Motivační dopis, který zaujme, a jeho vzor

Ukážeme si, jak psát motivační dopis k životopisu, který zaujme, a pomůže vám k osobnímu setkání u vysněného zaměstnavatele. Jaká má být u motivačního dopisu struktura? Zjistíte, jaký je rozdíl mezi motivačním a průvodním dopisem. Kdy stačí průvodní dopis, kdy musíte napsat dopis motivační?

Již víme, že životopis je vaší vizitkou u nového zaměstnavatele. Součástí této vizitky je i průvodní a motivační dopis.

Rozdíl mezi motivačním a průvodním dopisem

Doporučujeme, abyste průvodní dopis vždy připojili ke své žádosti o zaměstnání. Motivační připojte pouze v případě, že si jej společnost vyžádá, nebo v případě, kdy máte potřebu blíže vysvětlit svou motivaci a chcete doplnit, co v životopise není. 

Jak napsat průvodní dopis se dozvíte v článku Průvodní dopis.

Aktuální nabídka práce

Co je motivační dopis

Stejně jako životopisy, které se dříve psaly jako slohová cvičení, prošly změnou i motivační dopisy. 

Motivační dopis byste měli napsat formálním jazykem jako samostatný dokument, který společně se životopisem přiložíte ke své žádosti o zaměstnání a doprovodíte tyto dva dokumenty průvodním dopisem.

Základní informace k motivačnímu dopisu

Motivační dopis vždy přizpůsobte pozici, na kterou reagujete. Nedoporučujeme univerzální motivační dopis, který v očích personalisty nebude hodnocen příznivě. Motivační dopis doplňuje váš životopis o konkrétní data, úspěchy a společně se životopisem dotváří váš celkový dojem, který ve společnosti uděláte. 

Cíl a struktura motivačního dopisu

Cílem motivačního dopisu přiloženého k životopisu je čtenáři (čtenářem může být personalista či manažer společnosti) ukázat, že vy jste nejlepším kandidátem. Kandidátem, se kterým se budou chtít setkat osobně. 

Jak napsat motivační dopis

 • Hlavička motivačního dopisu by měla být nedílnou součástí. Uveďte své kontaktní údaje a také kontaktní údaje společnosti, které dopis posíláte. 
 • Oslovení v motivačním dopise hraje také důležitou roli. Oslovte toho, komu dopis adresujete. Zjistěte si, kdo je ve společnosti za nábor zodpovědný.  

Příklad, pokud se vám podařilo zjistit, kdo je za nábor zodpovědný: 

Vážená paní Nováková, …

Příklad, pokud neznáte osobu, které byste dopis adresovali:

Vážená společnosti, ….

V celém dopise pište ve slovech “Váš, Vaše, Vaší” a podobných velké písmeno “V”. použijete-li velké “V”, vyjadřujete úctu tomu, komu dopis adresujete. I když je adresovaný jen jedné osobě.

 • V první části motivačního dopisu zmiňte svou motivaci, proč pro danou společnost chcete pracovat. 
 • Zmiňte své úspěchy na pozicích, které jsou relevantní k pozici, o kterou se ucházíte. Buďte konkrétní, pokud můžete, uveďte své úspěchy v číslech. Vyvarujte se prázdných frází “úspěšně jsem vedl projekt”. Lépe působí “za 10 měsíců jsme s týmem získali objednávky v celkové hodnotě 10 milionů Kč.  
 • Uveďte své silné stránky a doplňte je konkrétními případy. Opět buďte konkrétní, fráze “mám technické dovednosti” je lepší nahradit konkrétním úspěchem v technické oblasti, například “za 14 měsíců jsem vybudoval interní nástroj pro plánování zásobování, které jsem po úspěšném otestování spustil v šesti zemích”. 
 • Demonstrujte, že tato společnost je vaše vysněná, že jste si o společnosti nastudovali informace. Využijte internetové zdroje a v motivačním dopise zmiňte skutečnost, která se ve společnosti nedávno stala, a vás oslovila. 
 • Vyvarujte se negativních informací, nezmiňujte své nedostatky, ani nesdělujte negativní informace o svém stávajícím nebo minulém zaměstnavateli. 
 • Užívejte, stejně jako v životopise, odrážky, aby text byl snadno čitelný. 
 • Zvýrazněte to, co by si čtenář měl určitě přečíst. 
 • Maximální délka je 1 strana  A4. 

Finální verzi motivačního dopisu si vytiskněte, překontrolujte vizuální podobu, přehlednost a požádejte někoho z blízkých o kontrolu a zpětnou vazbu. Závěrečnou verzi motivačního dopisu uložte do formátu PDF, který působí profesionálně, a uložte například ve formátu příjmení_jméno_motivační_dopis.PDF

Co do motivačního dopisu nepatří

Jak jsme si řekli, motivační dopis má zaujmout čtenáře, demonstrovat vaši motivaci pracovat pro danou společnost a čtenáři nastínit vaši kvalifikaci s konkrétními příklady. 

Do motivačního dopisu nepatří

 • Finanční požadavky - jistě je budete diskutovat na osobním setkání. 
 • Požadavky na rozvržení pracovní doby - stejně jako finanční požadavky, tak ani požadavky na pracovní dobu do motivačního dopisu nepatří. 

Originální motivační dopis

Motivační dopis má být vždy originálem, originálem připraveným pro danou společnost a pro pozici, na kterou reagujete. Držte se rad uvedených v tomto článku. Doporučujeme se vyvarovat velké kreativitě v psaní motivačního dopisu (pokud není vysloveně vyžadováno zaměstnavatelem).

Aktuální nabídka práce

Motivační dopis vzor aneb Jak má vypadat motivační dopis

Jana Nováková
Personální ředitelka
Společnost ABC

Vážená paní Nováková,

Na serveru jenprace.cz mě zaujala vámi nabízená pozice obchodního zástupce.
Vaše společnost je lídrem na trhu, řadu měsíců vaše aktivity sleduji a rád bych se stal součástí vašeho úspěšného týmu.

Na pozici obchodního zástupce mám 3 roky zkušeností:
 – Byl jsem zodpovědný za prodeje koncovým zákazníkům, se kterými jsem si vytvořil nadstandardní vztahy, vždy jsem pro ně byl k dispozici, poskytoval jsem jim odborné konzultace,
 – Své cíle jsem v roce 2021 i v době částečně omezené pandemií Covid-19 plnil na 125%,
 – Nad rámec mých zodpovědností jsem pro naši společnost získal i 2 korporátní klienty,
 – Anglicky hovořím plynně, většina jednání byla v anglickém jazyce,
 – Práce v obchodě mě naplňuje, plně se zde realizuji. Jsem aktivní člověk, který neustále vyhledává nové obchodní příležitosti.

V přiloženém životopise naleznete detaily ohledně mého vzdělání a profesní praxe.

Neváhejte mě, prosím, kontaktovat na telefonním čísle 123 123 123 nebo na emailu xxx@xxx.xx.

S přáním příjemného dne,
Josef Novák 

 

Publikováno 11. dubna 2022

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Motivační dopis, který zaujme, a jeho vzor

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena