Tarifní mzda a vše, co o ní potřebujete vědět

Tarifní mzda je využívána ve společnostech se standardizovanou nebo hromadnou výrobou a silnou pozicí odborové organizace. Podíváme se, jak se tarifní stupně mzdy určují, a to i s konkrétním příkladem, co do tarifní mzdy zahrnovat, co se zaměstnancům vyplácí nad rámec tarifní mzdy. Ukážeme si i hlavní výhody a nevýhody a závěrem dodáme i doporučení pro zaměstnavatele, kteří zavedení tarifní mzdy zvažují.

Tarifní mzda

Pojďme začít tím, že si povíme, co to je tarifní mzda - definice říká, že v nepodnikatelské sféře (veřejných službách a správě) se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů. V podnikatelské sféře se jedná o společnosti, které si vytváří tarifní stupně mzdy, aby jejich odměňování bylo pro všechny zaměstnance srozumitelné a spravedlivé. 

Zákon o mzdě stanoví, že v případě, kdy není ve společnosti uzavřena kolektivní smlouva nebo mzda není v kolektivní smlouvě sjednána, nesmí být mzda nižší, než je příslušný minimální mzdový tarif

Vláda České republiky svým nařízením stanovuje minimální mzdové tarify, odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce vyjádřené jednotlivými tarifními stupni. Tarifní stupně mzdy si zaměstnavatel může přizpůsobit svým potřebám, může jejich počet snížit nebo zvýšit podle svých konkrétních potřeb. Současně zaměstnavatel k jednotlivým tarifním stupňům přiřazuje konkrétní pracovní činnost. Měsíční tarifní mzda zaměstnance se stanoví podle požadavků na kvalifikaci, odpovědnost, namáhavost, popř. komplexnost práce s přihlédnutím k obtížnosti pracovních podmínek a dalších důležitých charakteristik konkrétní pracovní činnosti. 

Aktuální nabídka práce

Tarifní mzda výpočet

Jak je uvedeno výše, minimální mzdové tarify stanovuje vláda svým nařízením. 

Tarify stanoví současně nejnižší úroveň zaručené mzdy, do které se nezahrnuje mzda za práci přesčas a příplatky za práci ve svátek, v noci, za ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí a za práci v sobotu a v neděli.

Stále platí povinnost zaměstnavatele vyplácet příplatky stanovené v zákoně o mzdě, případně další příplatky, k jejichž vyplácení se zavázal ve vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouvě. 

Tarifní mzda tabulka - níže uvedená tabulka je fiktivní tabulkou tarifních stupňů ve fiktivní společnosti. 

pracovní činnost  

tarifní stupeň  

vzdělání

praxe v daném oboru 

Provádění běžného úklidu 

(uklízečka)  

1  

nevyžadováno

nevyžadována 

Skladování a doplňování zboží (skladník)  

2  

středoškolské

1 a více let

Práce pokladní v prodejně 

(pokladní)  

3

středoškolské

2 a více let 

Vedení prodejny 

(vedoucí prodejny)

4

vysokoškolské

4 a více let

Vedení sítě prodejen

(regionální vedoucí)

5

vysokoškolské

6 a více let 

Výhody

Nespornou výhodou tarifní mzdy je vnitřně spravedlivá a relativně stabilní mzdová struktura společnosti. Současně tarifní mzdy u velké části pracovních míst usnadňují řízení a plánování mzdových prostředků. 

Tarifní mzdy dávají zaměstnancům jasnou představu o mzdovém postupu při změně pracovního zařazení. 

Nevýhody

Zřejmou nevýhodou je subjektivita v hodnocení některých pozic při jejich zařazování do mzdových tarifů a také nižší pružnost odměňování.

Doporučení pro zaměstnavatele

Tarifní mzdy se úspěšně uplatňují ve větších či středních průmyslových společnostech či podnicích sféry služeb se standardizovanou nebo hromadnou výrobou. Ve většině takových společností mají odbory silný vliv.

Z článku vyplývá, že pro zaměstnavatele je vhodné, aby v pracovní smlouvě sjednal pouze tarifní mzdu a vnitřním předpisem stanovil pravidla pro přiznávání pobídkových složek, které bude zaměstnancům poskytovat nad rámec tarifní mzdy.

 

Publikováno 22. května 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Tarifní mzda a vše, co o ní potřebujete vědět

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…
Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena