazit tel. číslo

O nás

Společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora byla založena městem Tábor.  Hlavní činností je zajištění správy, provozu a údržby tělovýchovných zařízení. Uzavírání smluv se sportovními organizacemi.

Náplň práce:

 • řízení společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s předmětem podnikání společnosti, včetně vedení předepsané evidence a účetnictví
 • řízení správy, provozu a organizace údržby tělovýchovných zařízení, zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení (městského kina) příprava koncepcí rozvoje spravovaných zařízení
 • vyhledávání zajímavé programové náplně spravovaných zařízení
 • organizace sportovních, kulturních a jiných programů
 • příprava a uzavírání smluv se sportovními organizacemi a dodavateli kulturních a společenských akcí, vyhledávání zajímavých aktivit pro spravovaná zařízení uzavírání všech dalších smluv souvisejících s chodem společnosti

Co od Vás očekáváme:

Do funkce jednatele společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora, s.r.o. může být jmenována fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.

 • vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské vzdělání s maturitou a s příslušnou praxí nejméně pěti let, 
 • vhodnou praxí na vedoucí nebo podobné pozici
 • rámcová znalost legislativy na úseku obchodního, občanského a pracovního práva
 • manažerské, organizační, řídící a komunikační schopnosti, zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům
 • orientace v místních sportovních a kulturních aktivitách
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilita
 • trestní bezúhonnost
 • znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • znalost anglického a příp. jiného světového jazyka výhodou

 

 • Výčet dokladů, které je nutné k výběrovému řízení uchazečem předložit:
 • Přihláška do výběrového řízení, která bude obsahovat:
 • Jméno, příjmení, titul uchazeče
 • Datum narození uchazeče
 • Státní příslušnost uchazeče
 • Adresa trvalého pobytu uchazeče
 • Číslo občanského průkazu uchazeče
 • Datum a podpis uchazeče
 • Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Návrh koncepce řízení, provozování a rozvoje společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. v maximálním rozsahu 2 stran formátu A4
 • Další potřebné informace je možné získat od místostarostky města Ing. Olgy Bastlové tel. zobrazit tel. číslo, Tábor, Žižkovo náměstí 2/2,  e-mail: Odpovědět na inzerát.

  Lhůta pro podání přihláškydo 4.8.2022 (čtvrtek) do 12 hodin , přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.  

 • Místo a způsob podání přihlášky: osobně na podatelně MÚ Tábor nebo poštou na adresu Městský úřad Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor. Přihláška včetně příloh bude podána v zalepené obálce, která v levém dolním roku bude opatřena nápisem NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na jednatele TZMT. Na zadní straně jméno, příjmení, bydliště.

 • Termín pohovorů s uchazeči:

  Otevření obálek provede komise pro otevírání obálek, která vyhodnotí jejich úplnost. Po otevření obálek s přihláškami budou uchazeči telefonicky kontaktováni a bude jim sdělen čas přijímacího pohovoru. Pohovory s vybranými uchazeči provede Rada města Tábora v působnosti valné hromady společnosti  dne  22.8.2022.

  Předpokládaný nástup na pozici:  1.10.2022 nebo dle dohody

  Další podmínky výběrového řízení:

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, nevracet podané nabídky a vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou, aniž by byl vyzván k doplnění nabídky.
 • Nabídky, které budou doručeny po stanoveném termínu, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny.
 • Za zpracování a zaslání nabídky nepřísluší zájemci úhrada.

Co Vám můžeme nabídnout:

 • samostatnou práci s možností seberealizace
 • odpovídající pracovní a platové podmínky
 • základní měsíční odměnu ve výši 70 000 Kč
 • za splněné cíle je možnost přiznání mimořádné odměny až do výše 80 000 Kč/rok
 • další bonusy: služební telefon, služební automobil, příspěvek na důchodové a životní pojištění, stravenky

Máte zájem o tuto nabídku? Odpovědět na inzerát

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2022 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena