Předávací protokol pro zaměstnance + VZOR

Je předávací protokol opravdu vždy potřeba? Víte, pro jaké předměty jej můžete použít? Povíme si vše, co o předávacím protokolu potřebujete vědět a připojíme i vzor v editovatelné podobě ke stažení zdarma.

Kdy využít předávací protokol

Pokud svým zaměstnancům svěřujete hodnotné pomůcky pro výkon práce, je vhodné pro tyto zaměstnance připravit i předávací protokol. Nemusí se jednat jen o případy, kdy zaměstnanec má z titulu pozice nárok na služební vůz. Předávací protokol můžete připravit na svěřené nářadí, služební telefon, notebook. V některých situacích využijete i předávací protokol na klíče, které zaměstnanec odnáší mimo pracoviště. 

Doporučujeme vám článek o hmotné odpovědnosti, kde řešíme pro zaměstnance citlivé téma o hmotné odpovědnosti, ať již za způsobený schodek či ztrátu svěřených věcí.

Aktuální nabídka práce

Zákonné náležitosti předávacího protokolu

Zákoník práce v paragrafu 255 určuje, že zaměstnanec je povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Předávací protokol zaměstnanec musí podepsat, jiná než písemná forma nemá právní váhu. 

Jako zaměstnavatel můžete předávací protokol použít pouze v případě, že svěřená věc má hodnotu nižší než 50 000 Kč. Je-li hodnota svěřené věci vyšší než 50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. 

Konkrétní případy

Pojďme se podívat na konkrétní případy, kdy můžete předávací protokol využít.

Služební automobil - při předávání služebního auta dejte svým zaměstnancům podepsat předávací protokol, auto zaměstnanci v některých případech mohou využívat i k soukromým účelům, a toto vše musí být v předávacím protokolu uvedeno. 

Co tedy musí obsahovat předávací protokol na služební auto

  • Identifikace zaměstnavatele;
  • Identifikace zaměstnance;
  • Pro jaké účely je automobil určen (služební a v některých případech i jako služební auto k soukromým účelům); 
  • Popis automobilu (číslo karoserie, SPZ, uvedení do provozu, stav tachometru při převzetí, výbava, poškození a další důležité informace); 
  • Kolik klíčů je součástí předávky;
  • Jaké dokumenty zaměstnanec obdržel;
  • Datum, místo podpisu; 
  • Doporučujeme podepsat i dohodu o používání služebního osobního automobilu, kde specifikujete detaily k vyúčtování, srážkách ze mzdy. 

Notebook, telefon - podobně jako předávací protokol popsaný výše, i předávací protokol na notebook či jiné vybavení musí obsahovat identifikaci zaměstnance a zaměstnavatele, detailní popis vybavení včetně případných vad. 

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Výhody a nevýhody předávacího protokolu

Vy jako zaměstnavatel rozhodujete, v jakých případech chcete předávací protokol využít

K výhodám patří evidence předaných věcí, zaměstnanci vědí, že se vám “upsali” a že svěřený majetek budete chtít vrátit. V případě nevrácení majetku můžete na základě podepsaného předávacího protokolu věc či náhradu soudně vymáhat. 

Nevýhodami je administrativní zátěž, protože jen písemná forma je přípustná a právně platná. U některých zaměstnanců může vyvolat pocit nedůvěry a snížit jejich motivaci

Zvažte, zda vynaložený čas na přípravu, evidenci, aktualizaci předávacího protokolu je pro vaši společnost efektivní. Je nutné vzít v úvahu i hodnotu svěřeného majetku a zda byste do soudního sporu se zaměstnancem, který majetek nevrátil, šli. 

Aktuální nabídka práce

Předávací protokol vzor

Řekli jsme si, kdy můžete předávací protokol využít, jaké jsou zákonné povinnosti, jaké jsou výhody a nevýhody předávacího protokolu. Víte, že platný je jen v písemné podobě. 

Současně jsme pro vás připravili předávací protokol zaměstnanec vzor.

 

Publikováno 13. února 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Předávací protokol pro zaměstnance + VZOR

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Jak na hromadné propouštění zaměstnanců

Ukážeme vám postup vhodný při hromadném propouštění zaměstnanců. Zaměříme se na povinnosti zaměstnavatele, aby hromadné propouštění nebylo možné napadnout.
Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Jak požádat zaměstnavatele o studijní volno

Víte, že nárok na studijní volno ze zákona nemáte? Zákoník práce studijní volno nezaručuje. Vždy musíte mít souhlas svého zaměstnavatele. Zjistěte, jak správně zaměstnavatele požádat o studijní volno. Přidáme i tipy, jak postupovat, když chcete…
Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jak zaměstnanci oznámit výpověď

Jen správně doručená výpověď je platná, začíná běžet výpovědní doba a je jasně dané datum skončení pracovního poměru zaměstnance. Pojďme se podívat na to, jak se připravit na předání výpovědi, jak by samotné předání výpovědi mělo proběhnout. Jaké…
Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Vše, co potřebujete znát o práci v noci

Práce v noci je specificky upravena v zákoníku práce a ukládá vašemu zaměstnavateli řadu povinností. Právnickou řeč jsme pro vás zlidštili a zjistíte, co to je práce v noci, jaká je minimální výše příplatku za práci v noci, jak musí váš…
Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Vše o okamžité výpovědi pro personalisty + vzor

Dozvíte se, v jakých případech může zaměstnavatel využít institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Detailně se zaměříme na zvlášť hrubé porušení povinností. Prozradíme, kolik neomluvených absencí musí mít zaměstnanec, abyste mohli přistoupit k…
Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno

Víte, jaký je rozdíl mezi náhradním volnem a placeným volnem? Zjistěte, kdy máte nárok na náhradní volno, jak na náhradní volno nahlíží zákoník práce a ukážeme vám konkrétní případy, které mohou nastat, tedy kdy máte nárok na náhradní volno za práci…
Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuta - jak ji správně nastavit

Smluvní pokuty jsou ve smlouvách, a to i pracovních, ukotveny pro případ porušení konkrétní povinnosti. Smluvní pokuta při odstoupení od smlouvy musí být uhrazena, je-li smluvní pokuta správně definována. Ukážeme vám, jak správně zakotvit smluvní…
Odbory - proč a jak je založit

Odbory - proč a jak je založit

Povíme vám vše, co potřebujete vědět o odborech. Dozvíte se, proč založit odbory a jak je založit, jak probíhá vyjednávání s vaším zaměstnavatelem, aby došlo k uzavření kolektivní smlouvy a mnoho dalšího.
Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Co personalista musí znát o náhradě škody + vzor

Probereme vše o náhradě škody, jaký postup při vzniku škody by měl zaměstnavatel zvolit, kdy je nutné zahrnout i odborovou organizaci. Dozvíte se, kdy se uplatní náhrada škody za poškození věci nebo za poškození dobré pověsti zaměstnavatele. Jaké…
Za darování krve máte nárok na placené volno

Za darování krve máte nárok na placené volno

Bezúplatné darování krve je úctyhodná činnost každého dárce. Proto i zákoník práce na dárce myslí a přiznává jim za darování krve nárok na volno z práce, a to dokonce volno placené. Ukážeme vám, jak správně svou nepřítomnost v práci nahlásit a jaké…
Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Přehledně: překážka na straně zaměstnavatele

Probereme zákoníkem práce definované překážky na straně zaměstnavatele, včetně výše náhrady mzdy pro dotčené zaměstnance a výpočtu této náhrady. Ukážeme si i specifické případy, jak nastavit překážky na straně zaměstnavatele v případě čerpání…
Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Návštěva lékaře v pracovní době a další překážky

Stane se to velkému množství zaměstnanců –⁠ musíte k lékaři, který nemá volno brzy ráno nebo pozdě večer, musíte tedy lékaře navštívit ve své pracovní době. Ukážeme vám, co říká zákoník práce na téma návštěva lékaře v pracovní době. Zákoník práce a…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena