Jak správně nastavit sebehodnocení zaměstnance

Ohodnotit nejen pracovní výsledky zaměstnance je práce nadřízeného, případně dalších kolegů, se kterými zaměstnanec spolupracuje. Velmi validním vstupem je sebehodnocení zaměstnance, jak sám hodnotí výsledky své práce a spolupráce v rámci týmu a kam by dál chtěl směřovat svou kariéru, v jakých oblastech se rozvíjet.

Pracovní sebehodnocení zaměstnance

Prvním krokem je mít pro každého zaměstnance nastavené cíle, individuální cíle. V článku Řízení výkonnosti firmy a hodnocení zaměstnanců jsme se věnovali hodnocení zaměstnanců, nastavení jejich cílů tak, aby byly měřitelné, konkrétní, motivační, dosažitelné, časově omezené a rozvojové pro daného zaměstnance. 

Nastavené cíle musí být pravidelně vyhodnocovány tak, aby zaměstnanec věděl, jak si v jejich plnění vede, zda má pokračovat v odváděné práci nebo případně měl čas na nápravu. Je nedostačující, když správně nastavené cíle vyhodnotíte jen jednou za rok, či jednou za půl roku. K vyhodnocování by mělo docházet minimálně na měsíční bázi, případně častěji, pokud to zaměstnanci pomůže k jejich dosažení. 

Stejně jako vedoucí pracovník pravidelně vyhodnocuje pokrok v nastavených cílech, dochází i k sebehodnocení ze strany zaměstnance. Pravidelnou zpětnou vazbou se zaměstnanec posouvá nejen v plnění cílů, ale zdokonaluje se i při svém sebehodnocení. 

Vysvětlete zaměstnanci, proč po něm sebehodnocení chcete, co je cílem. Sebereflexe na odvedenou práci zaměstnanci pomůže v dalším rozvoji, přiměje ho zastavit se, zamyslet se nad zadáním a průběžným či dodaným výsledkem, zvýší pracovní motivaci a současně jeho vstupy podpoří objektivitu celkového hodnocení. Není cílem, aby zaměstnanec hledal jen chyby, to vůbec! Zaměstnanci by se měli naučit se pochválit za dobře odvedenou práci. Fiktivní ukázka sebehodnocení zaměstnance, jak správného, tak takového, které by šlo vylepšit, pomůže zaměstnanci s formulací svého sebehodnocení. 

Sebehodnocení zaměstnance vzor

Sebehodnocení zaměstnance, respektive celé hodnocení, i od nadřízeného, případně dalších spolupracovníků, by mělo být: 

  • Zaměstnanci známé před zahájením sledovaného období a zaměstnanec by s nastavenými cíly měl souhlasit; 
  • Cíle nemusí být jen “tvrdé” (prodat výrobky XY v hodnotě XY Kč do 1.8. letošního roku), ale mohou být i “měkké” (proaktivně se prosazovat na týmových poradách a přicházet s novými nápady, jak zlepšit XY); 
  • Jak cíle nastavit, jsme si popsali výše;
  • Zaměstnanec typicky navrhuje směry svého dalšího osobního rozvoje i své osobní cíle pro nadcházející období. 

Pracovní sebehodnocení vzorové je součástí celkového hodnocení, můžete tedy využít formulář ve výše uvedeném článku.

Pojďme si ukázat sebehodnocení vzorové na některých příkladech. 

Cíl: Do konce března letošního roku zaměstnanec vybere, osloví nového zákazníka, kterému připraví nabídku na míru, připraví veškerou smluvní dokumentaci a uzavře se zákazníkem smlouvu. Zákazník odebere zboží v minimální hodnotě 100 000 Kč do května letošního roku. 

Sebehodnocení zaměstnance příklady: 

Udělal/a jsem vše, co po mě manažer chtěl, ale zákazník ABC koupil jen za 50 000 Kč a nešlo s tím nic dělat. Chtěl/a jsem pomoc od marketingového oddělení, ale neměli čas. 

Vytvořil/a jsem si seznam společností, se kterými ještě nespolupracujeme, a ty jsem začal/a postupně oslovovat, sjednávat si osobní setkání, kde jsem představil/a naši společnost, výhody našich výrobků a cíle naší spolupráce. Ve spolupráci s marketingovým oddělením jsme připravili individuální nabídky pro čtyři společnosti. Se třemi jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci. Do 15.5. si mnou oslovení zákazníci v souhrnu zakoupili zboží v hodnotě 198 500 Kč. O další spolupráci i nadále jednáme. 

To nejzajímavější vám zašleme

Povězte nám, jaká oblast vás zajímá?

Jenpráce.cz - Poradna
Zaregistrováním se k odběru zajímavosti a tipů ze světa práce na e-mail udělujete správci své osobní údaje za účelem zasílání informací. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností Coweo Technologies s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 05157552 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů poverenec@everyregard.one, informace jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

Jak probíhá sebehodnocení

Zaměstnanec si před koncem stanoveného období připraví své sebehodnocení, které na naplánované schůzce přednese svému nadřízenému pracovníkovi. Nadřízený zaměstnanci sdělí své hodnocení jeho výkonu. 

V některých společnostech zaměstnanci v závěru hodnocení uplynulého období dostanou návrh cílů na období další. Zaměstnanec dostane čas, aby si navržené cíle prošel, zhodnotil a na následující schůzce si je s nadřízeným potvrdí, případně upraví.

Časté chyby v sebehodnocení

Zaměstnanci, kteří nemají moc zkušeností se sebehodnocením nebo k němu nejsou vedoucím pracovníkem vedeni, se mohou dopouštět nepřesností ve svém sebehodnocení v zaměstnání

K nejčastějším chybám patří: 

  • Přeceňování, nedoceňování svého přínosu na plnění cílů - zaměstnanec pravděpodobně nedostával průběžnou zpětnou vazbu, neví, jak si stojí v očích jeho nadřízeného, proto svůj výkon neohodnotí správně. 
  • Haló efekt - zaměstnanec na základě prvního úspěchu vyhodnotil cíl jako splněný. 
  • Nekonkrétní - vágní odstavce o tom, jak zaměstnanec na projektu pracoval, s jakými se potýkal problémy; místo popisu konkrétních výsledků; s tímto souvisí i délka sebehodnocení - příliš dlouhá vyprávění jsou skoupá na konkrétní výsledky, data; 
  • Výmluvy - ať již na zdraví, nedostatek času, nízkou podporu ze strany kolegů a další; to do sebehodnocení nepatří, zaměstnanec měl mít prostor diskutovat problémy při plnění v průběhu, nikoliv až při vyhodnocení. 

Stejně jako v dalších oblastech, i v oblasti sebehodnocení se zaměstnanci musí vzdělávat. Je důležité jim vysvětlit důležitost jejich sebehodnocení, pochválit za sebehodnocení, které je přínosné a konkrétní, poukázat na oblasti, kde by sebehodnocení mohlo být upraveno.

 

Publikováno 13. března 2023

Autor: Martina Suchá
15 let zkušeností jako HR Business Partner v nadnárodních společnostech, kde poskytuje HR poradenství v oblasti pracovního práva, vedení a rozvoje zaměstnanců, employee relations, a dalších HR oblastech.
Jak správně nastavit sebehodnocení zaměstnance

Hledáte práci či brigádu?

Podívejte se na aktuální inzeráty práce či brigád.

Hledáte zaměstnance?

Vyzkoušejte efektivní inzerci s JenPráce.cz.

Další rozhovory a články z poradny JenPráce.cz

Jak napsat životopis - online vzor

Jak napsat životopis - online vzor

Životopis je vaší první vizitkou, kterou se představujete potenciálnímu zaměstnavateli. Je to dokument, který shrnuje vaše vzdělání, pracovní zkušenosti, dovednosti a zájmy. Jak ale napsat životopis, který bude poutavý, přehledný a profesionální? Co…
Zjistěte, jaké povinnosti má vedoucí zaměstnanec

Zjistěte, jaké povinnosti má vedoucí zaměstnanec

Ve většině společností jsou vedoucí zaměstnanci, tedy zaměstnanci, kteří vedou alespoň jednoho podřízeného. Z pozice vedoucího zaměstnance mají tito kolegové specifické povinnosti, které jim stanovuje zákoník práce. Dozvíte se, jak je to se zkušební…
Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

Efektivní řešení vztahů a konfliktů na pracovišti

V rámci pracovního procesu se jen zřídka setkáváme s izolovanými pracovníky. Kolegové pracující v týmu vytváří týmového ducha, budují si vztahy. Pokud si kolegové “nesednou”, nedostatečně spolu komunikují, nemají dostatek informací, mohou se vztahy…
Tarifní mzda a vše, co o ní potřebujete vědět

Tarifní mzda a vše, co o ní potřebujete vědět

Tarifní mzda je využívána ve společnostech se standardizovanou nebo hromadnou výrobou a silnou pozicí odborové organizace. Podíváme se, jak se tarifní stupně mzdy určují, a to i s konkrétním příkladem, co do tarifní mzdy zahrnovat, co se…
Překážky na straně zaměstnance pro personalisty

Překážky na straně zaměstnance pro personalisty

Pojďme se podívat na často diskutované překážky na straně zaměstnance z pohledu personalisty. Na co všechno má zaměstnanec nárok. Jak překážky můžete využít pro rozšíření svých benefitů.
Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Zdravotní prohlídky zaměstnanců pro personalisty

Pojďme si shrnout základní informace o pracovně-lékařských prohlídkách zaměstnanců. Znáte všechny typy prohlídek, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, jaké jsou lhůty? Vše se dozvíte!
Jaká má být správná teplota na pracovišti

Jaká má být správná teplota na pracovišti

Zaměstnanci velmi diskutované téma - teplota na pracovišti. Jednomu je zima, druhý by rád větral. Pojďme se podívat na nové nařízení vlády z roku 2022, které mění minimální teploty pro práce vsedě s minimální nebo lehkou celotělovou aktivitou.…
Přehledně: 13. plat a vše, co potřebujete vědět

Přehledně: 13. plat a vše, co potřebujete vědět

Kdo by nechtěl dostat jeden nebo dokonce dva platy navíc? Pojďme se podívat, kdy a za jakých podmínek společnosti vyplácejí zaměstnancům bonusy, respektive 13. nebo 14. plat. Na co si dát pozor, aby se benefit neotočil proti společnosti.
Vše o stažení výpovědi ze strany zaměstnance

Vše o stažení výpovědi ze strany zaměstnance

Stažení výpovědi zaměstnancem je vlastně prosbou ke stávajícímu zaměstnavateli, aby si vás v práci ponechal. Zaměstnavatele není možné ke stažení výpovědi přimět. Pokud zaměstnavatel souhlasí, stačí vyplnit formulář ke stažení výpovědi, který…
Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění - jaké má výhody?

Povíme si vše o daňově výhodných benefitech, kterými jsou příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na životní pojištění. Ukážeme vám výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance a také jak je to s daněmi. Víte, že u životního pojištění je možný…
Příspěvek na dopravu - co byste měli znát?

Příspěvek na dopravu - co byste měli znát?

Nejedná se o častý benefit, avšak mezi zaměstnanci patří k nejoblíbenějším. Pojďme si říci vše o příspěvku na dopravu. Příspěvek na dopravu je daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele. Ukážeme vám konkrétní příklady, jak je to s daněmi a…
Dárky pro zaměstnance - tipy pro personalisty

Dárky pro zaměstnance - tipy pro personalisty

Téměř každého potěší, když dostane dárek. A co takhle dárek od vedoucího k narozeninám nebo dokonce od generálního ředitele k pracovnímu výročí! Probereme dárky ze všech úhlů a nevynecháme ani dárky vánoční.

Pracovní portál JenPráce.cz provozuje Coweo

© 2016–2023 Coweo Technologies s.r.o., všechna práva vyhrazena