Vše, co musíte znát o NDA – mlčenlivosti

Víte, proč nemáte mít mlčenlivost ukotvenou ve vnitřních předpisech? Ukážeme vám, jak právně správně podchytit potřebu mlčenlivosti. Ukážeme si, jaké jsou možnosti zaměstnavatele v případě porušení mlčenlivosti. Získáte dokument mlčenlivost zaměstnance vzor, který si můžete přizpůsobit vašim potřebám, abyste získali pro vás ideální smlouvu o mlčenlivosti NDA. My nebudeme mlčet o mlčenlivosti a zodpovíme nejčastější dotazy, které personalisté o mlčenlivosti mají. Dozvíte se vše, co o mlčenlivosti potřebujete znát. Je pro vás připravena NDA smlouva vzorová.

Mlčenlivost

Aby klíčoví zaměstnanci mohli plně vykonávat svou práci a přinášeli společnosti požadovanou hodnotu, je nutné je seznámit s citlivými, často i tajnými informacemi, interním know-how. Pro tyto případy je zde možnost zajistit mlčenlivost zaměstnance sjednáním Dohody o zachování mlčenlivosti. 

Mlčenlivost zákoník práce upravuje výhradně u daného okruhu zaměstnanců, a obecně můžeme říci, že se jedná o státní zaměstnance. Jiným zaměstnancům, než taxativně vymezeným ustanovením § 303 odst. 1 Zákoníku práce, povinnost mlčenlivosti přímo ze zákona nevyplývá. 

Pro všechny zaměstnance ze zákoníku práce ust. § 301 písm. d) vyplývá povinnost nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

Pro všechny společnosti je klíčová oblast GDPR, mlčenlivost GDPR může být ustanovena ve vnitřní směrnici, jejíž vzor si můžete stáhnout zdarma. Níže uvedený vzor pro NDA můžete snadno modifikovat a vytvořit si tak vlastní dokument pro mlčenlivost GDPR, respektive vzor dokumentu. 

Objevte možnosti inzerce

Způsoby zajištění mlčenlivosti

Povinnosti zaměstnance jsou v oblasti mlčenlivosti vymezeny výše uvedeným ustanovením zákoníku práce. 

Vysvětlíme vám, proč nemít mlčenlivost ukotvenou v pracovním řádu, jaké komplikace musíte překonat, pokud chcete mlčenlivost přidat do pracovní smlouvy, a proč doporučujeme pro vybrané pozice zaměstnanců používat NDA. 

Pracovní řád 

Řada zaměstnavatelů ukotvila povinnost mlčenlivosti do pracovního řádu, který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti. Je běžnou praxí mít v některém z vnitřních předpisů zaměstnavatele ukotvenou mlčenlivost o mzdě, mlčenlivost zaměstnance pro GDPR a další oblasti, které jsou pro podnikání zaměstnavatele potřebné. 

Pozor - vnitřním předpisem zaměstnavatele nelze zaměstnanci ukládat povinnosti, které jsou nad rámec zákoníku práce, pracovní či jiné smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Takové ustanovení vnitřního předpisu či pracovního řádu by tedy nebylo možno považovat za platné.

Pro mlčenlivost pracovní řád ani jiný vnitřní předpis nepoužívejte! 

Pracovní smlouva

Ukotvit povinnost mlčenlivosti v pracovní smlouvě je další možností. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, je nutné řádně, konkrétně a bez zbytečných pochybností vymezit skutečnosti, které budou povinnosti zachovávat mlčenlivost podléhat, a to pro každého zaměstnance, se kterým pracovní smlouvu budete podepisovat.

NDA + vzor 

Na začátek si pojďme říci, co je NDA. Non-disclosure agreement přeložíme do češtiny jako dohoda o mlčenlivosti. 

NDA smlouva, respektive dohoda, by měla vždy obsahovat:

  1. Jasně, konkrétně vymezit, jaké informace mají být NDA dokumentem chráněny a utajovány;
  2. Jakým způsobem by dotčený zaměstnanec nakládal s důvěrnými informacemi;
  3. Doba platnosti, kde můžete uvést povinnost mlčenlivosti zaměstnance po skončení pracovního poměru
  4. Stanovení smluvní pokuty a náhrady škody při porušení dohody;
  5. Případné výjimky. 

NDA vzor jsme pro vás připravili a zdarma si jej můžete stáhnout a libovolně editovat. 

Další možnosti 

Dalšími možnostmi, jak zaměstnance zavázat k mlčenlivosti, je: 

  • Vyhlášení obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • Sjednat se zaměstnancem dohodu o ochraně utajovaných skutečností, které chce zaměstnavatel chránit. 

Porušení mlčenlivosti

Zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru a kteří byli seznámeni s vnitřním předpisem o vyhlášení obchodního tajemství anebo sjednali dohodu o mlčenlivosti, se porušením obchodního tajemství v době trvání pracovního poměru dopustí také porušení povinnosti vyplývající pro zaměstnance z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci s důsledky z toho vyplývajícími, včetně možnosti zaměstnavatele skončit s nimi podle intenzity porušení povinnosti pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. g) zákoník práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoník práce.

Objevte možnosti inzerce

 

Publikováno 27. února 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Vše, co musíte znát o NDA – mlčenlivosti

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena