Jak správně nastavit sebehodnocení zaměstnance

Ohodnotit nejen pracovní výsledky zaměstnance je práce nadřízeného, případně dalších kolegů, se kterými zaměstnanec spolupracuje. Velmi validním vstupem je sebehodnocení zaměstnance, jak sám hodnotí výsledky své práce a spolupráce v rámci týmu a kam by dál chtěl směřovat svou kariéru, v jakých oblastech se rozvíjet.

Pracovní sebehodnocení zaměstnance

Prvním krokem je mít pro každého zaměstnance nastavené cíle, individuální cíle. V článku Řízení výkonnosti firmy a hodnocení zaměstnanců jsme se věnovali hodnocení zaměstnanců, nastavení jejich cílů tak, aby byly měřitelné, konkrétní, motivační, dosažitelné, časově omezené a rozvojové pro daného zaměstnance. 

Nastavené cíle musí být pravidelně vyhodnocovány tak, aby zaměstnanec věděl, jak si v jejich plnění vede, zda má pokračovat v odváděné práci nebo případně měl čas na nápravu. Je nedostačující, když správně nastavené cíle vyhodnotíte jen jednou za rok, či jednou za půl roku. K vyhodnocování by mělo docházet minimálně na měsíční bázi, případně častěji, pokud to zaměstnanci pomůže k jejich dosažení. 

Stejně jako vedoucí pracovník pravidelně vyhodnocuje pokrok v nastavených cílech, dochází i k sebehodnocení ze strany zaměstnance. Pravidelnou zpětnou vazbou se zaměstnanec posouvá nejen v plnění cílů, ale zdokonaluje se i při svém sebehodnocení. 

Vysvětlete zaměstnanci, proč po něm sebehodnocení chcete, co je cílem. Sebereflexe na odvedenou práci zaměstnanci pomůže v dalším rozvoji, přiměje ho zastavit se, zamyslet se nad zadáním a průběžným či dodaným výsledkem, zvýší pracovní motivaci a současně jeho vstupy podpoří objektivitu celkového hodnocení. Není cílem, aby zaměstnanec hledal jen chyby, to vůbec! Zaměstnanci by se měli naučit se pochválit za dobře odvedenou práci. Fiktivní ukázka sebehodnocení zaměstnance, jak správného, tak takového, které by šlo vylepšit, pomůže zaměstnanci s formulací svého sebehodnocení. 

Aktuální nabídka práce

Sebehodnocení zaměstnance vzor

Sebehodnocení zaměstnance, respektive celé hodnocení, i od nadřízeného, případně dalších spolupracovníků, by mělo být: 

 • Zaměstnanci známé před zahájením sledovaného období a zaměstnanec by s nastavenými cíly měl souhlasit; 
 • Cíle nemusí být jen “tvrdé” (prodat výrobky XY v hodnotě XY Kč do 1.8. letošního roku), ale mohou být i “měkké” (proaktivně se prosazovat na týmových poradách a přicházet s novými nápady, jak zlepšit XY); 
 • Jak cíle nastavit, jsme si popsali výše;
 • Zaměstnanec typicky navrhuje směry svého dalšího osobního rozvoje i své osobní cíle pro nadcházející období. 

Pracovní sebehodnocení vzorové je součástí celkového hodnocení, můžete tedy využít formulář ve výše uvedeném článku.

Pojďme si ukázat sebehodnocení vzorové na některých příkladech. 

Cíl: Do konce března letošního roku zaměstnanec vybere, osloví nového zákazníka, kterému připraví nabídku na míru, připraví veškerou smluvní dokumentaci a uzavře se zákazníkem smlouvu. Zákazník odebere zboží v minimální hodnotě 100 000 Kč do května letošního roku. 

Sebehodnocení zaměstnance příklady: 

Udělal/a jsem vše, co po mě manažer chtěl, ale zákazník ABC koupil jen za 50 000 Kč a nešlo s tím nic dělat. Chtěl/a jsem pomoc od marketingového oddělení, ale neměli čas. 

Vytvořil/a jsem si seznam společností, se kterými ještě nespolupracujeme, a ty jsem začal/a postupně oslovovat, sjednávat si osobní setkání, kde jsem představil/a naši společnost, výhody našich výrobků a cíle naší spolupráce. Ve spolupráci s marketingovým oddělením jsme připravili individuální nabídky pro čtyři společnosti. Se třemi jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci. Do 15.5. si mnou oslovení zákazníci v souhrnu zakoupili zboží v hodnotě 198 500 Kč. O další spolupráci i nadále jednáme. 

Jak probíhá sebehodnocení

Zaměstnanec si před koncem stanoveného období připraví své sebehodnocení, které na naplánované schůzce přednese svému nadřízenému pracovníkovi. Nadřízený zaměstnanci sdělí své hodnocení jeho výkonu. 

V některých společnostech zaměstnanci v závěru hodnocení uplynulého období dostanou návrh cílů na období další. Zaměstnanec dostane čas, aby si navržené cíle prošel, zhodnotil a na následující schůzce si je s nadřízeným potvrdí, případně upraví.

Aktuální nabídka práce

Časté chyby v sebehodnocení

Zaměstnanci, kteří nemají moc zkušeností se sebehodnocením nebo k němu nejsou vedoucím pracovníkem vedeni, se mohou dopouštět nepřesností ve svém sebehodnocení v zaměstnání

K nejčastějším chybám patří: 

 • Přeceňování, nedoceňování svého přínosu na plnění cílů - zaměstnanec pravděpodobně nedostával průběžnou zpětnou vazbu, neví, jak si stojí v očích jeho nadřízeného, proto svůj výkon neohodnotí správně. 
 • Haló efekt - zaměstnanec na základě prvního úspěchu vyhodnotil cíl jako splněný. 
 • Nekonkrétní - vágní odstavce o tom, jak zaměstnanec na projektu pracoval, s jakými se potýkal problémy; místo popisu konkrétních výsledků; s tímto souvisí i délka sebehodnocení - příliš dlouhá vyprávění jsou skoupá na konkrétní výsledky, data; 
 • Výmluvy - ať již na zdraví, nedostatek času, nízkou podporu ze strany kolegů a další; to do sebehodnocení nepatří, zaměstnanec měl mít prostor diskutovat problémy při plnění v průběhu, nikoliv až při vyhodnocení. 

Stejně jako v dalších oblastech, i v oblasti sebehodnocení se zaměstnanci musí vzdělávat. Je důležité jim vysvětlit důležitost jejich sebehodnocení, pochválit za sebehodnocení, které je přínosné a konkrétní, poukázat na oblasti, kde by sebehodnocení mohlo být upraveno.

 

Publikováno 13. března 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak správně nastavit sebehodnocení zaměstnance

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak správně změnit délku pracovní doby

Jak správně změnit délku pracovní doby

Potřebujete zaměstnanci změnit pracovní dobu? Pokud je pracovní doba součástí pracovní smlouvy, potřebujete souhlas dotčeného zaměstnance. Je-li pracovní doba určena vnitřní směrnicí, můžete délku pracovní doby změnit. Pojďte se s námi na jednotlivé…
Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis od zaměstnavatele

Doporučující dopis do zaměstnání může být klíčový při rozhodování vašeho nového zaměstnavatele. Z dopisu zjistí, jaké jsou vaše silné stránky, na jakých projektech jste pracovali, jak jste zapadli do současného týmu a mnohem více.
Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Výhody a nevýhody sdíleného pracovního místa

Víte, že novela zákoníku práce přinesla sdílené pracovní místo? Sdílení pracovního místa znamená, že minimálně dva zaměstnanci se střídají na stejném pracovním místě a dohromady svými částečnými úvazky pokryjí pracovní úvazek celý. Představíme vám…
Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Vaše práva při zrušení dovolené zaměstnavatelem

Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené svých zaměstnanců. Zjistěte, kdy může zaměstnavatel zrušit dovolenou, i tu, kterou již máte zaplacenou, nebo vás v průběhu dovolené z ní odvolat zpět do práce. Ukážeme vám, co všechno následně zaměstnavatel musí…
Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Co dělat, když vám zaměstnavatel nezaplatil

Poradíme vám, co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu a co dělat, když zaměstnavatel neplatí sociální a zdravotní pojištění. Nevyplacená nemocenská? I s tím vám poradíme. Dozvíte se také, jak správně podat stížnost na zaměstnavatele.
Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Půjčka zaměstnanci jako benefit společnosti

Zvažujete nový benefit pro své zaměstnance? Co například půjčka pro zaměstnance! Zjistěte, jaké typy půjček můžete zaměstnancům poskytnout, jaké jsou daňové dopady jednotlivých typů půjček.
Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele

Poradíme vám, jak podat insolvenční návrh na zaměstnavatele, který vám například nevyplácí vaši mzdu nebo odstupné. Máte dvě možnosti, jak své peníze získat zpět. V článku najdete i vzor insolvenčního návrhu.
Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Proč mít připravenou pracovní náplň + VZOR

Pracovní náplň, se kterou zaměstnance prokazatelně seznámíte, vám pomůže s určením konkrétních povinností, které má zaměstnanec zastávat. Poradíme, kdo pracovní náplň připravuje, v jakých případech ji může zaměstnavatel změnit či doplnit. Získáte…
Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Dvě zaměstnání současně - daně, nemocenská

Chcete si přivydělat a máte dvě zaměstnání? Můžete mít ke své pracovní smlouvě uzavřenou dohodu u svého stávajícího zaměstnavatele, pokud práce na dohodu bude jiná než ta, kterou děláte na základě pracovní smlouvy. Nebo můžete mít zaměstnavatele dva…
Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Co dělat, když zaměstnanec nepřišel do práce

Zjistěte, kdy je absence zaměstnance považována za neomluvenou, jak správně má zaměstnanec svou nepřítomnost v práci omlouvat a jaké kroky zaměstnavatel může uskutečnit.
Ideální práce při rodičovské dovolené

Ideální práce při rodičovské dovolené

Zjistěte, jaký můžete mít přivýdělek na rodičovské dovolené, aniž byste ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Pomůžeme vám rozhodnout se, jestli je lepší dohoda nebo OSVČ. O rodičovský příspěvek při zaměstnání nemůžete přijít, pokud splníte…
Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Proč mít výstupní list zaměstnance + vzor

Výstupní list ze zaměstnání nepatří mezi povinné dokumenty, ale pro ochranu zaměstnavatele i zaměstnance jej doporučujeme připravit pro každého zaměstnance, kterému končí pracovní poměr ve vaší společnosti. Ukážeme vám, jak vypadá výstupní list ze…

Podívejte se i na naše pracovní nabídky:

 • Dobrovice
 • Echse s.r.o.
 • od 18 900 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 25. března
 • Zdíkov
 • AUTO CAIS s.r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Přerov
 • Sensio.cz s.r.o.
 • 30 000 – 60 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 2. dubna
 • Ořech
 • VEPA CZ, s.r.o.
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 24. února
 • Otrokovice
 • Modul Container s.r.o.
 • 20 000 – 21 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 6. března
 • Plzeň
 • Thi My Doová
 • od 20 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 13. března
 • České Budějovice
 • Astur & Qanto s.r.o.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Benešov
 • Linh Tran Thi Thuy
 • od 23 000 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 8. dubna
 • Česká Lípa
 • T&H VINAFOOD s.r.o.
 • od 19 700 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 24. ledna
 • Liberec
 • MSV SYSTEMS CZ s.r.o.
 • 25 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 23. února
 • Zlín
 • OBZOR, výrobní družstvo Zlín
 • 35 000 – 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Sokolov
 • Pedagogicko-psychologická poradna…
 • 32 820 – 42 780 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 1. března
 • Litvínov
 • Energomonting CZ s.r.o.
 • od 21 300 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 29. března
 • Vizovice
 • Kovovýroba Hlava s.r.o.
 • 38 000 – 43 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 28. března
 • Úherce, Plzeň-sever
 • Faurecia Plzeň, s.r.o.
 • 24 000 – 27 200 Kč
 • Plný úvazek
 • Vhodné pro cizince
Zveřejněno: 15. dubna
 • Plzeň
 • SYSTHERM s.r.o.
 • od 25 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 26. března
 • Počátky
 • Matyáš Jan Konvalinka
 • 24 000 – 26 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 19. dubna
 • Mšec
 • Základní škola a Mateřská škola Bez…
 • 16 130 – 23 510 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 29. února
 • Hvězdonice
 • AKROS CZ, s.r.o.
 • 30 000 – 35 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 16. února
 • Blatná
 • CASAVERDE, s.r.o.
 • od 40 000 Kč
 • Plný úvazek
Zveřejněno: 16. dubna

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2024 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena