Jak správně nastavit sebehodnocení zaměstnance

Ohodnotit nejen pracovní výsledky zaměstnance je práce nadřízeného, případně dalších kolegů, se kterými zaměstnanec spolupracuje. Velmi validním vstupem je sebehodnocení zaměstnance, jak sám hodnotí výsledky své práce a spolupráce v rámci týmu a kam by dál chtěl směřovat svou kariéru, v jakých oblastech se rozvíjet.

Pracovní sebehodnocení zaměstnance

Prvním krokem je mít pro každého zaměstnance nastavené cíle, individuální cíle. V článku Řízení výkonnosti firmy a hodnocení zaměstnanců jsme se věnovali hodnocení zaměstnanců, nastavení jejich cílů tak, aby byly měřitelné, konkrétní, motivační, dosažitelné, časově omezené a rozvojové pro daného zaměstnance. 

Nastavené cíle musí být pravidelně vyhodnocovány tak, aby zaměstnanec věděl, jak si v jejich plnění vede, zda má pokračovat v odváděné práci nebo případně měl čas na nápravu. Je nedostačující, když správně nastavené cíle vyhodnotíte jen jednou za rok, či jednou za půl roku. K vyhodnocování by mělo docházet minimálně na měsíční bázi, případně častěji, pokud to zaměstnanci pomůže k jejich dosažení. 

Stejně jako vedoucí pracovník pravidelně vyhodnocuje pokrok v nastavených cílech, dochází i k sebehodnocení ze strany zaměstnance. Pravidelnou zpětnou vazbou se zaměstnanec posouvá nejen v plnění cílů, ale zdokonaluje se i při svém sebehodnocení. 

Vysvětlete zaměstnanci, proč po něm sebehodnocení chcete, co je cílem. Sebereflexe na odvedenou práci zaměstnanci pomůže v dalším rozvoji, přiměje ho zastavit se, zamyslet se nad zadáním a průběžným či dodaným výsledkem, zvýší pracovní motivaci a současně jeho vstupy podpoří objektivitu celkového hodnocení. Není cílem, aby zaměstnanec hledal jen chyby, to vůbec! Zaměstnanci by se měli naučit se pochválit za dobře odvedenou práci. Fiktivní ukázka sebehodnocení zaměstnance, jak správného, tak takového, které by šlo vylepšit, pomůže zaměstnanci s formulací svého sebehodnocení. 

Aktuální nabídka práce

Sebehodnocení zaměstnance vzor

Sebehodnocení zaměstnance, respektive celé hodnocení, i od nadřízeného, případně dalších spolupracovníků, by mělo být: 

  • Zaměstnanci známé před zahájením sledovaného období a zaměstnanec by s nastavenými cíly měl souhlasit; 
  • Cíle nemusí být jen “tvrdé” (prodat výrobky XY v hodnotě XY Kč do 1.8. letošního roku), ale mohou být i “měkké” (proaktivně se prosazovat na týmových poradách a přicházet s novými nápady, jak zlepšit XY); 
  • Jak cíle nastavit, jsme si popsali výše;
  • Zaměstnanec typicky navrhuje směry svého dalšího osobního rozvoje i své osobní cíle pro nadcházející období. 

Pracovní sebehodnocení vzorové je součástí celkového hodnocení, můžete tedy využít formulář ve výše uvedeném článku.

Pojďme si ukázat sebehodnocení vzorové na některých příkladech. 

Cíl: Do konce března letošního roku zaměstnanec vybere, osloví nového zákazníka, kterému připraví nabídku na míru, připraví veškerou smluvní dokumentaci a uzavře se zákazníkem smlouvu. Zákazník odebere zboží v minimální hodnotě 100 000 Kč do května letošního roku. 

Sebehodnocení zaměstnance příklady: 

Udělal/a jsem vše, co po mě manažer chtěl, ale zákazník ABC koupil jen za 50 000 Kč a nešlo s tím nic dělat. Chtěl/a jsem pomoc od marketingového oddělení, ale neměli čas. 

Vytvořil/a jsem si seznam společností, se kterými ještě nespolupracujeme, a ty jsem začal/a postupně oslovovat, sjednávat si osobní setkání, kde jsem představil/a naši společnost, výhody našich výrobků a cíle naší spolupráce. Ve spolupráci s marketingovým oddělením jsme připravili individuální nabídky pro čtyři společnosti. Se třemi jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci. Do 15.5. si mnou oslovení zákazníci v souhrnu zakoupili zboží v hodnotě 198 500 Kč. O další spolupráci i nadále jednáme. 

Jak probíhá sebehodnocení

Zaměstnanec si před koncem stanoveného období připraví své sebehodnocení, které na naplánované schůzce přednese svému nadřízenému pracovníkovi. Nadřízený zaměstnanci sdělí své hodnocení jeho výkonu. 

V některých společnostech zaměstnanci v závěru hodnocení uplynulého období dostanou návrh cílů na období další. Zaměstnanec dostane čas, aby si navržené cíle prošel, zhodnotil a na následující schůzce si je s nadřízeným potvrdí, případně upraví.

Aktuální nabídka práce

Časté chyby v sebehodnocení

Zaměstnanci, kteří nemají moc zkušeností se sebehodnocením nebo k němu nejsou vedoucím pracovníkem vedeni, se mohou dopouštět nepřesností ve svém sebehodnocení v zaměstnání

K nejčastějším chybám patří: 

  • Přeceňování, nedoceňování svého přínosu na plnění cílů - zaměstnanec pravděpodobně nedostával průběžnou zpětnou vazbu, neví, jak si stojí v očích jeho nadřízeného, proto svůj výkon neohodnotí správně. 
  • Haló efekt - zaměstnanec na základě prvního úspěchu vyhodnotil cíl jako splněný. 
  • Nekonkrétní - vágní odstavce o tom, jak zaměstnanec na projektu pracoval, s jakými se potýkal problémy; místo popisu konkrétních výsledků; s tímto souvisí i délka sebehodnocení - příliš dlouhá vyprávění jsou skoupá na konkrétní výsledky, data; 
  • Výmluvy - ať již na zdraví, nedostatek času, nízkou podporu ze strany kolegů a další; to do sebehodnocení nepatří, zaměstnanec měl mít prostor diskutovat problémy při plnění v průběhu, nikoliv až při vyhodnocení. 

Stejně jako v dalších oblastech, i v oblasti sebehodnocení se zaměstnanci musí vzdělávat. Je důležité jim vysvětlit důležitost jejich sebehodnocení, pochválit za sebehodnocení, které je přínosné a konkrétní, poukázat na oblasti, kde by sebehodnocení mohlo být upraveno.

 

Publikováno 13. března 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak správně nastavit sebehodnocení zaměstnance

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Pracovní oděv a povinnosti zaměstnavatele

Dozvíte se, co to je pracovní oděv, kdy jej zaměstnavatel zaměstnanci plně hradí a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele. Zjistíte, kdy a kdo má nárok na pracovní oděv a také na pracovní obuv.
Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Jak zajistíte prodloužení pracovní smlouvy

Povíme vám vše k tématu “pracovní smlouva na dobu určitou a prodloužení”. Zjistíte, jaké máte možnosti, když se blíží konec vašeho pracovního poměru, kolikrát může zaměstnavatel využít možnost opakovaného prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou…
TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

TOP 10 podcastů v HR co stojí za to poslouchat

Seznamte se s naším výběrem TOP 10 podcastů zaměřených na lidské zdroje. Ať už jste v oboru HR dlouholetým profesionálem nebo jen hledáte aktuální informace a trendy, tyto podcasty vám nabídnou širokou škálu témat a poznatků. Získejte přehled o tom…
Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář - její role a význam

Česká tisková kancelář (ČTK), stojící jako maják nezávislého zpravodajství, je veřejnoprávní zpravodajská agentura v České republice. Tento článek vás provede jejím unikátním obchodním modelem, který nepotřebuje státní dotace, a objasní, jak ČTK…
Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Novinářské syndikáty a asociace - na koho se obrátit při sdílení pracovních témat

Pokud potřebujete sdílet pracovní témata s veřejností, jako jsou zajímavá data nebo stížnosti na bezpráví, je dobré mít kontakty na přední profesní novinářské organizace. Ty vám mohou pomoci získat pozornost pro vaše záležitosti. V našem článku…
Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Jak správně napsat pracovní řád + vzor zdarma

Specifickou interní směrnicí zaměstnavatele je pracovní řád, který zaměstnancům upřesňuje jejich povinnosti. Každá společnost by měla mít svůj pracovní řád, se kterým všechny své zaměstnance seznámí. Proto jsme pro vás připravili kompletní pracovní…
Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Inspekce práce - jak probíhá kontrola

Státní úřad inspekce práce provádí pravidelné plánované kontroly i kontroly na základě podnětů od zaměstnanců, aby zjistil, jaký je skutečný stav v prověřované oblasti, a v případě zjištění nějakého pochybení má pravomoc nařídit zaměstnavateli…
Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Poznejte povinnosti vašeho zaměstnavatele

Znáte základní povinnosti zaměstnavatele? Ukážeme vám, co je povinností vašeho zaměstnavatele před zahájením vašeho pracovního poměru, v průběhu a při skončení pracovního poměru.
Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Jaké jsou možnosti nařízení a převodu dovolené?

Dozvíte se, z jakých důvodů je možné převést dovolenou do dalšího roku, v jakém rozsahu a kdy nejpozději je nutné ji zaměstnanci nařídit, jinak si její čerpání zaměstnanec určí sám. Ukážeme vám, jak na nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele a…
Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Kdy a jak oznámit těhotenství v práci

Zjistila jste, že jste těhotná, a nevíte, kdy a jak tuto skutečnost oznámit v práci? Nebojte se, se vším vám pomůžeme! Dozvíte se, kdy oznámit těhotenství v zaměstnání, jak v práci oznámit těhotenství a také jaké jsou povinnosti vašeho…
Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

Nezdražujeme a z vysoké kvality služeb neuhneme

V době, kdy ostatní firmy v oboru od ledna 2024 zdražují, pracovní portál JenPráce.cz jde proti proudu a drží svoje ceny nízko. Díky inovativním technikám vedoucím k vnitřním úsporám a rychle rostoucímu počtu klientů, nemusí k zvýšení cen přistoupit…
Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Top 20 ATS systémů, které hýbou HR

Systémů pro podporu náborů, takzvaných ATS (anglická zkratka “Applicant Tracking System”), či jim podobných, najdete na současném trhu nepřeberné množství. Všechny tyto softwary spojuje společný cíl - vylepšit administrativní a náborové procesy ve…

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena