Motivační dopis, který zaujme, a jeho vzor

Ukážeme si, jak psát motivační dopis k životopisu, který zaujme, a pomůže vám k osobnímu setkání u vysněného zaměstnavatele. Jaká má být u motivačního dopisu struktura? Zjistíte, jaký je rozdíl mezi motivačním a průvodním dopisem. Kdy stačí průvodní dopis, kdy musíte napsat dopis motivační?

Již víme, že životopis je vaší vizitkou u nového zaměstnavatele. Součástí této vizitky je i průvodní a motivační dopis.

Rozdíl mezi motivačním a průvodním dopisem

Doporučujeme, abyste průvodní dopis vždy připojili ke své žádosti o zaměstnání. Motivační připojte pouze v případě, že si jej společnost vyžádá, nebo v případě, kdy máte potřebu blíže vysvětlit svou motivaci a chcete doplnit, co v životopise není. 

Jak napsat průvodní dopis se dozvíte v článku Průvodní dopis.

Co je motivační dopis

Stejně jako životopisy, které se dříve psaly jako slohová cvičení, prošly změnou i motivační dopisy. 

Motivační dopis byste měli napsat formálním jazykem jako samostatný dokument, který společně se životopisem přiložíte ke své žádosti o zaměstnání a doprovodíte tyto dva dokumenty průvodním dopisem.

Základní informace k motivačnímu dopisu

Motivační dopis vždy přizpůsobte pozici, na kterou reagujete. Nedoporučujeme univerzální motivační dopis, který v očích personalisty nebude hodnocen příznivě. Motivační dopis doplňuje váš životopis o konkrétní data, úspěchy a společně se životopisem dotváří váš celkový dojem, který ve společnosti uděláte. 

Cíl a struktura motivačního dopisu

Cílem motivačního dopisu přiloženého k životopisu je čtenáři (čtenářem může být personalista či manažer společnosti) ukázat, že vy jste nejlepším kandidátem. Kandidátem, se kterým se budou chtít setkat osobně. 

Jak napsat motivační dopis

 • Hlavička motivačního dopisu by měla být nedílnou součástí. Uveďte své kontaktní údaje a také kontaktní údaje společnosti, které dopis posíláte. 
 • Oslovení v motivačním dopise hraje také důležitou roli. Oslovte toho, komu dopis adresujete. Zjistěte si, kdo je ve společnosti za nábor zodpovědný.  

Příklad, pokud se vám podařilo zjistit, kdo je za nábor zodpovědný: 

Vážená paní Nováková, …

Příklad, pokud neznáte osobu, které byste dopis adresovali:

Vážená společnosti, ….

V celém dopise pište ve slovech “Váš, Vaše, Vaší” a podobných velké písmeno “V”. použijete-li velké “V”, vyjadřujete úctu tomu, komu dopis adresujete. I když je adresovaný jen jedné osobě.

 • V první části motivačního dopisu zmiňte svou motivaci, proč pro danou společnost chcete pracovat. 
 • Zmiňte své úspěchy na pozicích, které jsou relevantní k pozici, o kterou se ucházíte. Buďte konkrétní, pokud můžete, uveďte své úspěchy v číslech. Vyvarujte se prázdných frází “úspěšně jsem vedl projekt”. Lépe působí “za 10 měsíců jsme s týmem získali objednávky v celkové hodnotě 10 milionů Kč.  
 • Uveďte své silné stránky a doplňte je konkrétními případy. Opět buďte konkrétní, fráze “mám technické dovednosti” je lepší nahradit konkrétním úspěchem v technické oblasti, například “za 14 měsíců jsem vybudoval interní nástroj pro plánování zásobování, které jsem po úspěšném otestování spustil v šesti zemích”. 
 • Demonstrujte, že tato společnost je vaše vysněná, že jste si o společnosti nastudovali informace. Využijte internetové zdroje a v motivačním dopise zmiňte skutečnost, která se ve společnosti nedávno stala, a vás oslovila. 
 • Vyvarujte se negativních informací, nezmiňujte své nedostatky, ani nesdělujte negativní informace o svém stávajícím nebo minulém zaměstnavateli. 
 • Užívejte, stejně jako v životopise, odrážky, aby text byl snadno čitelný. 
 • Zvýrazněte to, co by si čtenář měl určitě přečíst. 
 • Maximální délka je 1 strana  A4. 

Finální verzi motivačního dopisu si vytiskněte, překontrolujte vizuální podobu, přehlednost a požádejte někoho z blízkých o kontrolu a zpětnou vazbu. Závěrečnou verzi motivačního dopisu uložte do formátu PDF, který působí profesionálně, a uložte například ve formátu příjmení_jméno_motivační_dopis.PDF

Co do motivačního dopisu nepatří

Jak jsme si řekli, motivační dopis má zaujmout čtenáře, demonstrovat vaši motivaci pracovat pro danou společnost a čtenáři nastínit vaši kvalifikaci s konkrétními příklady. 

Do motivačního dopisu nepatří

 • Finanční požadavky - jistě je budete diskutovat na osobním setkání. 
 • Požadavky na rozvržení pracovní doby - stejně jako finanční požadavky, tak ani požadavky na pracovní dobu do motivačního dopisu nepatří. 

Originální motivační dopis

Motivační dopis má být vždy originálem, originálem připraveným pro danou společnost a pro pozici, na kterou reagujete. Držte se rad uvedených v tomto článku. Doporučujeme se vyvarovat velké kreativitě v psaní motivačního dopisu (pokud není vysloveně vyžadováno zaměstnavatelem). 

Motivační dopis vzor aneb Jak má vypadat motivační dopis

Jana Nováková
Personální ředitelka
Společnost ABC

Vážená paní Nováková,

Na serveru jenprace.cz mě zaujala vámi nabízená pozice obchodního zástupce.
Vaše společnost je lídrem na trhu, řadu měsíců vaše aktivity sleduji a rád bych se stal součástí vašeho úspěšného týmu.

Na pozici obchodního zástupce mám 3 roky zkušeností:
 – Byl jsem zodpovědný za prodeje koncovým zákazníkům, se kterými jsem si vytvořil nadstandardní vztahy, vždy jsem pro ně byl k dispozici, poskytoval jsem jim odborné konzultace,
 – Své cíle jsem v roce 2021 i v době částečně omezené pandemií Covid-19 plnil na 125%,
 – Nad rámec mých zodpovědností jsem pro naši společnost získal i 2 korporátní klienty,
 – Anglicky hovořím plynně, většina jednání byla v anglickém jazyce,
 – Práce v obchodě mě naplňuje, plně se zde realizuji. Jsem aktivní člověk, který neustále vyhledává nové obchodní příležitosti.

V přiloženém životopise naleznete detaily ohledně mého vzdělání a profesní praxe.

Neváhejte mě, prosím, kontaktovat na telefonním čísle 123 123 123 nebo na emailu xxx@xxx.xx.

S přáním příjemného dne,
Josef Novák 

 

Publikováno 11. dubna 2022

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Motivační dopis, který zaujme, a jeho vzor

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…
Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Vše o nemoci z povolání pro personalisty

Prohlubte si své znalosti o nemoci z povolání. Kromě definice nemoci z povolání a základního legislativního rámce si ukážeme postup při posouzení nemoci z povolání a dozvíte se, jak je to s odškodněním. S nemocí z povolání souvisejí i povinnosti…
Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Co vědět o kvalifikační dohodě než ji podepíšete?

Zaměstnavatel za vás zaplatí drahé školení, ale na druhou stranu po vás chce podepsat kvalifikační dohodu, kterou se zaměstnavateli upíšete na několik let. Než podepíšete, zjistěte, za jakých podmínek se kvalifikační dohoda uzavírá, co všechno musí…
Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Kdy a jak pochválit zaměstnance + VZOR

Pochválit své zaměstnance můžete ústně i předáním písemné pochvaly. V obou případech si ukážeme, jak na to a jakých chyb se vyvarovat.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena